1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

TPHCM: Gỡ vướng quy định tách thửa đất ở

(Dân trí) - Thực tiễn quá trình thực hiện tách thửa đất ở tại TPHCM đang lộ ra nhiều yếu điểm… Trong đó, việc phân loại, xây dựng tiêu chí điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 còn nhiều vướng mắc.

UBND TPHCM cho biết, đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tháo gỡ vướng mắc về quy định tách thửa đất ở thuộc khu vực đất hỗn hợp, đất dân cư xây dựng mới. Đây là vướng mắc trong thực hiện quyết định 60 của UBND thành phố quy định về việc tách thửa đất ở.

Qua đó, TPHCM giao cho Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp với UBND các quận, huyện đánh giá tính khả thi, những bất hợp lý của các khu vực là đất hỗn hợp, đất khu dân cư xây dựng mới trong các đồ án quy hoạch khu tỷ lệ 1/2000.

Từ đó, phân loại, xây dựng tiêu chí điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 để người sử dụng đất trong khu vực thực hiện các quyền theo quy định của Luật đất đai.

TPHCM: Gỡ vướng quy định tách thửa đất ở - 1
TPHCM: Gỡ vướng quy định tách thửa đất ở

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu điều chỉnh nội dung cho dễ hiểu, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật trong các vấn đề vướng mắc trong tách thửa đất nông nghiệp.

Theo dõi, cập nhật thông tin, chủ trương về điều chỉnh nghị định thực hiện Luật Đất đai của Chính phủ đang triển khai. Tham mưu điều chỉnh quyết định 60 phù hợp quy định pháp luật và thực tiễn quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn TPHCM.

Được biết, quyết định 60 chia đất ở thành nhiều loại, gắn với quy hoạch, như đất ở thuộc quy hoạch dân cư hiện hữu, hiện hữu chỉnh trang, đất xây dựng mới thấp tầng, cao tầng... và đưa ra đất thuộc quy hoạch dân cư xây dựng chỉ được quyền tách thửa sau 3 năm kể từ ngày rà soát phê duyệt quy hoạch mà chưa thông báo thu hồi (điều 5).

Tuy nhiên, việc thực hiện như trên là hoàn toàn trái với quy định của Luật Đất đai, mâu thuẫn với chính điều 1 của quyết định 60. Trong khi Luật Đất đai chia đất ở thành 2 loại gồm: Đất ở đô thị và đất ở nông thôn.

Thế nhưng, quyết định 60 lại chia đất ở thành nhiều loại gắn với quy hoạch, gây khó khăn cho công dân thực hiện quyền tách thửa.

Trước đó, Sở Tài nguyên Môi trường đã tiếp nhận văn bản góp ý những điểm chưa được của Quyết định 60 từ Sở Tư pháp, trên cơ sở đó tham mưu cho UBND TPHCM ban hành quyết định thay thế quyết định 60.

Trong đó, nội dung đất thuộc “quy hoạch đất xây dựng mới, đất sử dụng hỗn hợp”, có chức năng đất ở không được tách thửa.

Quế Sơn