Giới thiệu ông Hồ Đức Phớc làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

(Dân trí) - Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An chính thức được UB Thường vụ Quốc hội giới thiệu để Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán nhà nước thay cho ông Nguyễn Hữu Vạn vừa được miễn nhiệm tuần trước. 7 uỷ viên UB Thường vụ Quốc hội vừa đắc cử cũng được giới thiệu vào các chức vụ đứng đầu các cơ quan của Quốc hội.


Ông Hồ Đức Phớc được Quốc hội giới thiệu bầu làm Tổng Kiểm toán nhà nước.

Ông Hồ Đức Phớc được Quốc hội giới thiệu bầu làm Tổng Kiểm toán nhà nước.

Sáng nay 5/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày tờ trình đề cử nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, một số Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội và nhân sự bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ông Hà Ngọc Chiến để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khoá XIII. Bà Lê Thị Nga được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Ông Nguyễn Đức Hải được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Ông Võ Trọng Việt được bầu giữ chức Chủ nhiệm UB Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu giữ chức Chủ nhiệm UB Văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội. Bà Nguyễn Thuý Anh được bầu giữ chức Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Tờ trình thứ hai về việc bầu nhân sự giữ chức vụ Tổng Kiểm toán nhà nước của UB Thường vụ Quốc hội nêu rõ, căn cứ Nghị quyết số 03 của Ban chấp hành TƯ Đảng khoá XII về việc đề cử các nhân sự bầu vào các chức vụ trong cơ quan nhà nước, UB Thường vụ Quốc hội đề cử Quốc hội bầu ông Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Sau khi nghe giới thiệu, Quốc hội có thời gian thảo luận tại các đoàn về các nhân sự được giới thiệu. Chiều nay, Quốc hội bỏ phiếu kín để bầu các chức danh.

P.Thảo