TPHCM đang triển khai 22 dự án đầu tư PPP

(Dân trí) - TPHCM đang triển khai 22 dự án đầu tư PPP, với tổng vốn đầu tư 64.244 tỷ đồng. Đồng thời, đang thực hiện các thủ tục đầu tư 166 dự án theo hình thức PPP với tổng vốn đầu tư 324.770 tỷ đồng…

Theo Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), hiện nay, một số nhà đầu tư dự án BT gặp khó khăn, vướng mắc, do chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của địa phương thanh toán khối lượng đã thực hiện, hoặc chưa được bàn giao quỹ đất để thực hiện dự án khác.

HoREA đề nghị việc dừng triển khai dự án BT nên giới hạn trong khoảng năm 2020-2022. Từ đó, có thời gian xem xét, rà soát, xây dựng đồng bộ cơ chế, chính sách, pháp luật về đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức BT.

Trọng tâm là rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (bao gồm Nghị định 63/2018/NĐ-CP và Nghị định 69/2019/NĐ-CP); Luật Đầu tư công; Luật Ngân sách nhà nước; Luật Đấu thầu; Luật Đấu giá tài sản, nhằm bịt kín các lỗ hổng, đủ điều kiện để khởi động lại các dự án BT. Qua đó đảm bảo tính khả thi, chặt chẽ và hiệu quả, vừa đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và lợi ích công cộng.

TPHCM đang triển khai 22 dự án đầu tư PPP - 1
TPHCM đang triển khai 22 dự án đầu tư PPP

Ngoài ra, HoREA cho rằng, cần chủ trương xã hội hóa đầu tư và thực hiện các dự án BT. Việc xã hội hóa đầu tư giữ vai trò quan trọng trong phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ… Trong đó, có các phương thức đầu tư gồm: Phương thức đối tác công tư (PPP); Phương thức đầu tư dự án theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT);  Phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, chủ yếu để xây dựng các công trình dân sinh quy mô nhỏ tại cơ sở xã, phường…

Số liệu do HoREA cung cấp cho thấy, tại khu vực TPHCM, trong giai đoạn 2011-2015, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 1,18 triệu tỷ đồng, chiếm 31,7% GRDP của thành phố và tăng mạnh trong giai đoạn 2016-2020, đạt khoảng 2,1 triệu tỷ đồng, bình quân chiếm khoảng 35% GRDP của thành phố.

Hiện nay, TPHCM đang triển khai 22 dự án đầu tư PPP, với tổng vốn đầu tư 64.244 tỷ đồng. Đồng thời, đang thực hiện các thủ tục đầu tư 166 dự án theo hình thức PPP với tổng vốn đầu tư 324.770 tỷ đồng.

Kèm theo đó thành phố đang kêu gọi đầu tư 293 dự án theo hình thức PPP trên các lĩnh vực giao thông, môi trường, y tế, văn hóa, giáo dục và các lĩnh vực khác với tổng vốn đầu tư 910.426 tỷ đồng.

Đang được quan tâm