Bộ trưởng Tư pháp, KH-CN trả lời chất vấn “hỏi nhanh đáp gọn”

Dân trí UB Thường vụ Quốc hội lên kế hoạch, chọn Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng KH-CN Chu Ngọc Anh trả lời chất vấn ngày 21/3 tới đây. Đây sẽ là 2 Bộ trưởng đầu tiên trả lời chất vấn kiểu mới, sau mỗi một câu hỏi sẽ trả lời ngay, trực tiếp, tối đa trong vòng 3 phút.

Cụ thể, theo báo cáo của UB Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở nguồn thông tin phục vụ hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4 của Quốc hội (cuối năm 2017); tổng hợp chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi đến UB Thường vụ Quốc hội, ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước và dư luận xã hội từ kỳ họp thứ 4 đến nay, cơ quan này quyết định tổ chức phiên chất vấn về 2 nhóm vấn đề.

Bộ trưởng KH-CN Chu Ngọc Anh (trái) và Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long được thực hiện phiên trả lời chất vấn đầu tiên theo hình thức hỏi nhanh đáp gọn.
Bộ trưởng KH-CN Chu Ngọc Anh (trái) và Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long được thực hiện phiên trả lời chất vấn đầu tiên theo hình thức "hỏi nhanh đáp gọn".

Nhóm vấn đề thứ nhất là: Các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các đề án, dự án Chính phủ trình Quốc hội, đặc biệt là việc thẩm định đảm bảo chất lượng các đề án, dự án luật; giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Ở nhóm vấn đề này, trách nhiệm trả lời chính được xác định là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.

Cùng tham gia phần trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan là Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng các Bộ Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào.

Nhóm vấn đề thứ hai là: Hiệu quả ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học trong thực tế đời sống xã hội. Công tác kiểm soát nhập khẩu công nghệ trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ; ứng dụng khoa học-công nghệ thúc đẩy tăng năng suất lao động; ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trách nhiệm trả lời chính với nhóm vấn đề này là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Mỗi Bộ trưởng đăng đàn sẽ có trọn một buổi làm việc của ngày 21/3 để trả lời chất vấn tại phòng họp của UB Thường vụ Quốc hội.

UB Thường vụ Quốc hội cũng nêu rõ cách thức tiến hành phiên chất vấn là người trả lời chất vấn không trình bày báo cáo trước khi trả lời chất vấn. Sau hoạt động chất vấn, UB Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết hoặc kết luận làm cơ sở để giám sát việc thực hiện.

Phiên chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp, mời các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương về dự họp tại phòng họp UB Thường vụ Quốc hội.

Tại phiên chất vấn lần này, UB Thường vụ Quốc hội thực hiện thí điểm việc “chất vấn và trả lời chất vấn ngay” (đại biểu Quốc hội nêu chất vấn ngắn gọn, rõ ý, không quá 1 phút/lần, người bị chất vấn trả lời ngay câu hỏi của đại biểu Quốc hội, thời gian không quá 3 phút/lần). Trường hợp đại biểu Quốc hội chưa thỏa mãn với câu trả lời thì có thể sử dụng bảng để đăng ký tranh luận tuy nhiên thời gian hỏi và trả lời khi tranh luận ngắn hơn lần hỏi – đáp đầu tiên.

P.Thảo