Quảng Bình:

Quy trách nhiệm cho chủ tịch nếu để công tác giải phóng mặt bằng “cù nhầy”

(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, nơi có dự án khu nhà ở thương mại phải chịu trách nhiệm nếu để công tác giải phóng mặt bằng vướng mắc, kéo dài.

Tính đến tháng 6/2020, tại Quảng Bình đã và đang triển khai đầu tư và chuẩn bị đầu tư 36 dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị, trung tâm dịch vụ khách sạn và nhà ở kết hợp kinh doanh với tổng quy mô sử dụng đất hơn 456 ha và khoảng 5.131 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng.

Quy trách nhiệm cho chủ tịch nếu để công tác giải phóng mặt bằng “cù nhầy” - 1

Một dự án san lấp phân lô, bán nền xã hội hóa tại TP Đồng Hới đang gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng cho biết, hầu như các huyện, thị xã, thành phố đều có dự án loại này và cũng bị vướng mắc. Đặc biệt, trên địa bàn thành phố Đồng Hới, nhiều hộ gia đình đang cố tình gây khó khăn, cản trở chủ đầu tư, các đơn vị thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dưới nhiều hình thức.

Ngoài ra, chủ đầu tư các dự án, tổ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường thiếu sự phối hợp chặt chẽ, xử lý một vài vướng mắc chưa thực sự quyết liệt, dẫn đến tình trạng vướng mắc kéo dài; thời gian thẩm định, phê duyệt phương án chưa đáp ứng, làm chậm tiến độ thực hiện các dự án, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư nói chung của tỉnh.

Để giải quyết tình trạng trên, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có dự án đã, đang triển khai, trực tiếp chỉ đạo, xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chịu trách nhiệm nếu để công tác giải phóng mặt bằng vướng mắc kéo dài.

Quy trách nhiệm cho chủ tịch nếu để công tác giải phóng mặt bằng “cù nhầy” - 2

UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có dự án đã, đang triển khai, trực tiếp chỉ đạo, xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

Bên cạnh đó, các địa phương phải chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị, tổ chức thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng quy định của nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình, bên cạnh việc rút kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, các địa phương nêu cao tinh thần, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để giải phóng mặt bằng, với những vấn đề mới nảy sinh, cần xử lý nghiêm túc, tránh để kéo dài.

Đặng Tài

Đang được quan tâm