Quảng Nam:

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Võ Chí Công

Dân trí Sáng 6/8, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, UBMTTQ VN và tỉnh Quảng Nam trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Võ Chí Công.

 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công
 
Tham dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ qua các thời kỳ; lãnh đạo các Bộ ngành, địa phương, các lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân gia đình đồng chí Võ Chí Công.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Với tin thần và trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, trên mọi cương vị công tác, đồng chí Võ Chí Công - Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, mẫu mực, người con ưu tú của quê hương xứ Quảng - luôn trăn trở về con đường đi lên của cách mạng, tìm tòi đổi mới tư duy về kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng chí đã có những đóng góp quan trọng, góp phần vào việc ra đời Chỉ thị 100-CT/TW ngày 13/1/1981, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IV “Về cải cách công tác khoán, mở rộng, khoán sản phẩm đến nhóm, người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp”, đây là một bước đột phá trên lĩnh vực nông nghiệp nói riêng và sự nghiệp đổi mới nói chung, trong đó dấu ấn cá nhân của đồng chí Võ Chí Công là rất đậm nét.

Phát huy kết quả đó, Bộ Chính trị giao cho đồng chí Võ Chí Công làm Trưởng tiểu ban nghiên cứu vấn đề khoán trong nông nghiệp, làm cơ sở ra đời Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị (tháng 10/1988).
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công
 
Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đồng chí đã có nhiều đóng góp vào việc bổ sung, hoàn thiện Hiến pháp, hệ thống luật pháp; cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  
Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân noi gương đồng chí Võ Chí Công và các bậc cách mạng tiền bối, tăng cường đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua khó khăn thử thách hoàn thành Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, nhất là tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện hiệu quả, thiệt thực chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công
Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công

Chủ tịch nước cũng kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, cộng đồng người Việt trong và ngoài nước phát huy bản lĩnh, trí tuệ, truyền thống Anh hùng và văn hiến Việt Nam, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh thị đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đưa đất nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đai vào năm 2020, và các mục tiêu, nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực, tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp CNH, HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Võ Chí Công, tên thật là Võ Toàn, sinh ngày 7/8/1912, tại làng Tam Mỹ, tổng Phú Quý, phủ Tam Kỳ (nay là thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Thân phụ của đồng chí là cụ Võ Nghiệm, một nhà nho yêu nước, về sau cũng là một đảng viên Cộng sản trong chi bộ do con trai mình làm bí thư, được nhà nước truy tặng là liệt sĩ. Thân mẫu đồng chí là cụ Nguyễn Thị Thân, về sau được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công

Đồng chí sớm giác ngộ cách mạng, tham gia các hoạt động phong trào thanh niên yêu nước ở cơ sở những năm 1930-1931. Tháng 5/1935, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, trở thành người chiến sĩ cách mạng kiên trung. Đồng chí lần lượt giữa các chức vụ quan trọng như: Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Quảng Nam - Đà Nẵng; Phó Ban tổ chức và Thanh tra Quân khu V; Bí thư Ban cán sự Đông Bắc Miên (Campuchia), Khu ủy viên khu V; năm 1952, tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng.

Sau Hiệp định Giơnevơ 1954, đồng chí lần lượt đảm nhận các chức vụ quan trọng cùng tập thể Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy Khu V lãnh đạo quân và dân miền Nam cùng nhân dân cả nước lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của địch, đưa cuộc khán chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đi đến thắng lợi.

Sau khi đất nước thống nhất, đồng chí Võ Chí Công đảm nhận nhiều trọng trách: Phó Ban đại diện Trung ương Đảng và Chính phủ ở miền Nam, phụ trách Khu V. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần IV, V, VI đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Trong nhiệm kỳ V, đồng chí được bầu làm Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư. Là Đại biểu Quốc hội các khóa VI, VII, VIII, được Quốc hội bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Hải sản (năm 1976); Phó thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Trưởng Ban cải tạo nông nghiệp miền Nam (năm 1978), Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (năm 1986).

Tháng 4/1987, tại kỳ họp Quốc hội khóa VIII, đồng chí được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng; đồng chí là cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII và khóa VIII; Đồng chí từ trần ngày 8/9/2011, tại TP HCM; Đồng chí được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều Huân chương, Huy chương cao quý khác.

Là một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Chí Công một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; sống giản dị khiêm tốn, cần kiệm liêm chính chí công vô tư, luôn đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết; gần gũi quý trọng nhân dân, được đồng chí, đồng bào quý mến tin cậy, bạn bè quốc tế trân trọng.

Đồng chí thường lưu ý cán bộ, chiến sĩ phải hết sức kính trọng nhân dân, thương yêu nhân dân, tin tưởng nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân.  Cả cuộc đời đồng chí phấn đấu không biết mệt mỏi xây dựng khối đại đoàn kết  dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tin thần của nhân dân. Đồng chí Võ Chí Công cũng là người đồng cam cộng khổ với đồng đội, đồng bào những lúc hoạt động bí mật đầy gian lao, cũng như khi cách mạng thành công, kháng chiến thắng lợi.

 Công Bính