Bắc Giang siết chặt dự án bán "lúa non", cấm công chứng "khống"

(Dân trí) - Ngoài việc chấn chỉnh các dự án bán "lúa non", Bắc Giang cũng chỉ đạo quản lý đối với các hoạt động chứng thực, nghiêm cấm công chứng "khống", "treo" hợp đồng giao dịch bất động sản.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành, địa phương về vấn đề tăng cường công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Cụ thể, tỉnh giao Sở Xây dựng tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý các sàn giao dịch và các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. 

Các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn phải báo cáo định kỳ hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản qua sàn và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin cung cấp.

Sở Xây dựng cần chấn chỉnh các chủ đầu tư tại nhiều khu dân cư, khu đô thị chưa đủ điều kiện chuyển nhượng đã bán "lúa non" dưới dạng góp vốn. 

Bắc Giang siết chặt dự án bán lúa non, cấm công chứng khống - 1

Bắc Giang chấn chỉnh các chủ đầu tư dự án khu nhà ở, khu đô thị bán "lúa non" (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Tỉnh giao Cục Thuế tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản của người dân, doanh nghiệp. Các chi cục thuế phối hợp UBND các huyện, thành phố để quản lý nhằm chống thất thu thuế.

Cơ quan thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo kế hoạch, đồng thời rà soát các trường hợp kê khai thuế của người nộp thuế kinh doanh bất động sản có rủi ro cao về thuế để bổ sung vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra. 

UBND tỉnh cũng đề nghị tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh của các sàn giao dịch, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp đầu tư khu dân cư, khu đô thị; phối hợp với các đơn vị đấu tranh xử lý hiệu quả hành vi trốn thuế.

Đối với Sở Tư pháp, Bắc Giang giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất có biểu hiện bất thường, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường. 

Đặc biệt, cơ quan này cần phối hợp với các sở ngành phát hiện, xử lý hành vi công chứng "khống", công chứng "treo" các hợp đồng, giao dịch bất động sản, đồng thời tăng cường công tác quản lý đối với các hoạt động công chứng, chứng thực, nghiêm cấm công chứng "treo" hợp đồng giao dịch, nhất là các hợp đồng giao dịch về bất động sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến phản ánh những vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện giá đất tại bảng giá đất để tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung, điều chỉnh với thực tế. Khi xây dựng bảng giá đất thì cần thu thập thông tin, khảo sát kỹ lưỡng nhằm phù hợp với giá đất trên thị trường.

Sở Tài chính hàng năm căn cứ các thông tin thu thập, cơ sở dữ liệu, kết quả khảo sát, giá chuyển nhượng tại các sàn giao dịch... chủ trì xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất.

Đặc biệt, Công an tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh điều tra, xử lý các hành vi kinh doanh chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế nhằm răn đe, ngăn chặn và truy thu thuế cho ngân sách Nhà nước.

Cuối cùng, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn, văn phòng công chứng yêu cầu người dân, doanh nghiệp kê khai trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo giá thực tế mua bán, chuyển nhượng bất động sản; phối hợp với Chi cục Thuế khu vực rà soát các cá nhân, tổ chức chuyển nhượng, kinh doanh bất động sản để đưa vào quản lý thuế theo quy định.