Thanh Hóa:

Dính hàng loạt vi phạm về đất đai nhưng chỉ rút kinh nghiệm sâu sắc

(Dân trí) - Qua thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong quản lý đất đai, hàng loạt vi phạm bị phát hiện nhưng tập thể, cá nhân liên quan chỉ… rút kinh nghiệm sâu sắc.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Văn bản số 110/KL-TTTH ngày 17/1/2022, kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong quản lý đất đai, sử dụng nguồn kinh phí từ quỹ đất tại thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Tại thị xã Nghi Sơn, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã chỉ ra còn một số lĩnh vực về quản lý đất đai chưa ban hành văn bản chỉ đạo như điều tra, đánh giá tài nguyên đất, quản lý việc giao đất, cho thuê đất, quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; tình trạng vi phạm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng trái phép vẫn còn diễn ra tại nhiều xã, phường.

Dính hàng loạt vi phạm về đất đai nhưng chỉ rút kinh nghiệm sâu sắc - 1

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã có kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong công tác quản lý đất đai, sử dụng nguồn kinh phí từ quỹ đất tại thị xã Nghi Sơn (Ảnh: B.M).

Tại 2 dự án thu hồi đất (Dự án kè chống sạt lở và nạo vét tiêu thoát lũ Khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn, đoạn qua xã Trường Lâm; dự án Khu tái định cư phục vụ di dân phường Hải Thượng giai đoạn 1), Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Nghi Sơn không xây dựng và ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

Bên cạnh đó, việc thực hiện một số chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 chưa đạt kế hoạch đề ra; thực hiện danh mục các công trình dự án chỉ đạt 41,65%; hầu hết các mặt bằng quy hoạch để đấu giá quyền sử dụng đất được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng phải chuyển sang năm tiếp theo mới tổ chức thực hiện.

Thanh tra cũng chỉ ra, việc ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường của UBND thị xã Nghi Sơn còn có trường hợp chưa đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn; không xây dựng và ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm theo đúng quy định; xác định loại đất khi thực hiện thu hồi đất chưa đảm bảo đúng quy định…

Đồng thời, ban hành quyết định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất không thể hiện nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; không thực hiện việc điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, giá đất thị trường bằng phiếu khảo sát và đánh giá tình hình, kết quả để áp dụng phương pháp định giá làm cơ sở xây dựng phương án giá đất; thành lập Hội đồng xác định giá mà không thành lập Hội đồng thẩm định giá; không tổ chức thẩm định phương án giá khởi điểm; thực hiện việc đấu giá khi chưa hoàn thiện đầu tư hạ tầng.

Kiểm tra 5 mặt bằng (mặt bằng phân lô xen cư khu vực Sốc Tuy, thôn Vạn Xuân, phường Xuân Lâm; mặt bằng quy hoạch phân lô xen cư thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn; mặt bằng quy hoạch khu dân cư Đồng Chợ, phường Hải Hòa (đợt 3); mặt bằng quy hoạch khu dân cư xã Triệu Dương (đợt 2); mặt bằng quy hoạch dân cư xã Thanh Sơn), cho thấy: 5/5 mặt bằng, ban hành quyết định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất không thể hiện nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; không thực hiện việc điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, giá đất thị trường bằng phiếu khảo sát và đánh giá tình hình, kết quả.

Cũng theo Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, còn có trường hợp người trúng đấu giá vi phạm thời gian nộp tiền sử dụng đất theo quy định (trong 2 năm 2019 và 2020, số tiền sử dụng đất còn phải nộp quá hạn là hơn 56,7 tỷ đồng). Việc đề xuất của cơ quan thuế đối với các trường hợp vi phạm về nộp tiền sử dụng đất chưa đầy đủ, kịp thời với UBND thị xã Nghi Sơn để xử lý theo quy định hoặc có đề xuất nhưng chậm ban hành quyết định hủy kết quả trúng đấu giá hoặc không ban hành quyết định hủy kết quả trúng đấu giá.

Ngoài ra, qua kiểm tra 23 dự án, công trình do UBND thị và UBND phường, xã làm chủ đầu tư đều có khuyết điểm, vi phạm; còn vi phạm về kinh tế được phát hiện qua thanh tra với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

Theo Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn chịu trách nhiệm chung đối với những khuyết điểm, vi phạm trong việc chỉ đạo, thực hiện trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, quản lý, sử dụng tiền đất; quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn và tại các dự án đầu tư xây dựng cơ bản do UBND thị xã làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ đầu tư, Trưởng Ban quản lý dự án cấp huyện, Chủ tịch UBND các phường được kiểm tra và cá nhân phụ trách; các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, các nhà thầu thi công chịu trách nhiệm đối với các khuyết điểm, vi phạm ở các dự án, công trình được phát hiện qua thanh tra.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu UBND, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung theo kết luận, kiến nghị của Thanh tra tỉnh.

Ngày 17/3, UBND thị xã Nghi Sơn đã có báo cáo kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm theo kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Trong đó, trách nhiệm đối với UBND thị xã là xây dựng kế hoạch chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra trong kết luận thanh tra; chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, phường có liên quan triển khai chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Về hình thức, mức độ đối với UBND thị xã Nghi Sơn là nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản lý và chỉ đạo. Và đó cũng là hình thức, mức độ kiểm điểm đối với trưởng các phòng, ban, các công chức được giao phụ trách; Chủ tịch UBND các xã, phường và công chức có liên quan được chỉ ra trong kết luận Thanh tra. Trong khi đó, hình thức, mức độ kiểm điểm đối với Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn chưa thấy nhắc đến.