Bạn đọc viết:

"Đăng kiểm cần phải thay đổi cả về quy trình lẫn nội dung!"

Hải Hà

(Dân trí) - Cơ quan đăng kiểm chỉ cần kiểm tra, làm nghiêm 4 vấn đề: kết cấu kỹ thuật khung gầm; công suất động cơ; hệ thống phanh, đèn; chất lượng, hàm lượng khí thải và cần bớt quy trình mang tính quyền lực.

 Đối với một cái xe ô tô , cơ quan đăng kiểm chỉ cần có trách nhiệm kiểm tra những vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất, kết cấu kỹ thuật khung gầm của xe có bị thay đổi với nguyên bản không. Nếu có độ chế thay đổi thì phải có hồ sơ kiểm định cho phép của cơ quan có thẩm quyền cho phép thay đổi kết cấu.

Thứ hai, công suất động cơ có bị thay đổi nâng công suất, thay đổi công suất khác với công suất thiết kế. Hệ thống điện + hệ thống hơi (nếu có) có đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định an toàn không.

Thứ ba, hệ thống phanh (phanh tay) + Hệ thống chuyển hướng + Hệ thống đèn chiếu xa, chiếu sáng (pha cốt), đèn chuyển hướng. Đèn phải đảm bảo đủ điều kiện công suất cường độ theo đúng quy định, quy chuẩn.

Thứ tư, chất lượng, hàm lượng khí thải có đạt tiêu chuẩn cho phép xả thải ra môi trường hay không.

Cơ quan đăng kiểm chỉ cần kiểm tra, làm nghiêm 4 vấn đề trên là đúng với chức năng nhiệm vụ. Ngoài ra những vấn đề khác không liên quan đến kết cấu, công suất kỹ thuật, an toàn vận hành, điều kiện khí thải.

Còn những vấn đề khác như mầu sơn, đề can quảng cáo làm đẹp, vết xước vết móp trên thân xe, đệm ghế rách hay ốp trần xe rách... là những thứ không hề liên quan đến công suất, khả năng an toàn vận hành, an toàn giao thông thì hoàn toàn không phải trách nhiệm của đăng kiểm. Nếu đưa vào quy định đăng kiểm chỉ làm khó khăn thêm cho người dân,  hơn nữa cũng không đúng với chức năng nhiệm vụ.

Thực tế đến 95% nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông đều là bởi yếu tố con người, chứ hoàn toàn không phải yếu tố chất lượng kỹ thuật của xe. Và đơn giản nếu một vụ tai nạn mà nguyên nhân bởi chất lượng xe thì cơ quan đăng kiểm cũng đâu thấy phải chịu trách nhiệm trong vụ việc nào?.

Vậy nên ngoài việc bỏ bớt những quy định, quy trình mang tính quyền lực, thì cơ quan đăng kiểm cũng phải có trách nhiệm với những vụ việc liên quan đến chất lượng do họ chứng nhận .

Phan Trọng Thiệp