Thứ tư, 08/06/2016 - 17:33

HĐND 3 cấp ở Kiên Giang đều thiếu đại biểu

Dân trí

Ngày 8/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những đại biểu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, HĐND 3 cấp của tỉnh Kiên Giang trong nhiệm kỳ này đều thiếu đại biểu.

HĐND cấp tỉnh có 64 người trúng cử đại biểu HĐND, thiếu một đại biểu so với chỉ tiêu được ấn định (1 trường hợp do vi phạm Luật Bầu cử là ông Nguyễn Trường Vũ, vì ông Vũ ứng cử ba cấp); đối với đại biểu HĐND cấp huyện, đã bầu được có 516 đại biểu, thiếu 3 đại biểu so với số đại biểu được ấn định; đối với đại biểu HĐND cấp xã, đã bầu được 4.116 đại biểu, thiếu 34 đại biểu so với số đại biểu được ấn định.

Cũng theo Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang cho biết, trong ngày bầu cử 22/5, Ủy ban Bầu cử địa phương phát hiện có vi phạm pháp luật về bầu cử ở Tổ bầu cử số 2, đơn vị số 6 của xã An Sơn, huyện Kiên Hải. Sau đó Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có văn bản đồng ý cho Kiên Giang tổ chức bầu cử lại tại Tổ bầu cử số 2, đơn vị số 6 vào ngày 5/6.

Kiên Giang dù có đông đồng bào dân tộc, nhiều cử tri ở vùng hải đảo, biên giới nhưng tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND tỉnh đạt 99,53%.
Kiên Giang dù có đông đồng bào dân tộc, nhiều cử tri ở vùng hải đảo, biên giới nhưng tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND tỉnh đạt 99,53%.

Kết quả bầu cử tại Tổ bầu cư số 2 có 459 cử tri ở tổ bầu cử này đi bầu lại 4 cấp. Cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người ứng cử trong cuộc bầu cử đầu tiên. Kết quả tỉ lệ cử tri đi bầu lại đạt 98,24%.

Ngoài Tổ bầu cử số 2, đơn vị số 6 phải bầu cử lại, 3 xã thuộc 3 huyện Gò Quao, An Minh, U Minh Thượng cũng đã tổ chức bầu cử thêm do bầu chưa đủ đại biểu; mỗi xã bầu thêm một đại biểu. Tuy nhiên xã Đông Hưng B, huyện An Minh dù đã bầu thêm được một đại biểu nhưng vẫn còn thiếu 1 đại biểu.

Trong số 64 đại biểu HĐND tỉnh khóa IX của tỉnh Kiên Giang có 20 đại biểu nữ; đại biểu dân tộc thiểu số là 7 người; tôn giáo 4 người; đại biểu trẻ có 12 người; đại biểu là người ngoài Đảng có 9 người; đại biểu tái cử có 19 người.

Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND tỉnh đạt 99,53%.

Nguyễn Hành