Người bị ảnh hưởng Covid-19 sẽ được miễn, giảm lãi vay qua thẻ tín dụng?

(Dân trí) - Tôi nghe nói, cá nhân ở vùng có dịch Covid-19 theo thông báo của Thủ tướng hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh thì có thể được miễn, giảm lãi suất thẻ tín dụng. Vậy quy trình, thủ tục xin miễn giảm như thế nào?

Trả lời:

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để hỗ trợ người lao động, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung về hoạt động thẻ ngân hàng.

Theo đó, về việc cấp thẻ tín dụng, điểm b khoản 5 Điều 1 dự thảo đã bổ sung quy định:

Tổ chức phát hành thẻ quyết định thực hiện miễn, giảm lãi suất, phí, giữ nguyên nhóm nợ đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động phát hành thẻ tín dụng mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán tại các vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra các sự kiện bất khả kháng do Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố bằng văn bản cho các khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng.

Theo đề xuất này, khách hàng có thẻ tín dụng sẽ được ngân hàng thực hiện miễn, giảm lãi suất, phí, giữ nguyên nhóm nợ với số tiền nợ từ thẻ tín dụng khi đến hạn thanh toán nếu đáp ứng điều kiện sau đây:

- Ở vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra các sự kiện bất khả kháng được công bố bằng văn bản từ Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc hoặc lãi do doanh thu, thu nhập sụt giảm vì ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, sự kiện bất khả kháng.

Theo LuatVietnam, sự kiện bất khả kháng theo quy định tại khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015 là sự kiện khách quan, không lường trước được, cũng không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết cũng như mọi khả năng cho phép.

Đây là đề xuất mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại dự thảo này. Hiện nay, về cấp tín dụng qua thẻ, Thông tư số 19/2016/TT-NHNN chưa có quy định về việc giảm, miễn lãi suất mà chỉ quy định về:

- Các yêu cầu cấp thẻ tín dụng: Ngân hàng phải có quy định nội bộ về cấp thẻ tín dụng đảm bảo an toàn, trong đó quy định cụ thể về đối tượng, hạn mức, điều kiện, thời hạn cấp, thời hạn trả nợ, lãi suất, quy trình thẩm định và quyết định cấp tín dụng qua thẻ…

- Điều kiện cấp thẻ tín dụng cho khách hàng: Khách hàng dùng tiền vay đúng mục đích, có khả năng trả nợ đúng hạn; ngân hàng xem xét và yêu cầu chủ thẻ áp dụng biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ…

Như vậy, nếu cá nhân ở vùng có dịch Covid-19 theo thông báo của Thủ tướng hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh thì có thể được miễn, giảm lãi suất thẻ tín dụng nếu ngân hàng tại các địa phương đó quyết định miễn, giảm.

Đang được quan tâm