Thứ hai, 19/03/2018 - 18:05

Bộ Nội vụ thanh tra công tác cán bộ tại Hậu Giang

Dân trí

Ngày 19/3, đoàn Thanh tra của Bộ Nội vụ do ông Nguyễn Mạnh Khương, Phó Chánh thanh tra Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn, đã công bố quyết định thanh tra công tác cán bộ tại tỉnh Hậu Giang.

Đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ công bố quyết định thanh tra công tác cán bộ tại Hậu Giang ngày 19/3
Đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ công bố quyết định thanh tra công tác cán bộ tại Hậu Giang ngày 19/3

Theo đó, đoàn Thanh tra của Bộ Nội vụ sẽ thanh tra công tác cán bộ tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hậu Giang và nhiều sở, ngành của tỉnh như Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Thời gian thanh tra trong 45 ngày làm việc,

Từ nay đến ngày 22/4, tại tỉnh Hậu Giang, đoàn Thanh tra của Bộ Nội sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về các công tác cán bộ như: quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, viên chức; xét chuyển cán bộ, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các địa phương, đơn vị của tỉnh phải chuẩn bị chu đáo, chủ động phối với với đoàn thanh tra thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Ông Thanh cũng cho biết: Các địa phương đơn vị đã được công bố thanh tra sắp xếp, bố trí đầy đủ cán bộ đúng thành phần để tiếp và làm việc với đoàn thanh tra đạt kết quả tốt nhất. Kể cả những vị trí, công việc mà người thực hiện nay đã được chuyển công tác khác, nhưng nếu cần thiết thì chỉ đạo, sắp xếp những người này cùng tham dự để kết quả thanh tra được chính xác.

Hoàng Tùng