Nghệ An:

Người dân đóng góp gần 500 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(Dân trí) - Từ đầu năm đến nay tỉnh Nghệ An đã huy động được trên 1.855 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó, người dân ủng hộ xấp xỉ 500 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại có 36/85 xã đã và đang hoàn thiện hồ sơ thẩm định công nhận là xã nông thôn mới.

 

Xây dựng đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng ở xã Tân Sơn (Đô Lương, Nghệ An).
Xây dựng đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng ở xã Tân Sơn (Đô Lương, Nghệ An).

Năm 2015, Nghệ An có 85 xã đăng kí đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết tháng 9/2015, có 36 xã đã được Hội đồng thẩm định tỉnh tổ chức thẩm định, trong đó có 29 xã đã được UBND tỉnh Nghệ An quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định công nhận; có 13 xã đã hoàn thành các nội dung tiêu chí đang tự tổ chức đánh giá. Lũy kế toàn tỉnh Nghệ An có 62 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An đã huy động được 1.855 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư trực tiếp 630 tỷ, 552 tỷ từ nguồn vốn lồng ghép của các chương trình, dự án; doanh nghiệp đóng góp 108 tỷ, vốn tín dụng hơn 65 tỷ đồng. Đặc biệt, người dân đóng góp lên tới gần 500 tỷ đồng, chiếm gần 1/3 số vốn huy động xây dựng nông thôn mới.

Hiện tỉnh Nghệ An đang có 36 xã đăng kí nhưng chưa đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (thiếu từ 1 đến 4 tiêu chí), trong đó phổ biến là các tiêu chí về hộ nghèo, đường giao thông, văn hóa, y tế, chợ nông thôn, môi trường…

Tính đến thời điểm hiện tại thị xã Thái Hòa là địa phương duy nhất ở Nghệ An có 6/6 xã đăng kí được công nhận xã nông thôn mới. Đây cũng là địa phương đầu tiên của Nghệ An đang hoàn thiện hồ sơ để đoàn trung ương vào thẩm định công nhận đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Hoàng Lam

 

Đang được quan tâm