1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Điều chỉnh khu công nghiệp Đức Hòa III - Slico Long An giảm hơn 38 ha

Hà Phong

(Dân trí) - Theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư mới, khu công nghiệp Đức Hòa III - Slico (Long An) được điều chỉnh giảm quy mô diện tích, cụ thể là giảm hơn 38ha.

Giảm quy mô hơn 38 ha

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định 1129 chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đức Hòa III - Slico. 

Đáng chú ý, quyết định trên điều chỉnh giảm quy mô diện tích khu công nghiệp từ 195,7ha xuống còn 157,2ha, tức giảm khoảng hơn 38ha. 

Điều chỉnh khu công nghiệp Đức Hòa III - Slico Long An giảm hơn 38 ha - 1

Với quy mô 195 ha trước đó, khu công nghiệp Đức Hòa III - Slico có diện tích lớn thứ 3 trong cụm 13 khu công nghiệp của Đức Hòa III (Ảnh: Thuận Hùng).

Về tổng vốn đầu tư của dự án, UBND tỉnh Long An được giao chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An yêu cầu nhà đầu tư rà soát và xác định chính xác tổng vốn đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo phù hợp với diện tích đất thực hiện dự án và chất lượng công trình.  

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các khu công nghiệp hoạt động đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh Long An được yêu cầu tổ chức rà soát và chịu trách nhiệm về việc đầu tư thực hiện dự án, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật; giám sát, đánh giá dự án, trong đó lưu ý làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn tới dự án chậm triển khai thực hiện, làm rõ trách nhiệm của cơ quan Nhà nước có liên quan và nhà đầu tư.

Đồng thời, UBND tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan rà soát và khẳng định cụ thể về việc: Đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục trong việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; xác định dự án có đủ điều kiện tiếp tục triển khai theo quy định của pháp luật để làm căn cứ cho việc xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật; áp dụng quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với hành vi vi phạm nếu có.

Không tự ý chuyển 38ha sang mục đích khác

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không chuyển phần diện tích khu công nghiệp được điều chỉnh giảm (38ha) sang mục đích sử dụng đất khác khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp có vi phạm hoặc chưa đảm bảo đủ điều kiện cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất này thì phải có giải pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

Tỉnh cũng cần lưu ý việc sử dụng phần diện tích đất này phải phù hợp với nhu cầu và thống nhất với kiến nghị của UBND tỉnh Long An đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước đây khi đề xuất điều chỉnh diện tích quy hoạch khu công nghiệp Đức Hòa III. 

Quyền lợi của các bên có liên quan khi chuyển đổi đất khu công nghiệp đã bồi thường, giải phóng mặt bằng cần được đảm bảo hài hòa; không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện.

Việc quản lý, sử dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại phần diện tích giảm của khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đất đai, nhà ở, đầu tư, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan, không làm thất thoát tài sản và ngân sách Nhà nước.

UBND tỉnh cũng cần chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế Long An xem xét việc điều chỉnh các nội dung có liên quan của Giấy chứng nhận đầu tư theo đề nghị của nhà đầu tư theo thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án của Thủ tướng Chính phủ.

Việc thu hút đầu tư vào khu công nghiệp phải phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, ưu tiên các dự án đầu tư thuộc những ngành, lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, tỉnh cần phối hợp các cơ quan có liên quan và nhà đầu tư xây dựng phương án đảm bảo nhà ở và các công trình công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp. Cùng với đó là giám sát việc triển khai dự án theo quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Sài Gòn - Long An chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, số liệu cung cấp và tổ chức, triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Tài chính được giao giám sát việc thu tiền sử dụng đất trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo không gây thất thoát ngân sách Nhà nước.