Bí thư Hoàng Trung Hải: Bỏ ngay quan điểm “Hà Nội không vội được đâu”

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải muốn cả hệ thống chính trị thành phố phải quyết liệt đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc; phải khắc phục bằng được nhận thức lâu nay rằng “Hà Nội không vội được đâu”.

Ngày 10/5, Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Thành ủy Hà Nội về “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2015.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, Thông qua sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng sôi nổi của các tầng lớp nhân dân, đã tạo được sự gắn kết nhuần nhuyễn các hoạt động, chuyển trọng tâm từ “học tập” sang “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhờ đó, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã từng bước trở thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; nhu cầu tự hoàn thiện tư cách, đạo đức của mỗi cá nhân và trở thành công việc thường xuyên, quan trọng của các cấp ủy đảng, chính quyền ở các địa phương, đơn vị; đồng thời cũng là yêu cầu đối với toàn xã hội.

Ông Hoàng Trung Hải muốn cán bộ thành phố phải khắc phục nhận thức “Hà Nội không vội được đâu”
Ông Hoàng Trung Hải muốn cán bộ thành phố phải khắc phục nhận thức “Hà Nội không vội được đâu”

Công tác tuyên truyền được đặc biệt quan tâm, triển khai đồng bộ, thường xuyên với nhiều nội dung và hình thức phong phú, phát huy được vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông từ Thành phố tới cơ sở. Chú trọng tuyên truyền gương “Người tốt, việc tốt”, theo phương châm “lấy xây để chống”.

Mỗi cấp ủy, đơn vị lựa chọn những vấn đề dân sinh bức xúc, được dư luận quan tâm và những vấn đề cấp bách trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên để xây dựng kế hoạch, xác định tiến độ, lộ trình, phân công người chịu trách nhiệm, tập trung giải quyết dứt điểm.

Với mục tiêu tiếp tục thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ngành tạo thành nền nếp, ý thức tự giác về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nói không đi đôi với làm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị cả hệ thống chính trị thành phố phải quyết liệt đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc; phải khắc phục bằng được nhận thức lâu nay “Hà Nội không vội được đâu”.

Cả hệ thống chính trị của thành phố cũng phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, khâu đột phá là cải cách thủ tục hành chính, lành mạnh hóa nền hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức, chất lượng công việc, để phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp đạt hiệu quả tốt nhất.

Quang Phong