Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sáng 15/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2015); tổng kết 20 năm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 15 năm Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

 


Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tặng quà cho nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tặng quà cho nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

 

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ: Cách đây 85 năm, ngay sau khi Đảng ta ra đời chưa đầy một năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành Chi thị về việc thành lập Hội Phản đế đằng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Suốt 85 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mỗi giai đoạn cách mạng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã có những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, song luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc. 85 năm qua là chặng đường lịch sử vẻ vang, đầy tự hào của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Năm 2016 có ý rất quan trọng đối với đất nước ta, là năm tổ chức và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020... Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên cần tập trung thực hiện tốt việc tham gia vào việc chuẩn bị và tồ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; chuẩn bị các điều kiện để tham gia tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội ngay sau khi Đại hội thành công; chủ động, tích cực tham gia công tác chuấn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Triển khai thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo hướng Mặt trận Trung ương hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm để Mặt trận các cấp ở địa phương triển khai cụ thể, sát với điều kiện thực tiễn. Trong đó, Mặt trận tiếp tục triển khai 8 chương trình phối hợp giám sát đã ký kết; chọn lựa các lĩnh vực, các vấn đề đông đảo nhân dân quan tâm hoặc có bức xúc để phối hợp giám sát; tổ chức triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Đây là cuộc vận động trung tâm của toàn bộ hệ thống Mặt trận trong giai đoạn mới, là sự kế thừa và tích hợp những kết quả quan trọng của hai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã và đang làm trong thời gian qua. Cuộc vận động bổ sung những nội dung mới cho phù hợp với chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, không ngừng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm thực hiện chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức một cuộc vận động trung tâm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên nhằm thiết thực góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, không ngừng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là cơ sở để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hiệp thương với các tổ chức thành viên, phối hợp với chính quyền các cấp để xây dựng, triển khai cụ thể chương trình thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các cấp và mỗi địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tổ chức Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nội dung thiết thực, toàn diện phù hợp với chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, phát huy mạnh mẽ tính sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ở cơ sở. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền, các tổ chức thành viên các cấp, qua đó, nâng cao tính hiệu quả của cuộc vận động, đánh giá được kết quả cụ thể đóng góp của mỗi tổ chức trong vận động nhân dân tham gia thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Thông qua Cuộc vận động, phát huy hơn nữa sức mạnh đoàn kết của nhân dân, tham gia hiệu quả vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; phát huy dân chủ nhân dân tham gia giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật của nhà nước tại địa phương, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...

 


Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chúc mừng những thành tựu, sự cống hiến to lớn và những bước phát triển của Mặt trận trong các chặng đường lịch sử, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Sau gần 30 năm đổi mới, nhân dân ta đã giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Thế và lực của đất nước đã lớn mạnh hơn nhiều. Song trong bối cảnh mới, chúng ta đang đứng trước cả thời cơ thuận lợi và thách thức đan xen. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu hướng đến mục tiêu: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; giữ vững ổn định chính trị xã hội; tăng cường các hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, tạo nền tảng sớm đưa nước ta trở thành một nước công nghiêp theo hướng hiện đại. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua những phong trào thi đua yêu nước cụ thể, thiết thực.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" có ý nghĩa quan trọng. Thực hiện tốt Cuộc vân động sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho mọi tầng lớp nhân dân. Chính phủ đồng hành và ủng hộ mạnh mẽ những nội dung và giải pháp tổ chức thực hiện của Cuộc vận động và sẽ phối hợp, ban hành Nghị quyết liên tịch với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả, vì mục tiêu không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

Phó Thủ tướng tin tin tưởng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với vai trò là liên minh chính trị, là tổ chức rộng rãi của nhân dân, sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát, phản biện xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa để Nhà nước ta thực sự là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì dân.

Tại buổi lễ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã biểu dương, khen thưởng 37 tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong 2 cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo”.

Phúc Hằng
TTXVN

MỚI NHẤT
Phú Yên họp bất thường bầu chủ tịch mới
Phú Yên họp bất thường bầu chủ tịch mới

(Dân trí) - Ngày 19/11, HĐND tỉnh Phú Yên tổ chức phiên họp bất thường đã bầu ông Hoàng Văn Trà, Phó bí thư Tỉnh ủy làm chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011-2016.

Thứ năm, 19/11/2015 - 07:14

Ngành Thanh tra không tiếp khách, nhận hoa tại trụ sở trong ngày truyền thống 70 năm
Ngành Thanh tra không tiếp khách, nhận hoa tại trụ sở trong ngày truyền thống 70 năm

(Dân trí) - Thanh tra Chính phủ sẽ không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam.

Thứ năm, 19/11/2015 - 06:53

Chủ tịch nước: Việt Nam đồng hành cùng APEC vì một châu Á-Thái Bình Dương thịnh vượng
Chủ tịch nước: Việt Nam đồng hành cùng APEC vì một châu Á-Thái Bình Dương thịnh vượng

(Dân trí) - Ngày 19/11, Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 23 (APEC 23) đã được khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị quốc tế ở thủ đô Manila (Philippines). Đoàn đại biểu cấp cao nước ta do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu, đã tham dự Hội nghị.

Thứ năm, 19/11/2015 - 03:43

Chủ tịch nước đề nghị Hồng Kông dỡ bỏ cảnh báo du lịch đến Việt Nam
Chủ tịch nước đề nghị Hồng Kông dỡ bỏ cảnh báo du lịch đến Việt Nam

(Dân trí) - Trong cuộc gặp với Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông Lương Chấn Anh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Hồng Kông sớm dỡ bỏ cảnh báo du lịch đến Việt Nam. Phía Hồng Kông khẳng định sẽ tạo thuận lợi cấp thị thực cho công dân Việt Nam.

Thứ năm, 19/11/2015 - 11:21

Con trai Tướng Phạm Quý Ngọ được điều động làm PGĐ Công an Thái Bình
Con trai Tướng Phạm Quý Ngọ được điều động làm PGĐ Công an Thái Bình

(Dân trí) - Bộ Công an vừa có quyết định điều động Trung tá Phạm Mạnh Hùng - Trưởng Phòng Điều tra thẩm định án kinh tế, tham nhũng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an - đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Thứ năm, 19/11/2015 - 09:20

Tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền an ninh - quốc phòng cho phóng viên
Tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền an ninh - quốc phòng cho phóng viên

(Dân trí) - Ngày 18/11, Sở Thông tin & Truyền thông Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền về an ninh - quốc phòng, cải cách hành chính cho 80 học viên là phóng viên, biên tập viên các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương.

Thứ tư, 18/11/2015 - 04:09

Thủ tướng nêu 3 điểm quan trọng về Biển Đông và bảo vệ chủ quyền
Thủ tướng nêu 3 điểm quan trọng về Biển Đông và bảo vệ chủ quyền

(Dân trí) - Cuối bài phát biểu sáng nay 18/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành ít phút để trả lời vắn tắt một số chất vấn của các đại biểu Quốc hội liên quan đến vấn đề trên Biển Đông và quan hệ giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Thứ tư, 18/11/2015 - 09:50

Việt Nam, Philippines thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược
Việt Nam, Philippines thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược

(Dân trí) - Việt Nam và Philippines đã ký Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược bên lề Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 23, hướng tới một kỷ nguyên mới trong quan hệ hai nước, đồng thời góp phần vào việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực.

Thứ ba, 17/11/2015 - 09:43

Chủ tịch nước phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC
Chủ tịch nước phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC

(Dân trí) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là lãnh đạo cấp cao duy nhất được mời tham dự và phát biểu với tư cách khách mời đặc biệt tại phiên họp "Chiến lược vì tăng trưởng, công bằng và tự cường" của Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC.

Thứ ba, 17/11/2015 - 03:06

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng New Zealand
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng New Zealand

Chiều ngày 16/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Ngài John Key, Thủ tướng New Zealand, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thứ hai, 16/11/2015 - 08:45

Hạn chế chính sách thoả hiệp với Trung Quốc để bảo toàn biển đảo
Hạn chế chính sách thoả hiệp với Trung Quốc để bảo toàn biển đảo

(Dân trí) - Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội do Ban Dân nguyện của Quốc hội thực hiện nổi lên vấn đề Biển Đông, thể hiện trong nhiều ý kiến đa dạng gửi tới rất nhiều các Bộ, ngành, cơ quan. Cử tri mong sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý khởi kiện Trung Quốc…

Thứ hai, 16/11/2015 - 01:32

Phó Thủ tướng: Thứ trưởng tăng do yêu cầu công tác cán bộ!
Phó Thủ tướng: Thứ trưởng tăng do yêu cầu công tác cán bộ!

(Dân trí) - Tính đến tháng 11/2015, các Bộ ngành có 131 Thứ trưởng và tương đương, tăng 9 người so với đầu nhiệm kỳ. Một số cơ quan tăng Thứ trưởng, được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, là do sắp xếp tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và yêu cầu của công tác cán bộ.

Thứ hai, 16/11/2015 - 09:44

ĐÁNG QUAN TÂM
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Đan Phượng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Đan Phượng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong không khí cả nước chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 15/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, một trong những đơn vị tiêu biểu về xây dựng nông thôn mới của Hà Nội.

Chủ nhật, 15/11/2015 - 07:00

Tái hiện không gian văn hóa chợ nổi Nam Bộ tại Hà Nội
Tái hiện không gian văn hóa chợ nổi Nam Bộ tại Hà Nội

(Dân trí) - Sáng ngày 15/11, Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc- di sản Văn hóa Việt Nam tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây chính thức khai mạc. Sự kiện mở đầu với điểm nhấn: tái hiện sinh động không gian văn hóa chợ nổi Nam Bộ.

Chủ nhật, 15/11/2015 - 02:45

Cặp Su-30 bổ nhào tiêu diệt sở chỉ huy địch
Cặp Su-30 bổ nhào tiêu diệt sở chỉ huy địch

Vừa qua, tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3, Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) đã tổ chức diễn tập chỉ huy 1 bên 2 cấp có một phần thực binh bắn đạn thật hiệp đồng quân binh chủng chi viện hỏa lực với sự tham gia của máy bay Su-30.

Chủ nhật, 15/11/2015 - 11:24

Thanh Hóa tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã
Thanh Hóa tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã

(Dân trí) - Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn nghiêm cấm UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh này tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã khi chưa được thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thứ bảy, 14/11/2015 - 04:35

Gần 5 tỷ đồng tiếp sức ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền
Gần 5 tỷ đồng tiếp sức ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền

(Dân trí) - Ngày 13/11, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh và Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trao tiền hỗ trợ ngư dân bị nạn và bị Trung Quốc đâm chìm tàu trong quá trình hoạt động trên biển.

Thứ bảy, 14/11/2015 - 09:51

Nâng cấp toàn diện hạ tầng giao thông 3 vùng kinh tế trọng điểm
Nâng cấp toàn diện hạ tầng giao thông 3 vùng kinh tế trọng điểm

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT vùng kinh tế trọng điểm 3 miền Bắc, Trung, Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với 6 hành lang vận tải chính, nâng tốc độ chạy tàu Bắc – Nam, hiện đại hoá các sân bay…

Thứ bảy, 14/11/2015 - 05:56

Thủ tướng: Chỉ khi DN thành công, đất nước mới phát triển bền vững
Thủ tướng: Chỉ khi DN thành công, đất nước mới phát triển bền vững

(Dân trí) - Chiều 13/11/2015, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Hoàng tử Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Andrew đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Thứ sáu, 13/11/2015 - 09:44

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Lào Cai
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Lào Cai

Ông Nguyễn Thiện Nhân động viên toàn thể bà con tiếp tục phát huy các thành quả hiện tại để xây dựng khu dân cư ngày một vững mạnh hơn nữa.

Thứ sáu, 13/11/2015 - 08:06

Phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
Phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Chiều 13/11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã tổ chức Phiên họp thứ 24, thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết việc thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011-2016; dự kiến chương trình trọng tâm giai đoạn 2016-2020...

Thứ sáu, 13/11/2015 - 12:00

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thảo luận về nhân sự khóa tới
Ủy ban Kiểm tra Trung ương thảo luận về nhân sự khóa tới

Theo chương trình công tác, vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp các kỳ thứ 35 , 36, 37 do đ ồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng , Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì.

Thứ sáu, 13/11/2015 - 12:00

Việt Nam lên tiếng về phát biểu của ông Tập Cận Bình tại Singapore
Việt Nam lên tiếng về phát biểu của ông Tập Cận Bình tại Singapore

(Dân trí) - Chiều ngày 12/11, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã trả lời câu hỏi về quan điểm của Bộ Ngoại giao đối với bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Singapore.

Thứ năm, 12/11/2015 - 04:53

Cần Thơ họp HĐND bất thường bầu Chủ tịch mới
Cần Thơ họp HĐND bất thường bầu Chủ tịch mới

(Dân trí) - Sáng 12/11, HĐND TP Cần Thơ đã họp phiên bất thường bầu bổ sung ông Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016.

Thứ năm, 12/11/2015 - 11:31