Bắc Ninh - Bài 1:

Phát hiện hàng loạt sai phạm trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu!

(Dân trí) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản số 1548/KL-UBND do ông Nguyễn Tiến Nhường - Phó chủ tịch ký về kết luận thanh tra hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Hàng loạt doanh nghiệp sai phạm đã được “điểm tên” trong các hoạt động liên quan phế liệu nhập khẩu.

Theo kết luận của UBND tỉnh Bắc Ninh, từ năm 2013 đến tháng 8/2018, có 63 tổ chức, doanh nghiệp được Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu, trong đó:

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu và nhập khẩu ủy thác phế liệu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 - 2018 là 12 tổ chức.

Sở Tài nguyên môi trường cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013 - 2018 là 51 tổ chức, doanh nghiệp

Phát hiện hàng loạt sai phạm trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu! - 1

UBND tỉnh Bắc Ninh kết luận chỉ ra nhiều sai phạm trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định thanh tra 22 tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó, do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp phép 16 tổ chức (có 6 doanh nghiệp nhập khẩu ủy thác), do Bộ Tài nguyên môi trường cấp phép là 6 tổ chức (có 1 doanh nghiệp nhập khẩu ủy thác).

Sau quá trình thanh tra, UBND tỉnh Bắc Ninh kết luận: Có 4/15 tổ chức có một số tháng nhập khẩu không đúng khối lượng được phép nhập khẩu.

Cụ thể: Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Quang Huy. Theo thông báo khối lượng phế liệu dự kiến được phép nhập khẩu theo giấy xác nhận là 90 tấn/tháng nhưng doanh nghiệp nhập 116,19 tấn, vượt 26,19 tấn. Như vậy doanh nghiệp này đã nhập khẩu phế liệu vượt quá khối lượng cho phép quy định tại giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số 17/XN-TNMT ngày 15 tháng 7 năm 2013 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp (thời điểm vi phạm tháng 7, tháng 8 năm 2013).

Công ty TNHH MTV Vina Paper. Theo thông báo khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu trên giấy xác nhận là 1.500 tấn/tháng nhưng doanh nghiệp đã nhập 2.163 tấn vượt 663 tấn. Như vậy, doanh nghiệp đã nhập khẩu phế liệu vượt quá khối lượng quy định tại văn bản số 1/STNMT-CCM ngày 5/1/2016 của Sở tài nguyên môi trường tỉnh Bắc Ninh (thời điểm vi phạm tháng 1 năm 2016).

Phát hiện hàng loạt sai phạm trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu! - 2

Quyết định thanh tra việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Bắc Ninh.

Công ty TNHH sản xuất giấy và bao bì Phú Giang. Theo báo cáo khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu theo giấy xác nhận là 3.000 tấn một tháng nhưng doanh nghiệp nhập 3.580 tấn vượt 580 tấn. Như vậy, doanh nghiệp đã nhập khẩu giấy phế liệu vượt khối lượng so với khối lượng giấy phế liệu được phép nhập khẩu trong giấy chứng nhận và đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu (thời điểm vi phạm tháng 11 năm 2017).

Công ty TNHH sản xuất giấy và bao bì Phương Đông có 8 lần nhập khẩu giấy phế liệu vượt khối lượng 16887 tấn so với khối lượng giấy phế liệu được phép nhập khẩu trong giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu (thời điểm vi phạm tháng 8,10, 11, 12 năm 2017; tháng 1, 4, 5, 6, năm 2018).

Về việc sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản, có 2 tổ chức sử dụng phế liệu nhập khẩu vào sản xuất theo qui định và có phần sử dụng không đúng quy định gồm:

Công ty TNHH Đông Á bán giấy phế liệu nhập khẩu cho một số đơn vị khác. Bán 3.117,1 tấn/tổng nhập là 26.071,7 tấn  (năm 2015: 956,3 tấn; năm 2016: 800 tấn; năm 2017: 1.360,8 tấn).

Phát hiện hàng loạt sai phạm trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu! - 3
Phát hiện hàng loạt sai phạm trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu! - 4

Kết luận thanh tra do Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc NInh Nguyễn Tiến Nhường ký.

Công ty TNHH sản xuất giấy và bao bì Phương Đông bán giấy phế liệu nhập khẩu cho một số đơn vị khác tổng số 7.398,9 tấn/tổng nhập là 21.530 tấn (năm 2017: 1.634,3 tấn; năm 2018: 5.764,6 Tấn).

Có 1 tổ chức sử dụng phế liệu nhập khẩu không đúng quy định là Công ty TNHH Công nghệ môi trường Tiến Thịnh Phát không đưa vào sản xuất nguyên liệu mà bán toàn bộ phế liệu giấy nhập khẩu từ nước ngoài cho tổ chức khác tổng số 4.703,6 tấn (năm 2016 bán 1.195,5 tấn;  năm 2017 bán 2.048,5 tấn ; năm 2018 bán 1.459,6 tấn)

Kết luận của UBND tỉnh Bắc Ninh xác định: Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh là cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; Chi cục Bảo vệ Môi trường trực thuộc Sở TN&MT là cơ quan thẩm định, trình hồ sơ để Sở TN&MT cấp giấy xác nhận/ chứng nhận đủ điều kiện về môi trường nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất còn có nhiều hạn chế trong công tác kiểm tra, rà soát và phát hiện các hành vi, vi phạm của các tổ chức được cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Ngọc Hân

Tin liên quan
Sẽ làm rõ một doanh nghiệp chưa đủ điều kiện đã được cho phép nhập khẩu phế liệu?

Sẽ làm rõ một doanh nghiệp chưa đủ điều kiện đã được cho phép nhập khẩu phế liệu?

Liên quan đến việc Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang chỉ ra một doanh nghiệp được Bộ TN&MT cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trong khi còn chưa lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định, UBND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định thanh tra toàn bộ hoạt động này trên địa bàn tỉnh.
Chưa đủ điều kiện, doanh nghiệp đã được Bộ TN&MT cho phép nhập khẩu phế liệu?

Chưa đủ điều kiện, doanh nghiệp đã được Bộ TN&MT cho phép nhập khẩu phế liệu?

Sau khi rà soát, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang đã thẳng thắn chỉ ra một doanh nghiệp được Bộ TN&MT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trong khi doanh nghiệp này còn chưa lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định. Vậy sự việc cụ thể ra sao?
Đang được quan tâm