Lập khống đề tài để rút tiền chia nhau tại Đại học TDTT Bắc Ninh

(Dân trí) – Những sai phạm tại Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đã được Thanh tra Bộ GD&ĐT, Thanh tra Bộ VH, TT&DL vào cuộc làm rõ. Tuy nhiên, gần đây tiếp tục có đơn thư khiếu nại nhằm “tung hỏa mù”, để xóa bỏ những dấu vết sai phạm đã xảy ra tại đây.

Lập khống đề tài để rút tiền chia nhau tại Đại học TDTT Bắc Ninh - 1
Kết luận số 944/KL-BGDĐT của Bộ GD&ĐT (Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Thanh tra hai Bộ cùng vào cuộc

Thời gian qua, Báo Dân trí nhận được đơn thư, phản ánh về việc làm giả hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư nhà nước của ông Nguyễn Đại Dương, Hiệu trưởng trường Đại học Thể dục thể thao (Đại học TDTT) Bắc Ninh và những thiếu sót trong công tác quản lý tài chính của trường này đối với việc liên kết đào tạo cùng các trường TDTT tại Trung Quốc.

Theo đơn thư phản ánh, trong hồ sơ xét công nhận chức danh Giáo sư nhà nước của ông Nguyễn Đại Dương, Hiệu trưởng Đại học TDTT Bắc Ninh, có làm giả các quyết định triển khai, quyết định nghiệm thu và biên bản nghiệm thu  một số đề tài nghiên cứu cấp cơ sở và đề tài nghiên cứu cấp Bộ.

Ngày 29/6/2011, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) đã ra Quyết định số 2643/QĐ-BGDĐT, thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo ông Nguyễn Đại Dương. Sau khoảng thời gian một tháng làm việc với Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, người tố cáo và một số đơn vị, cá nhân của trường Đại học TDTT Bắc Ninh, kết hợp với những tài liệu, chứng cứ thu được, Đoàn xác minh đã có kết luận số 944/KL-BGDĐT, ngày 12/9/2011.

Trong bản kết luận này, một số vấn đề đã được Đoàn xác minh làm sáng tỏ. Về 6 đề tài cấp cơ sở bị tố cáo làm giả các quyết định triển khai, quyết định nghiệm thu, giải trình của người bị tố cáo và xác nhận của các đơn vị, cá nhân có liên quan đều khẳng định ông Nguyễn Đại Dương có thực hiện.

Trong hồ sơ xin xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư nhà nước gửi cho cơ quan có thẩm quyền, ông Dương kê khai 3 đề tài nghiên cứu cấp Bộ. Nhưng chỉ có đề tài “Nghiên cứu tiêu chuẩn thể lực chung của người Việt Nam từ 6 đến 20 tuổi tại Thái Bình”, đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT thành lập hội đồng khoa học công nghệ nghiệm thu. Đồng thời, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Vũ Xuân Thành cũng đã ký khẳng định: “Ông Nguyên Đại Dương là chủ nhiệm 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đã được nghiệm thu đạt loại A”. Còn 02 đề tài cấp Bộ vẫn đang được ông Dương tiếp tục triển khai, chưa có quyết định nghiệm thu nên không được tính điểm trong việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư nhà nước.

Ngoài việc khẳng định, chưa đủ cơ sở để kết luận ông Nguyễn Đại Dương làm giả hồ sơ như đơn tố cáo, Đoàn xác minh của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo trường Đại học TDTT Bắc Ninh cần chấn chỉnh công tác quản lý và lưu trữ để đảm bảo văn bản được ban hành đúng thể thức, lưu trữ đầy đủ; kiểm điểm, xử lý các cá nhân, tập thể có sai phạm trong quản lý hồ sơ và trích lục văn bản.

Cùng thời điểm Thanh tra Bộ GD&ĐT vào cuộc, tại văn bản số 3109/BVHTTDL-TTr ngày 27/9/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) đã phê duyệt kết quả thanh tra và chỉ đạo giải quyết sau thanh tra tại Đại học Thể dục thể thao (Đại học TDTT) Bắc Ninh.

Kết quả thanh tra nêu rõ: Từ ngày 1/8/2011 đến ngày 19/8/2011, Đoàn Thanh tra Bộ VHTTDL đã tiến hành thanh tra tại Đại học TDTT Bắc Ninh. Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và làm việc với các cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra, Đoàn Thanh tra đã đã phát hiện nhiều sai phạm tại đây.

Cụ thể, trường Đại học TDTT Bắc Ninh thực hiện liên kết đào tạo với các trường của Trung Quốc khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép là vi phạm Nghị Định số 18/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục với nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư số 15/2003/TT-BGD&ĐT ngày 31/3/2003 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001.

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh để hoạt động tài chính trong việc liên kết đào tạo với các trường của Trung Quốc ngoài hệ thống sổ sách của trường là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quản lý tài chính.

Số tiền thu từ hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo với các trường của Trung Quốc là không nhỏ, nhưng hiện nay toàn bộ chứng từ thu, chi tài chính liên quan đến liên kết, hợp tác đã bị hủy bỏ.

Việc ông Nguyễn Ngọc Điệp, cán bộ Trung tâm KHKT TDTT thu tiền học phí và một số khoản khác của các sinh viên lớp đại học tại trường Đại học Sư phạm Quảng Tây (từ kỳ 1 đến kỳ 3), nhưng không chuyển cho trường Đại học Sư phạm Quảng Tây, trách nhiệm này thuộc về cá nhân ông Nguyễn Ngọc Điệp.

Kết luận Đoàn Thanh tra còn chỉ rõ việc liên kết đào tạo với các trường của Trung Quốc đã kéo dài trong nhiều năm (từ năm 2006), nhưng các phòng, khoa chức năng không tham mưu đề xuất để quản lý hoạt động đào tạo này, dẫn đến những sai phạm kéo dài, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục trong nhà trường.

Theo báo cáo của trường Đại học TDTT Bắc Ninh, số tiền chi cho hoạt động đối ngoại của nhà trường từ năm 2006 đến năm 2011 là 603.218.700 đồng. Tuy nhiên, Đoàn Thanh tra phát hiện 432.087.000 đồng đã được quyết toán trong hoạt động đối ngoại của trường, những nội dung làm việc có liên quan đến việc thương thảo đào tạo liên kết với các trường của Trung Quốc.

Khi triển khai đào tạo liên kết, tất cả tiền thu của hoạt động này đều không đưa vào hệ thống sổ sách quản lý tài chính của nhà trường. Vì vậy, yêu cầu trường Đại học TDTT Bắc Ninh thu hồi ngay số tiền trên về ngân sách nhà trường. Việc quyết toán số tiền trên vào hoạt động đối ngoại của nhà trường là sai, yêu cầu nghiêm khắc kiểm điểm và có hình thức xử lý cán bộ tài vụ quyết toán nội dung chi vào hoạt động đối ngoại.

Trong trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng trường Đại học TDTT Bắc Ninh tạm đình chỉ một số cán bộ (trong đó có ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Giám đốc Trung tâm KHKT TDTT), để bàn giao toàn bộ hồ sơ có liên quan đến hoạt động liên kết, hợp tác với các trường của Trung Quốc…

Lập khống đề tài để rút tiền chia nhau

Theo tài liệu xác minh của PV Dân trí, suốt một thời gian dài trước đây tại Đại học TDTT Bắc Ninh không chỉ có việc liên kết đào tạo... chui, hiệu trưởng trường này lúc đó còn ký nhiều quyết định thành lập ban tổ chức hội thảo khoa học “ma” triển khai đề tài cấp bộ để rút tiền chia nhau.

Cụ thể: Ngày 9/9/2009, Hiệu trưởng ĐH TDTT Bắc Ninh đã  có Quyết định số 702c thành lập ban tổ chức đề tài cấp bộ do ông Nguyễn Danh Hoàng Việt (hiện là Hiệu phó trường này) làm trưởng ban.

Các ủy viên gồm các ông Vũ Thành Sơn - Trưởng khoa KHTT, Đặng Đình Minh, Trưởng phòng Đào tạo, Nguyễn Văn Quảng, Trưởng khoa SP và ông Nguyễn Hùng Cường làm thư ký. Tiếp đến  27/11/2009, Hiệu trưởng Đại học TDTT Bắc Ninh đã tổ chức hội thảo triển khai đề tài cấp bộ, do ông Nguyễn Danh Hoàng Việt làm trưởng ban và các ủy viên là các thành phần nêu trên. Kinh phí tổ chức cho hội thảo đều do ông Nguyễn Hùng Cường lập và thực hiện quyết toán.

Thế nhưng các ông Vũ Thành Sơn, Đặng Đình Minh, Nguyễn Văn Quảng đều đã có giấy xác nhận không hề biết, không tham gia và cũng không ký bất cứ tiền bồi dưỡng nào từ hội thảo này. 

Chưa hết, trong năm 2010 - 2011, hiệu trưởng trường này cũng đã thành lập HĐ nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ với kinh phí lớn do ông Nguyễn Hùng Cường lập và quyết toán. Nhưng khi được hỏi đến những việc này, đa số các tiến sĩ có tên trong danh sách hội đồng nghiệm thu như các TS Ngô Ích Quân, TS Nguyễn Xuân Trãi, TS Đàm Trung Kiên, TS Trần Trung, TS Nguyễn Phi Hải... đều bức xúc khẳng định không hề tham gia những hội đồng này và cũng không hề ký nhận tiền bồi dưỡng, chữ ký trong bảng thanh toán là chữ ký giả

Từ việc này có thể thấy toàn bộ những đề tài khoa học cấp bộ nêu trên là đề tài khoa học giả mạo, do một số người tự lập khống để rút tiền chia nhau. Bên cạnh những việc làm đó, chúng tôi cũng còn phát hiện có những giáo viên đang giữ cương vị cao trong trường này còn có những có hành vi “đạo sách”, lập giấy tờ công tác giả để tham ô. 

Hiện nay, nhằm đánh lạc hướng việc xử lý các sai phạm nghiêm trọng nêu trên, tại trường Đại học TDTT tiếp tục xuất hiện các đơn thư tố cáo gửi đến nhiều cơ quan chức năng để tiếp tục làm mất ổn định nhà trường, hòng “đánh bùn sang ao”, kéo dài thời gian lấp liếm các sai phạm kể trên.

Đông đảo cán bộ, giảng viên và lãnh đạo trường Đại học TDTT Bắc Ninh đề nghị Bộ VH, TT&DL có ngay những biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cá nhân có sai phạm,  không để tình trạng mất đoàn kết nội bộ kéo dài như vậy ở một ngôi trường bậc nhất về đào tạo thể thao trong cả nước.

Vũ Văn Tiến

 

Đang được quan tâm