Hà Tĩnh: Khởi công xây dựng Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc

(Dân trí) - Ngày 30/12, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Công trình này nằm trong quần thể Khu di tích lịch sử thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, do Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí gần 44 tỷ đồng.

Các đại biểu tiến hành khởi công xây dựng Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc
Các đại biểu tiến hành khởi công xây dựng Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc

Công trình bao gồm các hạng mục đền chính có mặt bằng hình chữ đinh (T), diện tích xây dựng 370m2, gồm tiền tế và hậu cung.

Nhà tả vu, hữu vu có mặt bằng hình chữ Nhất (-), nằm phía trước đền, diện tích xây dựng mỗi nhà là 58m2, hình thức kiến trúc tường hồi bít đốc, khung cột mái kiểu chồng rường, kết cấu giả gỗ. Nhà thủ từ có mặt bằng hình chữ Nhất (-), nằm phía sau đền chính, diện tích xây dựng 50m2, hình thức kiến trúc tường hồi bít đốc. Nghi Môn có mặt bằng diện tích 65m2 gồm bốn trụ biểu nằm phía trước trung tâm trục chính của đền; hình thức thiết kế theo kiểu Nghi môn tứ trụ truyền thống.

Công trình Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc được xây dựng nhằm tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong ở Đồng Lộc và sự hy sinh của các thế hệ thanh niên xung phong trong cả nước nói chung.

Xuân Sinh