Chủ nhật, 05/03/2017 - 06:00

Thường trực Ban Bí thư:

Bổ nhiệm "đúng quy trình" nhưng vẫn không chọn trúng người!

Dân trí

Phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc ngành Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2017 diễn ra ngày 4/3, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, chỉ rõ, công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ còn nhiều yếu kém; còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, cấp trên “sợ” cấp dưới trước thời điểm lấy phiếu tín nhiệm; tuy thực hiện bổ nhiệm "đúng quy trình" nhưng vẫn không chọn trúng người...

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh phát biểu tại hội nghị (ảnh: TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh phát biểu tại hội nghị (ảnh: TTXVN)

Cấp trên "sợ" cấp dưới trước thời điểm lấy phiếu tín nhiệm

Trước đó, báo cáo công tác của ngành tổ chức Đảng khái quát những điểm nổi bật đã làm được trong năm 2016 như việc tham mưu, tổ chức, kiện toàn nhân sự; từng bước chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, tiêu cực, nhất là trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; đổi mới nhận thức, tư duy, phương pháp, phong cách, lề lối làm việc…

Dù vậy, nhiều hạn chế, yếu kém cũng được chỉ ra như ngành tổ chức vẫn chưa giúp khắc phục được tình trạng cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế, yếu kém, sơ hở; còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, cấp trên “sợ” cấp dưới trước thời điểm lấy phiếu tín nhiệm hoặc đánh giá cán bộ cuối năm; còn tình trạng cấp dưới chưa thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên. Ở một số nơi, một số trường hợp tuy thực hiện “đúng” quy trình nhưng vẫn không chọn “trúng” người, “đúng” việc, gây bức xúc trong xã hội như các trường hợp: Nguyễn Xuân Sơn, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy...

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương nêu ra nhiều vấn đề, tình trạng đó phải chăng là do: Việc giới thiệu quy hoạch, giới thiệu nhân sự còn sơ sài, thiếu chặt chẽ, thiếu dân chủ? Quy trình, thủ tục thẩm định, đề bạt, điều động, bổ nhiệm còn kẽ hở trong? Công tác quản lý hồ sơ và thẩm định hồ sơ còn đơn giản, chủ quan? Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, theo dõi và quản lý cán bộ còn lỏng lẻo? Phân cấp quản lý cán bộ còn chưa hợp lý, dễ bị lợi dụng để hợp thức hóa? Có tiêu cực, thao túng trong công tác cán bộ?

Một nguyên nhân nổi bật được đề cập là việc chưa có các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. “Bệnh thành tích” trong phân loại, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên còn phổ biến, nhiều nơi tỷ lệ cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rất cao trong khi kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể lại chưa đạt yêu cầu?

“100% cá nhân xuất sắc nhưng sao tập thể chỉ ở mức trung bình?”

Đánh giá cao những đóng góp của ngành tổ chức xây dựng Đảng cũng như ghi nhận sự thẳng thắn trong báo cáo, nhận định về cả những thành công lẫn hạn chế của ngành, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhận xét, trong năm, toàn ngành đã tích cực đổi mới toàn diện các mặt công tác, nhất là đối mới tư duy, nội dung, phương pháp làm việc…

Thường Trực Ban Bí thư lưu ý: “Chúng ta cũng cần phải nghiêm túc thấy rằng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần phải kiên quyết khắc phục”.

Cụ thể, công tác cán bộ và quản lý cán bộ còn nhiều hạn chế, yếu kém; vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; bệnh thành tích trong đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa cao. Chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức chưa đồng đều...

Lãnh đạo Ban Bí thư yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương lưu ý chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cần thiết trong năm 2017.

Trước hết, ông Đinh Thế Huynh chỉ đạo ngành phải chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; về tổ chức, cán bộ; về phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc. Hệ thống cơ quan tổ chức Đảng phải phối hợp nghiên cứu tham mưu cho Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề lớn, cốt lõi để tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Ông Huynh cũng nhắc ngành cần tiếp tục tham mưu cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng để thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá 12 về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ khác ngành tổ chưc Đảng được giao là phải tập trung rà soát hệ thống các văn bản, quy định, quy chế, hướng dẫn để sớm đề xuất hướng bổ sung, sửa đổi cho đồng bộ, thống nhất, liên thông giữa hệ thống Đảng và chính quyền các cấp từ TƯ tới địa phương và tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng theo hướng chuẩn hoá đội ngũ lãnh đạo, chuẩn hoá văn bản pháp quy, đơn giản hoả thủ tục, tự động hóa tổ chức thực hiện.

Trong số các nhiệm vụ này, Thường trực Ban Bí thư gợi ý nên chọn công tác đánh giá cán bộ làm khâu đột phá để triển khai trong năm 2017 này.

“Có một thực tế là, hiện tại có nhiều nơi 100% cá nhân được đánh giá là hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng tập thể của những cá nhân ấy chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung bình, thậm chí không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tôi cho rằng, mấu chốt của vấn đề chính là ở khâu đánh giá cán bộ, còn có tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, bệnh thành tích... Nếu làm tốt công tác đánh giá cán bộ thì sẽ khắc phục được sự bất hợp lý giữa đánh giá cán bộ, xếp loại cá nhân với đánh giá tập thể”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

P.Thảo

Mới nhất