10 năm, số hộ không có nhà ở giảm 10 lần

Tình trạng hộ không có nhà ở đã giảm 10 lần so với năm 2009, từ mức 4,7 phần 10.000 năm 2009 xuống còn 0,47 phần 10.000 năm 2019.

 
10 năm, số hộ không có nhà ở giảm 10 lần - 1

Cả nước mới có hơn 5.175.000 m2 nhà ở xã hội đã xây dựng, chỉ đạt được khoảng 41,4% so với mục tiêu trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020.

Thông tin trên được nêu tại báo cáo của Bộ Xây dựng, mới được gửi đến Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, phục vụ thẩm tra tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2020.

Ký báo cáo này, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, đến nay, 61/63 địa phương đã xây dựng chương trình phát triển nhà ở. Tốc độ phát triển nhà ở đã bám sát chỉ tiêu hàng năm đề ra.

Tính đến quý II/2019 diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc đạt 23,2m2/người, ở đô thị là 24,5m2/người còn ở nông thôn đạt 22,5m2/người.

Tỷ lệ hộ sống trong những ngôi nhà thiếu kiên cố hoặc đơn sơ chiếm một phần nhỏ (6,9%) giảm 8,2% so với 2009. Khoảng hơn 1/3 số hộ sống trong các ngôi nhà/căn hộ có diện tích bình quân đầu người từ 30m2/người trở lên.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cũng cho biết nhiều con số về các chương trình phát triển nhà ở. Cụ thể, chương trình hỗ trợ nhà cho người có công với cách mạng, tính đến hết tháng 2/2020 đã và đang thực hiện hỗ trợ 335.854 hộ (đạt 85,3%).

Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn, đến nay đã hỗ trợ được cho 104.721/240.000 hộ nghèo đăng ký vay vốn làm nhà, với tổng số vốn cho vay khoảng 2.590 tỷ đồng.

Với chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt khi vực miền trung thì tính đến tháng 12/2019 đã hỗ trợ cho trên 18.400/21.600 hộ, tổng số vốn đã giải ngân là 645 tỷ đồng.

Trong chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, đến nay cả nước đã hoàn thành đầu tư xây dựng 137 dự án, quy mô xây dựng khoảng 56.500 căn hộ với tổng diện tích khoảng 2.825.000 m2; đang tiếp tục triển khai 173 dự án, quy mô xây dựng khoảng 126.000 căn, với tổng diện tích khoảng 6.300.000 m2.

Chương trình phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp đã hoàn thành 111 dự án, quy mô xây dựng khoảng 47.000 căn hộ với tổng diện tích khoảng 2.350.000 m2; đang tiếp tục triển khai 91 dự án với quy mô xây dựng khoảng 90.500 căn, tổng diện tích 4.525.000 m2.

Đến nay, cả nước mới có hơn 5.175.000m2 nhà ở xã hội đã xây dựng, chỉ đạt được khoảng 41,4% so với mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 là 12,5 triệu m2, Bộ Xây dựng nhìn nhận.