Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ có Phó Trưởng Ban thường trực mới

(Dân trí) - Chiều ngày 24/5 tại Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng - ông Đinh Thế Huynh trao quyết định nghỉ hưu cho một số cán bộ của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm ông Sơn Minh Thắng làm Phó Trưởng Ban thường trực mới của Ban Chỉ đạo này.

Ông Đinh Thế Huynh trao quyết định Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho ông Sơn Minh Thắng
Ông Đinh Thế Huynh trao quyết định Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho ông Sơn Minh Thắng

Theo đó, các cán bộ của Ban chỉ đạo Tây Nam bộ có quyết định nghĩ hưu gồm: Ông Nguyễn Phong Quang Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; ông Võ Minh Chiến, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Trung tướng Trần Phi Hổ, phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Cũng trong chiều 24/5, ông Đinh Thế Huynh đã trao quyết định phân công ông Sơn Minh Thắng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc đảm nhiệm cương vị Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Tại buổi lễ trao quyết định, ông Đinh Thế Huynh cho biết, trong thời gian công tác tại Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, ông Nguyễn Phong Quang, ông Võ Minh Chiến và Trung tướng Trần Phi Hổ với bề dày kinh nghiệm, phong cách làm việc sâu sát, tận tâm, tận lực trong công việc, chủ động nghiên cứu, đề xuất, cùng với tập thể lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ xây dựng, củng cố đoàn kết nội bộ, phát huy được sức mạnh tập thể, tích cực tham mưu với Đảng và Nhà nước về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc, tôn giáo và tổ chức, phối họp với các cơ quan Trung ương, các địa phương xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở vùng Tây Nam Bộ.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Đinh Thế Huynh ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của ông Nguyễn Phong Quang, ông Võ Minh Chiến và ông Trần Phi Hổ trong quá trình công tác, mong muốn với kinh nghiệm và năng lực của mình, tiếp tục đóng góp sức mình cho Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phạm Tâm