Phát hiện một loạt doanh nghiệp sử dụng đất sai mục đích, đầu tư thua lỗ

Nguyễn Mạnh

(Dân trí) - Kiểm toán Nhà nước vừa chỉ rõ có một số đơn vị còn nhiều diện tích đất chưa sử dụng, sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích, bị lấn chiếm, tranh chấp.

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa gửi Báo cáo của Tổng KTNN về công tác năm 2020 tới các vị đại biểu Quốc hội trước thềm kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, qua kiểm toán một loạt các doanh nghiệp, tổng công ty, Kiểm toán nhà nước đã phát hiện nhiều tồn tại liên quan đến sử dụng quản lý đất đai cùng như hiệu quả kinh doanh.

Cụ thể cơ quan kiểm toán chỉ rõ có một số đơn vị còn nhiều diện tích đất chưa sử dụng, sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích, bị lấn chiếm, tranh chấp.

Trong đó, PVOIL sử dụng 12,02 ha đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp vào mục đích kinh doanh xăng dầu; PVOIL Thái Bình có 5,80 ha đất đang để trống, chưa hoặc không sử dụng; Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP có 23,54 ha đất chưa sử dụng hiệu quả; Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn chưa sử dụng 6,3 ha, bị lấn chiếm, tranh chấp 1,96 ha.

Phát hiện một loạt doanh nghiệp sử dụng đất sai mục đích, đầu tư thua lỗ - 1

Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn là doanh nghiệp có hệ thống công ty con đông đảo trong lĩnh vực bất động sản. Doanh nghiệp này cũng vừa được nhắc đến trong báo cáo của Kiểm toán Nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, TP.HCM đã ban hành quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất để Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với 9 mặt bằng đất tại Dự án Rạch Ụ Cây trước khi có quyết định giao đất, không có cơ sở xác định thời điểm tính tiền sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất đối với 10 mặt bằng đất không thông qua đấu giá, thông báo và thu tiền sử dụng đất đối với 02 mặt bằng đất sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ không theo quy định Luật Đất đai.

Đáng chú ý, có một số tổng công ty quản lý nợ chưa chặt chẽ, để phát sinh nợ phải thu quá hạn, khó đòi lớn như nợ khó đòi tại PV Power 214,4 tỷ đồng; Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP 643,3 tỷ đồng; Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn 17,4 tỷ đồng.

Một số đơn vị bị Kiểm toán Nhà nước nêu tên vì đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp như PV Power - Công ty mẹ chia cổ tức, lợi nhuận đ năm 2019 chỉ đạt 0,2% tổng vốn đầu tư, trích lập dự phòng 100%/vốn đầu tư tương ứng 20,2 tỷ đồng; Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - Công ty mẹ đầu tư vào 1/5 công ty con lỗ; 5/17 công ty liên doanh lỗ.

Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết vẫn còn tình trạng sở hữu chéo giữa các doanh nghiệp trong cùng tổng công ty; quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh chưa bảo toàn được vốn như PVOIL Bạc Liêu, PVOIL Bình Thuận, PVOIL Tây Ninh, PVOIL Phú Thọ, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP , PVOIL Thanh Hóa, PVOIL Nam Định.

Hay một số trường hợp thuộc diện phải giám sát đặc biệt như Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Ngọc Minh, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Thành UDIC, Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản UDIC, Công ty cổ phần UDIC Kim Bình, Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và XNK Hồng Hà, Công ty cổ phần Đầu tư và Bê tông Thịnh Liệt.