Thứ bảy, 09/01/2016 - 22:03

Chủ tịch nước chỉ đạo công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp

Sáng 9/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2015, triển khai công tác năm 2016.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang- Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang- Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự còn có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình và đại diện một số ban ngành Trung ương.

Năm 2015 là năm cuối nhiệm kỳ 2011-2016 của Ban Chỉ đạo với nhiều nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu thực hiện nhằm hoàn thành chương trình toàn khóa.

Ban Chỉ đạo vừa tập trung tiến hành tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011-2016 vừa xây dựng chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2020.

Cơ quan Ban Chỉ đạo đã làm tốt công tác tham mưu, xây dựng chương trình kế hoạch, bám sát các nhiệm vụ cụ thể; xác định rõ các vấn đề cần được Ban Chỉ đạo xem xét, cho ý kiến; ban hành nhiều văn bản đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban chỉ đạo giao.

Cơ quan Ban Chỉ đạo cũng đã tổ chức nghiên cứu, thẩm định chuẩn bị ý kiến của Thường trực Ban Chỉ đạo đối với 17 đề án, báo cáo do các cơ quan tổ chức có liên quan ở Trung ương trình Ban Chỉ đạo thảo luận, xem xét, cho ý kiến trong đó có các đề án quan trọng như:  "Nghiên cứu, đề xuất quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong Bộ Luật Hình sự"; đề án Mô hình tố tụng hành chính và Mô hình tố tụng dân sự Việt Nam… đồng thời giúp Ban Chỉ đạo xây dựng 20 báo cáo, tham gia nghiên cứu nhiều đề tài khoa học.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp, hoạt động tư pháp và một số nhiệm vụ khác cũng được cơ quan Ban chỉ đạo triển khai tốt, góp phần phổ biến tuyên truyền pháp luật.

Tuy nhiên, hoạt động của cơ quan ban chỉ đạo năm 2015 còn một số hạn chế, vướng mắc chủ yếu: Việc đôn đốc các cơ quan đơn vị gửi báo cáo, đề án đến Ban Chỉ đạo để nghiên cứu, thẩm định chưa thường xuyên, còn có biểu hiện nể nang, né tránh. Một số công việc triển khai còn chậm; chất lượng xây dựng một số văn bản chưa đáp ứng được yêu cầu.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ quan chuyên trách giúp Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp trong hoạt động. Nhìn lại nhiệm kỳ qua cho thấy công tác cải cách tư pháp đã được cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến địa phương hết sức chú trọng; nhận thức về quyền tư pháp và Nhà nước pháp quyền đã được nâng lên.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Chủ tịch nước cho rằng cơ quan Ban chỉ đạo đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc các đề án, tổ chức nghiên cứu, tham mưu, thẩm định nhiều đề án có chất lượng gắn với tổ chức kiểm tra đôn đốc thường xuyên trong triển khai đề án và Nghị quyết của Ban Chỉ đạo.

Song song với đó, năm 2015, cơ quan chuyên trách đã phối hợp tốt với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã mang lại hiệu quả tích cực.

Đồng tình với phương hướng nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đề ra, Chủ tịch nước cho rằng năm 2016 là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội 12, đồng thời là năm chúng ta hội nhập sâu rộng, bên cạnh thuận lợi thì chúng ta cũng đối mặt với những thách thức trong đó công tác cải cách tư pháp cũng cần phải nỗ lực rất nhiều để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Chủ tịch nước lưu ý: "5 năm tới, bên cạnh thuận lợi thì thách thức lớn, đòi hỏi cao không những nỗ lực về mặt lượng mà cả về mặt chất, về trí tuệ lớn hơn rất nhiều để đất nước luôn luôn đứng vững và phát triển. Một nhân tố không thể thiếu được, mang ý nghĩa rất quyết định là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong đó có nội dung về tư pháp và cải cách tư pháp cực kỳ hệ trọng cho nên phải suy nghĩ và tiếp tục thực hiện tốt trong năm 2016”.

Cùng với kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch nước lưu ý cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cần tiếp tục chuẩn bị, tham mưu các đề án triển khai thể chế hóa Hiến Pháp 2013 làm cơ sở cho Ban chỉ đạo nhiệm kỳ mới đi vào hoạt động hiệu quả ngay từ đầu.

Tại Hội nghị, Thường trực Ban Chỉ đạo đã phát động phong trào thi đua năm 2016 quyết tâm thực hiện có chất lượng, hiệu quả các hoạt động, phát huy tinh thần làm chủ tập thể, sự sáng tạo của cá nhân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Theo Hoàng Dũng

VOV