Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác tuyên truyền biển đảo

Dân trí Chiều 26/12, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Hơn 600 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị xã hội; các Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước về tham dự hội nghị.

Năm 2017, báo cáo tại hội nghị cho biết: Trong bối cảnh phức tạp tình hình thế giới và khu vực, thách thức khó khăn đan xen với thuận lợi của tình hình trong nước, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đã đạt được những kết quả quan trọng.

Hơn 600 đại biểu tham dự hội nghị toàn quốc tổng kết công tác đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Hơn 600 đại biểu tham dự hội nghị toàn quốc tổng kết công tác đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Theo đó, nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, thành tựu đổi mới của đất nước, hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, vấn đề biển đảo, công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền được đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng loại đối tượng.

Tài liệu tuyên truyền được xây dựng công phu, sát với nhu cầu thực tế của các đối tượng, địa bàn. Công tác cung cấp thông tin cập nhật, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái được thực hiện chủ động.

Điều đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, củng cố sự tin tưởng, ủng hộ của tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính sách và cách giải quyết của Nhà nước đối với với các vấn đề quan trọng của đất nước đồng thời tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Tại hội nghị, các tham luận đã tập trung bàn về kết quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017 và nêu lên kinh nghiệm triển khai công tác thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động lớn.

Ngoài ra, những vấn đề cấp bách đặt ra liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển, đảo, ngư nghiệp, ngư trường, ngư dân cũng được trình bày tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong việc tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền, góp phần quan trọng tạo môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.

Ông Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị
Ông Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nêu rõ những hạn chế cần tập trung khắc phục như: nhận thức của một bộ phận cấp ủy, chính quyền và nhân dân về vị trí, vai trò trong công tác này còn chưa sâu sắc, đầy đủ; công tác nghiên cứu, dự báo còn nhiều hạn chế.

Nội dung tuyên truyền còn trùng lặp, chưa phát huy đầy đủ sức mạnh của các kênh tuyên truyền, nhất là trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay. Vẫn có tình trạng các phương tiện thông tin đại chúng thiếu nhạy cảm chính trị đưa tin hoặc đưa hình ảnh phản cảm, không chính xác, thiếu kiểm chứng...

Năm 2018, tình hình quốc tế, khu vực và trên biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tình hình trong nước cũng có những khó khăn, thuận lợi đan xen. Vì vậy, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền cần chủ động, linh hoạt và sáng tạo.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, gắn chặt thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại.

Quốc Anh