“Cán bộ ngày nay giàu lên bằng tham nhũng rất phổ biến”

Dân trí Phân tích những khác biệt khi Trung ương Đảng xem xét đề án xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược với thời làm Nghị quyết về chiến lược cán bộ 20 năm trước, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Quang Thưởng khẳng định, thời nay không có Bộ trưởng nào nghèo…
>>Nhiều cán bộ đã “lẻn” vào Trung ương như thế (!?)

Không Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh nào nghèo!

- Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược vừa được trình Trung ương để xem xét thảo luận trong hội nghị lần thứ 7 đang diễn ra, sau tròn 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “chiến lược cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Là người tham gia xây dựng những quy định đã áp dụng 20 năm qua, ông thấy đề án lần này có gì khác biệt?

- Thực ra nhiệm kỳ nào, Trung ương cũng có đề án về công tác cán bộ, hoặc do Trung ương, hoặc do Bộ Chính trị ban hành, tức lúc nào cũng quan tâm việc này. 20 năm qua, chúng ta không sửa nội dung nào so với nghị quyết – “chiến lược cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” thời chúng tôi làm ngày trước. Hồi đó, chính tôi cùng anh Nguyễn Phú Trọng và một đồng chí nữa làm dự thảo nghị quyết này, chúng tôi đi khảo sát rồi viết và trình Trung ương.

Đề án lần này cũng chỉ cụ thể, chi tiết hơn và sát với thực tiễn bây giờ. Chúng tôi ở thời kỳ bao cấp, mọi quan hệ xã hội đơn giản lắm, không phức tạp như bây giờ. Vậy nên đề án lần này đưa thêm nhiều dự đoán về các trường hợp cụ thể phát sinh để ngăn chặn.

Ông Lê Quang Thưởng - nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Ông Lê Quang Thưởng - nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

- Ông có góp ý gì với các nội dung đưa ra trong đề án trình Trung ương lần này?

- Mới đây tôi cũng được lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương mời góp ý cho dự thảo đề án. Tôi có lưu ý về 2 điểm.

Thứ nhất, trong công tác cán bộ, chú ý đến cấp chiến lược là đúng nhưng phải đồng thời quan tâm cả cán bộ cấp sơ sở vì đó là cấp gần dân, mọi việc đều qua tay họ hết, từ thuế má đến quản lý hộ khẩu, hộ tịch, an ninh trật tự… Cán bộ cơ sở mà không vững vàng, không hăng hái thì trên có đề ra bao nhiêu việc thì cũng trôi đi hết.

Sau nữa, tôi đề nghị không nên quan niệm cán bộ cấp chiến lược rộng như Ban Tổ chức TƯ nêu ra (khoảng 600 người), bao gồm cả Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh… Tôi cho rằng, cấp chiến lược là cấp Trung ương, cấp đề ra các đường lối chính sách và kiểm tra thực hiện. Còn lớp cán bộ như Bí thư, Chủ tịch tỉnh là cấp trung gian triển khai thực hiện đường lối chính sách.

Cấp chiến lược chỉ nên khuôn ở nhóm cán bộ thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Chủ tịch – Phó Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng – Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng/Phó các ban đảng ở TƯ, Chủ tịch các cơ quan đoàn thể Trung ương. Đó là những người trực tiếp “đụng” đến vấn đề đường lối chính sách.

- Điều ông nói một phần phản ánh nhận xét của Tổng Bí thư nêu ra tại phiên khai mạc hội nghị Trung ương 7: “cán bộ của chúng ta đông nhưng không mạnh”. Đã từng làm công tác tổ chức, ông nhận xét gì về công tác cán bộ hiện nay so với thời ông còn công tác?

- Thời nào thì cũng có những cán bộ tích cực, cán bộ bình thường và cán bộ yếu kém. Thời nay khác xưa ở chỗ, cơ chế thị trường hiện đang tác động sâu sắc vào đời sống, nó làm hoạt động kinh tế xã hội sôi động lên, cạnh tranh mạnh mẽ hơn nhưng nó cũng sử đụng đồng tiền chi phối mọi hoạt động. Mua chức bằng tiền, mua ghế cũng bằng tiền… Đồng tiền làm cho các mối quan hệ xã hội trở nên phức tạp. Và những người không vững vàng, không liêm khiết đã dùng đồng tiền để mua chuộc và làm hỏng các quan hệ bình thường trong xã hội.

Quan chức giàu lên nhiều lắm. Ngày xưa, như tôi, làm được cái nhà là tiền gia đình “bỏ ống” cả thôi chứ kiếm đâu ra. Trong khi bây giờ làm cán bộ, giàu lên bằng tham nhũng là phổ biến, không phải ít đâu. Thử nhìn xem, Chủ tịch tỉnh hay Bộ trưởng có ai nghèo không? Tôi khẳng định là chẳng ai nghèo cả. Thời chúng tôi cán bộ cũng như dân thôi, không có gì, ngoài đồng lương ra, nếu nhà có vườn tược, cố gắng làm kinh tế gia đình thì có thêm chút thôi chứ ngoài ra không có gì đâu.

Nói “nếu nghèo, không ai muốn làm Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh” là ngụy biện. Phải làm vì tình yêu nước, vì trách nhiệm với dân chứ nếu vì làm giàu mà phấn đấu thế thì hỏng rồi. Theo tôi, không ai nghĩ ngay chuyện làm Chủ tịch tỉnh để mà làm giàu đâu nhưng quá trình làm việc nó tạo cơ hội cho người ta. Cứ đem quà cáp, phong bì đến nhà người ta ào ào ấy, nếu họ không nhận thì vợ họ nhận, vậy thôi.

Tổ chức ban đầu không chọn lầm người…

Ông Lê Quang Thưởng lưu giữ bức ảnh ông (trái) chụp cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (phải) thời công tác tại Ban Tổ chức Trung ương
Ông Lê Quang Thưởng lưu giữ bức ảnh ông (trái) chụp cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (phải) thời công tác tại Ban Tổ chức Trung ương

- Như ông nói, mặt trái của kinh tế thị trường tác động đến công tác cán bộ nên mới làm nảy sinh những thứ “chạy” như chạy chức, chạy quyền, chạy ghế, chạy luân chuyển… Một giải pháp được đưa ra trong đề án trình Trung ương, coi tiêu chí đầu tiên với các bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là phải trong sạch, không tham nhũng, không “chạy”, không vun vén cho người thân, gia đình, thậm chí là không có tham vọng quyền lực. Ông đánh giá thế nào về giải pháp này?

Xác định thế là đúng, nhưng trước hết, về tiêu chuẩn cán bộ, nói như Bác Hồ, phải chú trọng cả “tài” và “đức”, không có “tài” không làm được cán bộ nhưng “đức” là gốc để phát huy cái “tài”. Tổng Bí thư đương nhiệm đã nêu câu hỏi trước Trung ương, “đức”, “tài” cái nào quan trọng hơn và khẳng định cả hai cùng quan trọng.

Giờ để làm tốt việc này thì vẫn phải giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên, phải bổ sung những thể chế luật pháp như quy định cụ thể để kiểm soát quyền lực, để cán bộ có muốn “hư hỏng” cũng không được, và phải dựa vào nhân dân, phát động nhân dân tham gia công tác cán bộ thì mới làm được.

Người dân ta sát cán bộ lắm. Bất cứ người cán bộ nào cũng phải ở chỗ nào đó, việc sinh sống thế nào, quan hệ với cộng đồng thế nào, vợ chồng, con cái ra sao, nhà có nhiều xe ô tô, nhiều người đến để gửi quà hay không… người dân đều biết hết.

Và sau cùng, phải siết công tác quản lý cán bộ thì mới bảo đảm được cán bộ trong sạch.

Quy định xây dựng luôn chặt chẽ, không thiếu các tầng nấc kiểm soát nhưng thực tế qua các khóa, chúng ta vẫn để lọt vào hệ thống nhiều cán bộ cấp cao không xứng đáng?

Nói về cán bộ cấp cao thì như tướng Phan Văn Vĩnh, tôi thấy không phải lúc chọn vào là ông ấy đã kém đâu. Ông ấy đã từng là Anh hùng, có công trong cuộc chiến chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự cho người dân, rồi ông ấy đã trưởng thành dần, từ cán bộ chuyên môn lên tới Giám đốc Công an Nam Định rồi mới đưa về Bộ Công an. Đó thì là quá trình phát triển rất tốt của một cán bộ chứ không phải tổ chức chọn lầm người đâu.

Nhưng do có những diễn biến, tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường làm cho con người lung lay, khi có quyền rồi thì cán bộ tha hóa chứ không phải những cán bộ đó sinh ra đã hư hỏng đâu.

Khái quát thì vẫn phải nói đa số cán bộ của ta là tốt, người hư hỏng chiếm tỷ lệ thấp thôi. Xưa hay nay thì vẫn có tiêu cực, sai phạm nhưng giờ kinh tế thị trường tác động mạnh, anh nào không vững vàng thì anh đó lung lay thôi.

Cũng có ý kiến cho rằng cần nhìn cả quá trình, nhìn vào công là chính mà bỏ qua khuyết điểm đi, chỉ trừ trường hợp khuyết điểm nghiêm trọng thì buộc phải xử lý. Chắc phải vậy thật, chứ lãnh đạo giờ ai mà chẳng nhà cao cửa rộng, cứ làm tốt công việc thì cũng phải cho qua chứ sao.

Xin cảm ơn ông!

P.Thảo

MỚI NHẤT
Trung ương xem xét báo cáo kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Trung ương xem xét báo cáo kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(Dân trí) - Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ năm của Hội nghị Trưng ương 7 khoá XII phát đi từ Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, hôm nay, 11/5, Trung ương có phiên làm việc, xem xét báo cáo kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thứ sáu, 11/05/2018 - 08:56

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam bổ nhiệm nhiều cán bộ thiếu tiêu chuẩn
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam bổ nhiệm nhiều cán bộ thiếu tiêu chuẩn

(Dân trí) - Hàng loạt vi phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa bị Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện.

Thứ sáu, 11/05/2018 - 02:40

An Giang: 36 năm thưc hiện “đền ơn đáp nghĩa” vẫn còn tồn 250 hồ sơ chưa giải quyết
An Giang: 36 năm thưc hiện “đền ơn đáp nghĩa” vẫn còn tồn 250 hồ sơ chưa giải quyết

(Dân trí) - Qua 36 năm triển khai và thực hiện chính sách khen, đền ơn đáp nghĩa người có công, An Giang đã khen thưởng 27.445 tập thể và cá nhân. Tuy nhiên, cho đến hiện tại vẫn còn 250 trường hợp hồ sơ tồn đọng chưa được giải quyết.

Thứ sáu, 11/05/2018 - 03:00

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Cục An ninh chính trị nội bộ
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Cục An ninh chính trị nội bộ

(Dân trí) - Chiều 10/5, tại Hà Nội, Tổng cục An ninh, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Cục An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 – 10/5/2018). Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự và phát biểu...

Thứ năm, 10/05/2018 - 10:49

90.000 tỷ đồng quỹ lương hưu chưa biết đầu tư vào đâu
90.000 tỷ đồng quỹ lương hưu chưa biết đầu tư vào đâu

(Dân trí) - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phân tích bài toán quản lý để quỹ bảo hiểm xã hội có thể sinh lời hiện nay. Quỹ có 90.000 tỷ đồng nhưng các kênh đầu tư rất hạn chế, cần tạo điều kiện để có thể sinh lời tốt hơn, để quỹ phát triển bền vững.

Thứ năm, 10/05/2018 - 07:31

Quảng Trị: Long trọng tổ chức Lễ truy điệu các liệt sĩ hy sinh tại Lào
Quảng Trị: Long trọng tổ chức Lễ truy điệu các liệt sĩ hy sinh tại Lào

(Dân trí) - Ngày 10/5, tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu các hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào về quê hương an táng.

Thứ năm, 10/05/2018 - 03:04

Chuyện cả họ làm quan: Do chưa có luật chống “tham nhũng quyền lực"?
Chuyện cả họ làm quan: Do chưa có luật chống “tham nhũng quyền lực"?

(Dân trí) - Cử tri nhiều địa phương đặt vấn đề, công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay mới chỉ đề cập đến tham nhũng về kinh tế, chưa đề cập đến tham nhũng về chính trị, quyền lực…

Thứ năm, 10/05/2018 - 10:40

Chuyện mua bán chức quyền và... “nỗi đau nửa ruột”
Chuyện mua bán chức quyền và... “nỗi đau nửa ruột”

(Dân trí) - “Chuyện mua/bán chức quyền hiện trở thành câu nói đầu lưỡi của một số cán bộ, Đảng viên hiện nay. Tổng Bí thư cũng đề cập việc nghe dư luận nói về chuyện này mà… đau nửa ruột” – ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam nêu lên.

Thứ năm, 10/05/2018 - 05:56

“Lương xứng đáng, công chức không phải suốt đời chạy đua chức vụ”
“Lương xứng đáng, công chức không phải suốt đời chạy đua chức vụ”

(Dân trí) - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Ngô Đông Hải khuyến cáo, cần chú ý tới bảng lương của công chức, chuyên gia với mức thỏa đáng để cán bộ công chức có thể yên tân phấn đấu theo chức nghiệp suốt đời, không phải chạy đua theo chức vụ…

Thứ tư, 09/05/2018 - 08:50

Truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào
Truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

(Dân trí) - Ngày 9/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc (Quảng Bình) đã diễn ra Lễ tiếp nhận, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào.

Thứ tư, 09/05/2018 - 08:39

Tiểu sử tân Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú
Tiểu sử tân Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú

(Dân trí) - Tân Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú là người có thâm niên với lĩnh vực kiểm tra của đảng. Ông từng làm Chủ nhiệm UB Kiểm tra tỉnh ủy, rồi 2 lần được bầu làm Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương…

Thứ tư, 09/05/2018 - 04:43

Ông Trần Cẩm Tú được bầu làm Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương
Ông Trần Cẩm Tú được bầu làm Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương

(Dân trí) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu Phó Chủ nhiệm Thường trực UB Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú làm Chủ nhiệm UB này, thay cho ông Trần Quốc Vượng đã được Bộ Chính trị phân công đảm nhiệm chức vụ Thường trực Ban Bí thư. Trung ương cũng bầu ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam và ông Trần Cẩm Tú làm Bí thư Trung ương Đảng.

Thứ tư, 09/05/2018 - 03:56

ĐÁNG QUAN TÂM
Bà Phan Thị Mỹ Thanh xin thôi làm đại biểu Quốc hội
Bà Phan Thị Mỹ Thanh xin thôi làm đại biểu Quốc hội

(Dân trí) - Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa nhận được đơn xin thôi làm đại biểu Quốc hội của bà Phan Thị Mỹ Thanh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.

Thứ ba, 08/05/2018 - 08:25

Trung ương bàn đề án chiến lược cán bộ: Tăng giải pháp kiểm soát quyền lực
Trung ương bàn đề án chiến lược cán bộ: Tăng giải pháp kiểm soát quyền lực

(Dân trí) - Góp ý đề án xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, Bộ trưởng GTVT, Bộ trưởng – Chủ nhiệm UB Dân tộc cùng bày tỏ quan điểm ủng hộ đề xuất quy định Bí thư cấp ủy không phải là người địa phương…

Thứ ba, 08/05/2018 - 05:29

Hà Tĩnh đón 12 liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào
Hà Tĩnh đón 12 liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào

(Dân trí) - Sáng ngày 8/5, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh dự buổi lễ truy điệu và an táng 12 liệt sĩ trở về đất mẹ sau hơn 40 năm yên nghỉ trên đất nước bạn Lào.

Thứ ba, 08/05/2018 - 04:11

"Cải cách tiền lương, sẽ không còn chuyện cán bộ đi họp ký nhận phong bì"
"Cải cách tiền lương, sẽ không còn chuyện cán bộ đi họp ký nhận phong bì"

(Dân trí) - “Hiện ngoài lương, công chức được hưởng thêm một số chế độ ngoài lương, như đi họp được nhận tiền bồi dưỡng… Đề án cải cách tiền lương nêu đề xuất tăng lương, giảm các khoản thu không chính thống, nghĩa là cán bộ, công chức đi họp không còn chuyện ký nhận phong bì nữa”…

Thứ ba, 08/05/2018 - 03:55

Nhiều cán bộ đã “lẻn” vào Trung ương như thế (!?)
Nhiều cán bộ đã “lẻn” vào Trung ương như thế (!?)

(Dân trí) - “Chạy” tuổi, theo tôi cũng đã là tham nhũng rồi thì “chạy chức, chạy quyền” chính là đại tham nhũng. Có người đồng cấp hơn tôi 1 tuổi, khi tôi gọi bằng “ông” xưng “tôi” thì tỏ ra khó chịu vì tôi ít tuổi hơn. Đùng một cái ra Đại hội, người đó lại thành ra ít hơn tôi 1 tuổi”…

Thứ ba, 08/05/2018 - 11:52

Tiếp tục tăng dần lương công chức tới năm 2020
Tiếp tục tăng dần lương công chức tới năm 2020

(Dân trí) - “Từ năm 2018 đến năm 2020, nhà nước tiếp tục điều chỉnh tăng mức lương cơ sở. Từ năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp…” - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu lộ trình cải cách tiền lương.

Thứ ba, 08/05/2018 - 09:23

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu tân Chủ tịch tỉnh Hậu Giang
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu tân Chủ tịch tỉnh Hậu Giang

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có các quyết định về nhân sự 3 cơ quan: UBND tỉnh Hậu Giang, Đài Tiếng nói Việt Nam và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ hai, 07/05/2018 - 08:26

Trung ương thảo luận tại tổ về công tác cán bộ cấp chiến lược
Trung ương thảo luận tại tổ về công tác cán bộ cấp chiến lược

(Dân trí) - Ngày làm việc đầu tiên Hội nghị Trung ương 7, Trung ương nghe Tờ trình của Bộ Chính trị về đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và có phiên thảo luận tổ về nội dung này.

Thứ hai, 07/05/2018 - 07:54

Xây dựng cán bộ cấp chiến lược: Tiêu chí quan trọng nhất là không… “chạy”!
Xây dựng cán bộ cấp chiến lược: Tiêu chí quan trọng nhất là không… “chạy”!

(Dân trí) - Vụ trưởng Vụ 4 Ban Tổ chức Trung ương cho biết, đề án xây dựng đội ngũ cán bộ nêu một biện pháp coi chạy chức, chạy quyền là hành vi tham nhũng. Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cũng nhận định, tiêu chí quan trọng nhất khi xây dựng cán bộ là chọn người không có biểu hiện lợi ích, thu vén, chạy chọt…

Thứ hai, 07/05/2018 - 03:00

Tổng Bí thư: Địa phương dư nguồn mà không được chi lương cao hơn!
Tổng Bí thư: Địa phương dư nguồn mà không được chi lương cao hơn!

(Dân trí) - Chính sách tiền lương phức tạp, mang nặng tính bình quân, cào bằng. Quá nhiều loại phụ cấp, khoản thu nhập ngoài lương làm phát sinh nhiều bất hợp lý. Nhiều địa phương dư nguồn mà không được chi lương cao hơn… Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra những bất cập cần khắc phục khi cải cách tiền lương…

Thứ hai, 07/05/2018 - 12:09

Tổng Bí thư: Khắc phục tình trạng “chạy chức, chạy quyền, thân quen, cánh hẩu”
Tổng Bí thư: Khắc phục tình trạng “chạy chức, chạy quyền, thân quen, cánh hẩu”

(Dân trí) - Gợi mở thảo luận về việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu hàng loạt câu hỏi cần được trả lời: Vì sao có nhiều nghị quyết rất đúng, rất trúng nhưng việc thực hiện hiệu quả lại thấp? Vì sao quy trình thì đúng nhưng bố trí con người cụ thể lại sai? Cơ chế giám sát quyền lực đã đủ chưa?

Thứ hai, 07/05/2018 - 11:03

Hội nghị Trung ương 7: Thảo luận công tác cán bộ cấp chiến lược, cải cách tiền lương
Hội nghị Trung ương 7: Thảo luận công tác cán bộ cấp chiến lược, cải cách tiền lương

(Dân trí) - Sáng 7/5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII chính thức khai mạc hội nghị lần thứ 7. Trung ương sẽ xem xét các đề án quan trọng tại hội nghị này như đề án xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, cải cách chính sách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội với việc nâng tuổi nghỉ hưu.

Thứ hai, 07/05/2018 - 10:14