Thứ sáu, 16/08/2019 - 07:31

Vì sao 3 giám đốc sở cùng lúc bị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê bình?

Dân trí

Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang mới đây đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê bình do không thực hiện đúng chỉ tiêu biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp được giao năm 2019.

Để chấn chỉnh tình trạng không thực hiện đúng Quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019, ngày 5/8/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký công văn số 2787/UBND-NC về việc thực hiện việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp gửi các sở, cơ quan, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố và Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Giang.

Vì sao 3 giám đốc sở cùng lúc bị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê bình? - 1

Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Giang hiện là bà Bùi Thị Thu Thuỷ.

Theo đó, xét công văn số 881/SNV-TBBC&TCPCP ngày 24/7/2019 của Sở Nội vụ về việc chi lương cho các cơ quan, đơn vị không đúng chỉ tiêu biên chế UBND tỉnh giao năm 2019; Công văn số 1189/KBNN-KSC ngày 16/7/2019 của Kho bạc Nhà nước về việc các cơ quan, đơn vị chi lương vượt chỉ tiêu biên chế năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có yêu cầu:

Đối với Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (LĐHĐ 68) đã được UBND tỉnh giao năm 2019 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh phê bình Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và xã hội; Văn hóa - thể thao và du lịch, Y tế do không thực hiện đúng chỉ tiêu biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp được UBND tỉnh giao năm 2019.

Hiện giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bắc Giang là bà Bùi Thị Thu Thuỷ. Giám đốc Sở Văn hoá - thể thao và du lịch tỉnh Bắc Giang là ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Bắc Giang là ông Trương Quang Vinh.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên rà soát, sắp xếp công chức, viên chức, LĐHĐ theo đúng vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao năm 2019 xong trước ngày 01/01/2020. Riêng 02 công chức thực hiện thừa tại Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, trực thuộc Sở LĐ-TB&XH sắp xếp, điều chỉnh xong trước ngày 01/9/2019, 01 công chức thực hiện thừa tại Sở KH&CN sắp xếp, điều chỉnh xong trong tháng 02/2020.

Vì sao 3 giám đốc sở cùng lúc bị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê bình? - 2

Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Bắc Giang hiện là ông Trương Quang Vinh.

Công văn cũng nhấn mạnh, giao Kho bạc nhà nước tỉnh thực hiện chi trả lương cho các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện chưa đúng chỉ tiêu biên chế và LĐHĐ 68 được UBND tỉnh giao đến hết năm 2019 (riêng 02 công chức đang thực hiện thừa tại Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, trực thuộc Sở LĐ-TB&XH chi trả lương đến hết tháng 9/2019; 01 chỉ tiêu công chức của Sở KH&CN chi trả lương đến hết tháng 02/2020).

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc chi trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ 68 trong cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập nhà nước thuộc tỉnh (trừ các đơn vị được UBND tỉnh giao tự chủ trì chi thường xuyên, tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư). Chỉ đạo Kho bạc nhà nước cấp huyện kiểm soát chặt chẽ việc chi lương cho cán bộ, công chức, viên chức, HĐLĐ 68 trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của UBND cấp huyện, cấp xã; kịp thời tổng hợp, báo cáo những đơn vị chi lương không đúng chỉ tiêu biên chế được giao.

Chủ tịch tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp tục đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế theo Quyết định UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị; đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, địa phương, đơn vị không thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh (nếu có).

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Ngọc Hân

Đáng quan tâm
Mới nhất