Thứ bảy, 11/08/2018 - 16:00

Cà Mau không quy hoạch cán bộ có biểu hiện… giàu nhanh

Dân trí

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các Sở, ngành, địa phương không quy hoạch cán bộ lãnh đạo có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình được rõ nguồn gốc…

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quy định quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở, Ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

Một góc trung tâm tỉnh lỵ Cà Mau.
Một góc trung tâm tỉnh lỵ Cà Mau.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là cán bộ) lãnh đạo, quản lý để phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý,… đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Quy định yêu cầu phải đánh giá đúng cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch về tư tưởng, đạo đức, lối sống; năng lực thực tiễn; uy tín; tiêu chuẩn chính trị; sức khỏe, chiều hướng và triển vọng phát triển;…

Trong công tác này, yêu cầu một chức danh cần quy hoạch một số người và một người có thể quy hoạch nhiều chức danh, cũng như kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn, không có triển vọng phát triển.

“Không quy hoạch 1 chức danh chỉ có 1 người, 1 người vào quá 3 chức danh, 1 chức danh quá 4 người”, quy định nêu rõ.

UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, tại thời điểm đưa vào quy hoạch, cán bộ có thể còn thiếu một số điều kiện và tiêu chuẩn chức danh quy hoạch nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn của công chức, viên chức, trong đó phải có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên, phù hợp vị trí việc làm đã được Chủ tịch tỉnh phê duyệt.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu không đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo đối với những người có bản lĩnh chính trị không vững vàng, thiếu chính kiến, nể nang, không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải, có biểu hiện xu nịnh, tham vọng cá nhân, có tư tưởng cục bộ, phe cánh; không chịu học hỏi, bảo thủ, trì trệ, nói nhiều, làm ít; không công bằng, công minh trong đánh giá, sử dụng cán bộ, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình;…

“Những người kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình được rõ nguồn gốc; bản thân và gia đình có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính”, quy định nêu rõ.

Huỳnh Hải