Vĩnh Long:

Khánh thành Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa

(Dân trí) - Sáng 18/5, tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khánh thành Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ, anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa tại xã Tường Lộc (Tam Bình, Vĩnh Long). Đến dự có ông Lê Hồng Anh - Ủy viện Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng.

Dự án Khu lưu niệm Giáo sư, viện sĩ Trần Đại Nghĩa được xây dựng theo lối thiết kế không gian mở, thoáng mát, gần gũi nhưng vẫn đảm bảo tính tôn nghiêm, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc. Tổng diện tích khu lưu niệm hơn 16.000 m2, với các hạng mục chính gồm: Nhà tưởng niệm, nhà trưng bày, thư viện và trung tâm tích hợp dữ liệu về khoa học và công nghệ, phòng hội thảo, chiếu phim, sinh hoạt truyền thống, quảng trường, các hạng mục phụ trợ và cảnh quan với tổng mức đầu tư gần 51 tỉ đồng.

Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa
Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa

Công trình cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh thành phố và các doanh nghiệp trong cả nước đóng góp trên 8 tỉ đồng...

Cắt băng khánh thành khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa
Cắt băng khánh thành khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa

Đặc biệt, Khu lưu niệm là công trình đầu tiên được Bộ Khoa học và Công nghệ đầu tư xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu khoa học công nghệ với tổng mức đầu tư 2,6 tỉ đồng. Cụ thể như: Cổng thông tin điện tử giới thiệu Khu lưu niệm và tích hợp thư viện điện tử về thân thế, sự nghiệp và các công trình nghiên cứu Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa; là nơi lưu trữ, quảng bá thông tin khoa học công nghệ, phục vụ khai thác sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn mới vùng ĐBSCL, đồng thời phục vụ rộng rãi cho khách tham quan, nghiên cứu, tiếp cận thông tin khoa học công nghệ quốc gia và quốc tế…

Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa là nhà khoa học tiên phong trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước; là người vừa trực tiếp làm khoa học, vừa đặt nền móng kiến tạo và phát triển nền khoa học và công nghệ Việt Nam. Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa có những công trình khoa học có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng, đóng góp to lớn trong hai cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc, từ súng không giật trong kháng chiến chống Pháp đến thiết bị rà phá thủy lôi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Lãnh đạo Đảng và nhà nước trồng cây trong khu lưu niệm
Lãnh đạo Đảng và nhà nước trồng cây trong khu lưu niệm

 Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa là người đứng đầu nhiều cơ quan của ngành khoa học công nghệ Việt Nam và Bộ quốc phòng. Ông cũng là Viện trưởng viện khoa học và công nghệ đầu tiên của Việt Nam; là Chủ tịch đầu tiên của Liên hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật Việt Nam.

Minh Giang