Khánh Hòa:

UBND huyện Cam Lâm bị kiện vì quyết định cưỡng chế thu hồi đất

Dân trí Ông Phạm Khắc Mẫn trú tại số nhà 29 Cao Bá Quát, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã làm đơn khởi kiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất số 1719/QĐ-CC ngày 05/12/2008 của UBND huyện Cam Lâm. TAND huyện Cam Lâm đã thụ lý giải quyết ngày 19/07/2012.

Nội dung đơn khởi kiện nêu rõ: Dự án khu du lịch sinh thái Bãi Dông - Cam Ranh (Đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng) do Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch Cam Ranh làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Khánh Hoà chấp thuận về mặt chủ trương tại văn bản số 3578/UB ngày 17/11/2003 và văn bản số 3567/UB ngày 02/11/2004 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc điều chỉnh Dự án khu du lịch sinh thái Bãi Dông - Cam Ranh.

Triển khai, thực hiện dự án được UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt. Cùng ngày 20/7/2005, UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành các Quyết định số 1471/QĐ-UBND thu hồi 35,3724 ha đất và 17,7573 ha mặt nước biển do UBND xã Cam Hải Đông và các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng; Quyết định số 1472/QĐ-UBND giao đất cho Công ty cổ phần Phát triển Du lịch Cam Ranh thuê đất để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Dông - Cam Ranh.
 
Quyết định thu hồi đất của Chủ tịch huyện Cam Lâm
Quyết định thu hồi đất của Chủ tịch huyện Cam Lâm
Quyết định thu hồi đất của Chủ tịch huyện Cam Lâm

Trên cơ sở quyết định thu hồi đất số 1471, quyết định số 1472 về giao đất, cho thuê đất nêu trên. Cùng ngày 14/10/2008, UBND huyện Cam Lâm tiếp tục ban hành Quyết định thu hồi đất số 1023, 1024 thu hồi 10.121m2 đất nuôi trồng thuỷ sản hộ gia đình ông Phạm Khắc Mẫn đang quản lý sử dụng để thực hiện dự án xây dựng Khu du lịch sinh thái Bãi Dông - Cam Ranh.

Theo phương án chi trả tiền bồi thường hỗ trợ GPMB tại quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 21/10/2008 của UBND huyện Cam Lâm và các Quyết định điều chỉnh bồi thường GPMB số 1173/QĐ-UBND ngày 12/11/2008; Quyết định 1173B/QĐ-UBND ngày 12/11/2008 của UBND huyện Cam Lâm theo đó, hộ gia đình ông Mẫn bị thu hồi 10.121m2 đất nuôi trồng thuỷ sản chỉ được bồi thường tài sản trên đất là 15.965.712 đồng, do không đồng ý với mức bồi thường hỗ trợ phê duyệt, ông Phạm Khắc Mẫn gửi đơn khiếu nại đến Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên yêu cầu của ông Mẫn không được chấp nhận.

Ngày 05/12/2008, UBND huyện Cam Lâm ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất số 1719/QĐ-CC buộc hộ ông Mẫn phải phải bàn giao đất cho chủ đầu tư theo các Quyết định thu hồi đất số 1023, 1024 ngày 14/10/2008. Tại đơn khởi kiện ông Phạm Khắc Mẫn cho rằng ông Nguyễn Xuân Hà (Nguyên Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm), nay đang giữ chức Bí thư huyện uỷ - huyện Cam Lâm ban hành Quyết định cưỡng chế và thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông là sai thẩm quyền, đồng thời đề nghị Toà án nhân dân huyện Cam Lâm huỷ bỏ Quyết định này và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Để làm rõ hơn vụ việc ông Phạm Khắc Mẫn, trú tại số nhà 29 Cao Bá Quát, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà khởi kiện Quyết định hành chính của UBND huyện Cam Lâm, phóng viên báo Dân trí có buổi phỏng vấn Luật sư Tạ Anh Tuấn - Trưởng Văn phòng luật sư Bách Gia Luật và Liên danh (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) dưới góc nhìn pháp lý về vụ án nói trên.
 
Luật sư Tạ Anh Tuấn
Luật sư Tạ Anh Tuấn

Thưa Luật sư việc ông Nguyễn Xuân Hà (Nguyên Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm) nay đang giữ chức Bí thư huyện uỷ huyện Cam Lâm, ký Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Phạm Khắc Mẫn có đúng thẩm quyền?

Đánh giá về tính hợp pháp, tính có căn cứ của Quyết định hành chính ban hành cần phải dựa vào các tiêu chí sau: 1. Sự hợp pháp về thẩm quyền ban hành quyết định hành chính; 2. Sự hợp pháp về thời hiệu ban hành; 3. Sự hợp pháp về thời hạn ban hành; 4. Sự hợp pháp của quyết định hành chính về mặt nội dung; 5. Sự hợp pháp của quyết định hành chính về trình tự, thủ tục ban hành.

Dựa vào 5 tiêu chí trên, tiêu chí thứ nhất về thẩm quyền ban hành quyết định hành chính là tiêu chí quan trọng bậc nhất để xem xét tính hợp pháp của quyết định hành chính bị khởi kiện. Trong vụ việc này rõ ràng quyết định cưỡng chế thu hồi đất số 1719/QĐ-CC ngày 05/12/2008 do ông Nguyễn Xuân Hà - Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm ký ban hành là trái thẩm quyền, vì các lý do sau:

Tại thời điểm ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất số 1719, một số điều của Nghị định 84/2007/NĐ-CP và Nghị định 197/2004/NĐ – CP của Chính phủ đang có hiệu lực thi hành. Vì vậy, căn cứ Điều 60 Nghị định 84, Điểm d, Khoản 2, Điều 43 Nghị định 197 và Khoản 3, Điều 39 Luật đất đai, cụ thể: Khoản 3 Điều 39 Luật đất đai quy định:

“Trường hợp người bị thu hồi đất khụng chấp hành quyết định thu hồi đất thỡ Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất ra quyết định cưỡng chế. Người bị cưỡng chế thu hồi đất phải chấp hành quyết định cưỡng chế và có quyền khiếu nại.” Điểm d, Khoản 2 Nghị định 197 quy định về trách nhiệm của UBND cấp huyện nơi có  đất bị thu hồi nêu rõ: “Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo thẩm quyền được giao; ra quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện việc cưỡng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.”

Theo điều luật viện dẫn ở trên thẩm quyền ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất là UBND huyện Cam Lâm, do vậy việc ông Nguyễn Xuân Hà - Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm nhân danh cá nhân Chủ tịch UBND huyện ký ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất rõ ràng là trái thẩm quyền xâm hại trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện, cần phải huỷ bỏ quyết định này.

Cùng ngày (tức ngày 20/07/2005) UBND tỉnh Khánh Hoà vừa ký Quyết định thu hồi đất số 1471/QĐ-UBND ngay sau đó lại ký Quyết định số 1742/QĐ-UBND giao cho chủ đầu tư Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch Cam Ranh thuê đất, mặt nước để xây dựng Khu du lịch sinh thái, theo Luật sư có đúng quy định?

Về trình tự, thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho thuê đất đối với Dự án đầu tư mà chủ đầu tư là tổ chức được quy định tại Điều 37 và Điều 44 Luật đất đai, Điều 53 Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Dẫn chiếu quy định này rõ ràng UBND tỉnh Khánh Hoà chưa thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất hoặc cho thuê đất đối với chủ đầu tư là Công ty cổ phần Phát triển Du lịch Cam Ranh để thực hiện Dự án đầu tư, xây dựng khu nghỉ dưỡng Bãi Dông -Cam Ranh thể hiện: Cùng ngày (tức ngày 20/07/2005) UBND tỉnh Khánh Hoà cùng một lúc ban hành quyết định số 1741 về thu hồi đất, ngay sau đó lại ban hành quyết định số 1742 về giao đất, cho thuê đất đối với chủ đầu tư.

Theo tôi, tại thời điểm có văn bản thoả thuận dự án đầu tư. UBND tỉnh Khánh Hoà ra quyết định thu hồi đất chung cho cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Trên cơ sở quyết định thu hồi đất chung này, UBND huyện Cam Lâm ra quyết định thu hồi riêng đối với từng hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi, sau khi thực hiện xong việc thu hồi đất, UBND tỉnh mới thực hiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đối với chủ đầu tư thì mới phù hợp theo quy định của pháp luật.

Xin cảm ơn Luật sư!

 

Vũ Văn Tiến (thực hiện)

Tag :
MỚI NHẤT
Ai chịu trách nhiệm khi xảy ra cháy nổ tại bãi giữ xe  nhà A2, phố Chùa Bộc?
Ai chịu trách nhiệm khi xảy ra cháy nổ tại bãi giữ xe nhà A2, phố Chùa Bộc?

(Dân trí) - Nhà xe khu tập thể A2, ngõ 45 phố Chùa Bộc đang vào giai đoạn hoàn thiện, nhưng giữa các hộ dân trong khu vẫn tồn tại những xung đột về công trình. Là cơ quan “bút phê” đề xuất, UBND phường Trung Liệt khẳng định việc xây dựng nhà xe là đúng quy định.

Thứ năm, 04/10/2012 - 12:03

Thủ tục làm giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại
Thủ tục làm giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại

(Dân trí) - Công ty tôi là 1 công ty kinh doanh sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công ty tôi định tổ chức chương trình khuyến mại dành cho khách hàng khi mua sản phẩm của công ty với hình thức phát hành thẻ cào may mắn. Vậy thủ tục làm như thế nào?

Thứ năm, 04/10/2012 - 12:02

Những khoảnh khắc lung linh của tình bạn
Những khoảnh khắc lung linh của tình bạn

Giúp đỡ nhau vượt lên những khó khăn trong cuộc sống, đồng hành bên nhau trên mỗi chặng đường đời,... đó là những khoảnh khắp đẹp nhất, lung linh nhất của tình bạn được thể hiện trong rất nhiều tác phẩm dự thi "Khoảnh khắc cùng người phụ nữ tôi yêu".

Thứ tư, 03/10/2012 - 04:38

TAND Tối cao chỉ đạo giải quyết vụ “Người phụ nữ ngày ngày đi kiện đòi công lý”
TAND Tối cao chỉ đạo giải quyết vụ “Người phụ nữ ngày ngày đi kiện đòi công lý”

(Dân trí) - Nhận được đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hoàn, trú tại 184 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, TAND Tối cao đã có công văn chỉ đạo TAND quận Long Biên chuyển hồ sơ kháng cáo lên TAND TP. Hà Nội giải quyết theo trình tự pháp luật.

Thứ tư, 03/10/2012 - 12:18

Vụ gần 1000 cư dân dùng nước nhiễm độc: Đợi Thành phố "ra tay"
Vụ gần 1000 cư dân dùng nước nhiễm độc: Đợi Thành phố "ra tay"

(Dân trí) - Sau loạt bài hàng trăm hộ dân khu tái định cư Cầu Diễn phải dùng nước nhiễm độc, Công ty Tư vấn đầu tư & Phát triển nhà đã thừa nhận nguồn nước chưa đạt tiêu chuẩn 100%, nhưng chủ dự án cho rằng việc này không hoàn toàn thuộc trách nhiệm của công ty.

Thứ tư, 03/10/2012 - 12:09

Đề nghị quận Đống Đa giải quyết xung đột về bãi giữ xe tại phường Trung Liệt
Đề nghị quận Đống Đa giải quyết xung đột về bãi giữ xe tại phường Trung Liệt

(Dân trí) - Đang sinh sống ổn định tại khu tập thể A2 ngõ 45, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, nhiều hộ dân bỗng dưng mất địa điểm sinh hoạt văn hóa hàng ngày, khi diện tích chung bị biến thành bãi gửi xe thu phí.

Thứ tư, 03/10/2012 - 12:06

Bà tôi và những ký ức không thể nào quên!
Bà tôi và những ký ức không thể nào quên!

Mới đi được 1/3 chặng đường nhưng cuộc thi "Khoảnh khắc cùng người phụ nữ tôi yêu" đã nhận được hơn 400 bài dự thi, trong đó có rất nhiều tấm ảnh cùng lời tâm sự xúc động và chứa chan tình cảm về những người phụ nữ gắn bó trong cuộc đời mỗi con người.

Thứ tư, 03/10/2012 - 12:02

Huyện Từ Liêm cần xử lý nghiêm việc cán bộ xã Mễ Trì buông lỏng quản lý đất đai
Huyện Từ Liêm cần xử lý nghiêm việc cán bộ xã Mễ Trì buông lỏng quản lý đất đai

(Dân trí) – Như Dân trí đã phản ánh, từ đầu tháng 9 đến nay hàng trăm hộ dân khu Lùng Bùng Soi Đỗ hoang mang trước những thông tin không “rõ ràng” của chính quyền địa phương về việc xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Mễ Trì.

Thứ ba, 02/10/2012 - 12:09

Ủy ban Tư pháp Quốc hội đề nghị làm rõ vụ lừa đảo tiền tỷ
Ủy ban Tư pháp Quốc hội đề nghị làm rõ vụ lừa đảo tiền tỷ

(Dân trí) - Nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đình Thấn về bản án phúc thẩm 616/2011-HSPT về vụ lừa tiền tỷ của Nguyễn Thị Hải Minh, Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã có văn bản đề nghị Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao xem xét theo quy định pháp luật.

Thứ ba, 02/10/2012 - 12:08

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài
Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

(Dân trí) -Tôi và bạn trai người Pháp đã quen nhau 5 năm. Nay chúng tôi muốn kết hôn tại Việt Nam. Vậy trình tự thủ tục đăng ký kết hôn giữa người Việt Nam và người nước ngoài được pháp luật quy định như thế nào? Lệ phí là bao nhiêu? Tôi xin cảm ơn

Thứ ba, 02/10/2012 - 12:01

Một cuộc thi sôi động và đầy ý nghĩa
Một cuộc thi sôi động và đầy ý nghĩa

Mới chỉ diễn ra 10 ngày, "Khoảnh khắc cùng người phụ nữ tôi yêu" đã nhận được hơn 400 bài dự thi, trong đó có rất nhiều tấm ảnh cùng lời bình vô cùng ý nghĩa và xúc động về những người phụ nữ.

Thứ hai, 01/10/2012 - 11:36

Văn phòng Chủ tịch nước yêu cầu làm rõ vụ bệnh nhân tử vong tại BV Pháp Việt
Văn phòng Chủ tịch nước yêu cầu làm rõ vụ bệnh nhân tử vong tại BV Pháp Việt

(Dân trí) - Văn phòng Chủ tịch nước vừa có công văn gửi đến Bộ Y tế đề nghị làm rõ nội dung đơn tố cáo của các gia đình về những sai phạm của bệnh viện Pháp Việt trong thời gian qua dẫn đến các ca tử vong gây bức xúc cho gia đình nạn nhân.

Thứ hai, 01/10/2012 - 12:12

ĐÁNG QUAN TÂM
Đề nghị xem xét lại bản án tranh chấp đất tại thị xã Bà Rịa
Đề nghị xem xét lại bản án tranh chấp đất tại thị xã Bà Rịa

(Dân trí) - Sau bài viết "Nhiều bất thường trong vụ án tranh chấp đất tại thị xã Bà Rịa", phóng viên báo Dân trí có buổi trao đổi với Luật sư Nguyễn Tiến Trung thuộc Văn phòng luật sư Trương Anh Tú để làm rõ hơn những dấu hiệu bất bình thường của vụ việc.

Thứ hai, 01/10/2012 - 11:17

Bạc Liêu: Đường nghìn tỷ vừa sử dụng đã hỏng
Bạc Liêu: Đường nghìn tỷ vừa sử dụng đã hỏng

(Dân trí) - Với kinh phí đầu tư hơn 2.200 tỉ đồng, đường Quản Lộ - Phụng Hiệp nối một số tỉnh ĐBSCL được kỳ vọng mang đến nhiều thay đổi tích cực về kinh tế xã hội cho cả vùng. Nhưng chưa đầy 1 năm sau ngày khánh thành, con đường đã xuống cấp nghiêm trọng.

Thứ hai, 01/10/2012 - 06:33

Gần 4.000 căn hộ tái định cư "bế tắc" trong việc cấp sổ đỏ
Gần 4.000 căn hộ tái định cư "bế tắc" trong việc cấp sổ đỏ

(Dân trí) - Đã tiếp quản căn hộ gần 10 năm và phần lớn đã đóng đủ tiền theo quy định, nhưng đến lúc này hàng ngàn hộ dân thuộc diện tái định cư của TP. Hà Nội vẫn phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu vì chưa được công nhận chủ quyền đối với tài sản.

Thứ hai, 01/10/2012 - 06:18

Ngọt ngào những khoảnh khắc yêu thương
Ngọt ngào những khoảnh khắc yêu thương

Chỉ sau vài ngày phát động, cuộc thi "Khoảnh khắc cùng người phụ nữ tôi yêu" do trang TiengAnh123.com tổ chức đã tạo ra một sân chơi vô cùng hấp dẫn, thu hút sự tham gia của đông đảo của các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên cả nước.

Thứ hai, 01/10/2012 - 06:08

Náo nức trung thu Xanh Ecopark
Náo nức trung thu Xanh Ecopark

(Dân trí) - Một ngày hội trung thu tưng bừng và đáng nhớ dành cho tất cả các khách hàng thân thiết, đặc biệt là những cư dân nhí của khu đô thị sinh thái Ecopark đã diễn ra trong khuôn viên Phố Trúc xanh sạch quen thuộc.

Thứ hai, 01/10/2012 - 05:38

Vụ “thầy dạy đắc nhân tâm bị kiện”: Nguyên đơn đã rút đơn khởi kiện
Vụ “thầy dạy đắc nhân tâm bị kiện”: Nguyên đơn đã rút đơn khởi kiện

(Dân trí) – Chiều 28/9, ngay trước khi phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ “Thầy dạy đắc nhân tâm bị trường Đắc Nhân Tâm khởi kiện”, phía nguyên đơn là Công ty Cổ phần Trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm đã rút đơn khởi kiện.

Chủ nhật, 30/09/2012 - 05:38

Công dân điêu đứng vì quyết định thu hồi đất mập mờ của huyện Thanh Hà
Công dân điêu đứng vì quyết định thu hồi đất mập mờ của huyện Thanh Hà

(Dân trí) - Ông Bùi Hữu Cung được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất 818m2 tại xã Tân An, huyện Thanh Hà từ năm 1992. Khi UBND huyện thu hồi đất để mở rộng đường giao thông lại không áp dụng mức đền bù thỏa đáng khiến công dân cảm thấy bức xúc.

Chủ nhật, 30/09/2012 - 04:30

Nhịp cầu bạn đọc số 39
Nhịp cầu bạn đọc số 39

(Dân trí) - Tuần qua (từ 24 – 30/9), Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Chủ nhật, 30/09/2012 - 12:05

Lắp đặt nắp cống thoát nước kiểu chờ “nuốt” người
Lắp đặt nắp cống thoát nước kiểu chờ “nuốt” người

(Dân trí) - Sau khi Dân trí đăng bài viết: “Những miệng cống chờ “nuốt” người”, đơn vị thi công vẫn lắp đặt các nắp cống bị nhận định không đảm bảo an toàn.

Chủ nhật, 30/09/2012 - 12:02

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Bạn tôi là người Nhật Bản. Anh ấy muốn thành lập công ty tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực lập trình máy vi tính do một mình anh ấy bỏ vốn và để tôi là người điều hành công ty. Tôi có thể thành lập công ty như vậy không và tôi phải làm gì ?

Chủ nhật, 30/09/2012 - 12:01

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần
Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

(Dân trí) - Công ty tôi là công ty cổ phần hiện đang có mức vốn điều lệ là 2.000.000.000 đồng. Hiện tại lãnh đạo công ty tôi đang muốn tăng mức vốn điều lệ lên khoảng 30.000.000.000 đồng. Vậy xin hỏi chúng tôi phải làm những thủ tục gì ?

Chủ nhật, 30/09/2012 - 12:01

Cụ già bị cắt thận ngóng đợi bản án có hiệu lực pháp luật được thực thi
Cụ già bị cắt thận ngóng đợi bản án có hiệu lực pháp luật được thực thi

(Dân trí) - Tiếp nhận đơn cầu cứu của ông Phạm Ngọc Gia, Cục Thi hành án dân sự Quảng Ninh đã gửi văn bản lên Tổng Cục THA, đề nghị TAND Tối cao sớm ra phán quyết để thực thi bản án có hiệu lực pháp luật giúp cụ già bị cắt thận nhận lại tài sản.

Thứ bảy, 29/09/2012 - 12:09