Bài 2: UBND tỉnh Nam Định sai phạm thế nào khi thu hồi đất của hàng loạt hộ dân?

Dân trí "Từ trình tự thu hồi đất đến đền bù, hỗ trợ tái định cư của UBND tỉnh Nam Định với các hộ dân khu Đông Mạc sai phạm hàng loạt so với Luật và Nghị định Chính phủ. Nhiều sai phạm được chính Thanh tra tỉnh kết luận", luật sư Trương Quốc Hòe phân tích.
>>UBND tỉnh Nam Định bị người dân tố sai phạm hàng loạt khi thu hồi đất làm dự án

Theo như báo Điện tử Dân trí đã <ųpan lang="VI" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">đưa tin, thực hiện chủ trương đu tư xây dựng cơ sở hạ Ŵầng các khu đô thị mới, ngày 26/05/2004, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 1223/2004/QĐ-UB về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng (GPMB) khu đô tŨị mới và ngày 01/06/2004, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 1260/2004/QĐ – UB về việc phê duyệt phương án đền bù GPMB xây dựng khu đô thị mới tại khu Đông Mạc, phường Lộc Hạ - TP Nam Định.

Sự việc kéo dài đã 10 năm, hàng chục hộ dân bị thu hồi đất vẫn một mức không đồng thuận khiếu nại tới hàng loạt các cơ quan chức năng, thậm chí khởi kiện  UBND tỉnh Naŭ Định ra tòa. Hiện vụ kiện hành chính này đang được TAND Tối cao thụ lý, xét xử theo thẩm quyền.

Liên quan đ này, PV Dân trí đã có buổi làm việc với luật sư Trương Quốc Hòe - Trưng VPLS Interla, Đoàn Lut sư TP Hà Nội, hiện đang là luậļ/span>t sư tư vấn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các hộ dân bị thu hồi đất trong dự án nêu trên.

Bài 2: UBND tỉnh Nam Định sai phạm thế nào khi thu hồi đất của hàng loạt hộ dân? - 1
Luật sư Trương Quốc Hòe: Từ trình tự thu hồi đất đến đền bù, hỗ trợ tái định cư của UBND tỉnh Nam Định với các hộ dân khu Đông Mạc sai phạm hàng loạt so với Luật và Nghị định Chính phủ.

Thưa lut sư Trương Quốc Hòe, xin luật sư cho biết cụ thể trong việc thu hồi đất để GPMB xây dựng khu đô thị mới theo Quyết định số 1223/2004/QĐ-UB và Quyết định số 1260/2004/QĐ - UB của UBND tỉnh Nam Định, các vấn đề về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất đã được pháp luật quy định quy định như thế nào?

Luật sư Trương Quốc Hòe: Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Nghị định 22/1998/NĐ-CP thì: Khi có quyết định thu hồi đất, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phốĠtrực thuộc Trung ương chỉ đạo lập hội đồng đền bù thiệt hại GPMB. Trường hợp cần thiếŴ phải sớm GPMB để thực hiện dự án thì có thể thành lập hội đồng đền bù trước khi có quyết định thu hồi đất. Hội đồng đền bù thiệt hại GPMB phát tờ khai, tuyên truyền, hướng dẫn kê khai, thu tờ khai. Sở Địa chính phối hợp với ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh soát xét lại quỹ đất dùng để đền bù bằng đất”

Cũng theo Điều này thì trình tự đền bù, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thu hồi đất và lập Hội đồng đền bù GPMB

ļi>Bước 2: Hội đồng đền bù thiệt hại GPMB phát tờ khai, tuyên truyền, hướng dẫn kê khai, thu Ŵờ khai đất, tài sản trên đất. Sau khi tổ chức, cá nhân kê khai sẽ gửi Ủy ban cấp xã nơi có đất xác nhận và gửi Hội đồng đền bù.

Bước 3: Hội đồŮg đền bù kiểm tra và xác định tổng mức phải đền bù sau đó báo cáo Hội đồng thẩm định và trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Bước 4: Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, cơ quan thu hồi tổ chức việc đền bù cho chủ sử dụng đất.

Đối chiếu với vụ việc tại khu Đông Mạc, phường Lộc Hạ: Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng đã không phát tờ khai để nhân dân kê khai diệŮ tích đất bị thu hồi mà chỉ đến từng hộ dân để đối chiếu diện tích đất được giao với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của từng nhà, bỏ qua bước thứ 2 trong quá trình thu hồi và bồi thường GPMB: không phát tờ khai cho dân cũng như tuyên tŲuyền, hướng dẫn kê khai, thu tờ khai đất, tài sản trên đất, do vậy trong vụ việc này đã thiếu mất mục cá nhân kê khai và gửi bản kê khai tᷛi Ủy ban phường Lộc Hạ và gửi Hội đồng đền bù.

Điều này đã được thanh tra tỉnh Nam Định kiểm tra và kết luận tại Báo cáo số 22/BC-TTr ngày 01/06/2006 về Kết quả thẩm tra xác minh đơn khiếu nᶡi của một số công dân thôn Đông Mạc, phường Lộc Hạ, TP Nam Định: “Qua kiểm tra cho thấy: trước khi GPMB khu đô thị mới, phường Lộc Hạ và thôn Đông Mạc không phát tờ khai để nhân dân kê khai diện tích đất bị thu hồi mà chỉ đến từng hộ để đối chiếu diện tích giao 115 với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của từng nhà”<įspan>. Điều này đã vi phạm nghiêm trọng trình tự bồi thường GPMB, gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích của các hộ dân có đất bị thu hồi.

Luậ
Luậ
UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 1223/2004/QĐ-UB về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng (GPMB) khu đô thị mới và ngày 01/06/2004.

Ngày 26/5/2004, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 1223/2004/QĐ-UB, về việc thu hồi đất để GPMB xây dựng khu đô thị mới. Trong cùng ngày, Hội đồng đền bù GPMB thành phố Nam Định đã lập phương án đền bù và có tờ Ŵrình số 485/2004/TT gửi Hội đồng thẩm định GPMB của tỉnh. Sau đó, ngày 01/06/2004 UBND tỉnh Nam Định đã ra Quyết định số 1260/2004/QĐ-UB về việc phê duyệt phương án đền bù GPMB. Tuy nhiên, mãi đến ngày 30/06/2004, Thủ tướng Chính phᷧ mới ký ban hành Quyết định số 732/QĐ-TTG về việc giao đất để thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới theo phương thức sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có nội dung: giao trách nhiệm cho UBND tỉnh Nam Định hướng dẫn việc bồi thường cho chủ sử dụng đất có đất bị thu hồi.  

Như vậy, việc lập và phê duyệt phương án bồi thường Ťiễn ra trước khi có Quyết định giao đất và chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ. Điều này đã vi phạm các quy định tại Tiểu mục 5, Mục III, Thông tư liên tịch số 94TT/LB của Bộ vật giá Chính phủ - Tài chính – Xây dựng – Tổng Cục địa chính ngày ı4/11/1994 hướng dẫn thi hành Nghị định 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất:Đền bù thiệt hại về đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy định tại Nghị định số 90/CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ; đền bù thiệt hại cho người có đất bị thu hồi để sử dụngĠvào mục đích khác theo quyết định riêng của Chính phủ”.

Xin luật sư cho biết những quy định cơ bản của pháp luật về Hội đồng đền bù GPMB?

Luật sư Trươnļspan style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"">g Quốc Hòe: Theo quy định về <įspan>Hội đồng đền bù thiệt hại GPMB tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 22/1998/NĐ-CP thì:  quyết định thu hᷓi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; căn cứ vào quy mô, đặc điểm và tính chất của từng dự án, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thành lập Hội đồng đền bù thiệt hại GPMB ở cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh”.

Như vậy, Hội đồng đền bù GPMB chỉ được thành Ŭập sau khi có Quyết định thu hồi đất. Trong một số trường hợp cần thiết phải sớm GPMB để thực hiện dự án, Hội đồng đền bù GPMB cũng có thể được thành lập trước khi có quyết định thu hồi đất. Tuy nhiên trên thực tế, mặc dù không đưa ra được lý do nào thể hiện sự cần thiết phải sớm GPMB để thực hiện dự án, nhưng UBND tỉnh Nam Định vẫn đã quyết định thành lập Hội đồng đền bù GPMB trước khi có Quyết định thu hồi đất, mặc dù cho đến nay đã 10 năm trôi qua, dự án vẫn còn để hoang, chưa được triển khai xây dựng.

Thành phần của Hội đồng đền bù GPMB được quy định rất cụ thể tại Điều 32 Nghị định 22/1998/NĐ-CP, gồm có 5 thành viên bắt buᷙc:

Hội đồng đền bù thiệt hại GPMB cấp huy᷇n do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác gồŭ:

Trưởng phòng tài chính, ủy viên thường trực hội đồng;

Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có đất bị thu hồi, ủy viên;

Đại diện mặt trận tổ quốc quận, huyện, thịĠxã, thành phố trực thuộc tỉnh, ủy viên;

Chủ dự án (chủ sử dụng đất), ủy viên;

Đại diện những người được đền bù thiệt hại.

Các thành viên khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh quyết định cho phù hợp với thực tế của mỗi công trình”.

Nhiều sai phạm trong việc thu hồi đất 
Nhiều sai phạm trong việc thu hồi đất 
Nhiều sai phạm trong việc thu hồi đất được chính Thanh tra tỉnh Nam Định kết luận.

Thế nhưng theo Quyết định 619/2004/QĐ-UB về việc thành lập Hội đồng đền bù GPMB và Quyết định 1052/2004/QĐ-UB kiệnĠtoàn và bổ sung Hội đồng đền bù GPMB thì trong thành phần Hội đồng đền bù GPMB này chỉ có 3 thành viên, thiếu 2/5 thành viên theo quy định của pháp luật là Trưởng phòng tài chính thành phố và Đại diện cho những người được đền bù thiệt hại. Điều này cũng đã được kết luận chính thức tại Báo cáo số 22/BC-TTr ngày 01/06/2006 của Thanh tra tỉnh Nam Định.

Thưa luật sư, tại thời điểm tiến hànŨ thu hồi đất tại thôn Đông Mạc, phường Lộc Hạ, TP Nam Định, pháp luật quy định như thế nào về giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi?

Luật sư Trương Quốc Hòe: Tại Điều 8 Nghị định 22/1998/NĐ-CP quy định về Giá tiền để tính đền bù thiệt hại thì: Giá đất để tính đền bǹ thiệt hại do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cho từng dự án theo đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá, có sự tham gia của các ngành có liên quan. Giá đất để tính đền bù thiệt hại được xác định trên cơ sở giá đất của địa phương ban hành theoĠquy định của Chính phủ nhân với hệ số K để đảm bảo giá đất tính đền bù phù hợp với khả năng sinh lợi và giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở địa phương”Į Như vậy, khi quyết định giá đất đền bù thiệt hại, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định phải căn cứ vào từng dự án theo đề nghị của Sở tài chính - vật giá.

Tuy nhiên trong trường hợp này, khi quyết định giá đất để tính đền bù thiệt hại, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đ<įspan>ã lấy giá của khu đất phía Bắc Sông Đào và phía Nam huy᷇n Mỹ Lộc, Vụ Bản để tính tiền đền bù cho các hộ dân, được xác định là giá đất nông nghiệp nông thôn với đơn giá 19.300 đồng/m2. Trong khi đó, theo Ŏghị định số 17/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy hoạch thì tại thời điểm này xã Lộc Hạ đã trở thành phường LộcĠHạ, do vậy các hộ dân phải được đền bù đất theo giá đất của đất nông nghiệp trong đô thị. Việc xác định sai khung giá đất bồi thường nói trên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đᶿn quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân có đất bị thu hồi.

Ngoài ra khi đền bù thu hồi đất, UBND tỉnh Nam Định đã không thực hiện việc nhân hệ số K (là hệ số quan hệ tỷ lệ giữa giá đất tính theo khả năng sinh lợi) và cũng không tính giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường theo quy định Tiểu mục 3.1 Mục II Thông tư số 145/1998/TT-BTC ngày 04/11/1998 của Bộ tài chính hướng dẫn Nghị định 22/1998/NĐ-CP:

3. Xác định hệ số K và giá đất đền bù cho một số trường hợp đặc biệt:

3.1- Đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất làm muối, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản ở những nơi mà việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã diễn ra phổ biến và đã hình tŨành giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thể xác định hệ số K bằng một trong 2 phương pháp trên, nhưng giá đất tính đền bù thiệt hại bằng gũá đất đền bù tính theo khả năng sinh lợi, cộng thêm một khoản tiền tối đa bằng 60% phần chênh lệch giữa giá đất tính theo giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá đền bù tính theo khả năng sinh lợi của mảnh đất đó”.

Đối với việc hỗ trợ chi phí đào tạo khi thu hồi đất, theo Quyết định số 1260/2004/QĐ-UB, UBND tỉnh Nam Định quy định mức hỗ trợ đào tạo là 700 đồng/m2 mà không áp dụng quy định tại Mục 5 Công văn sốĠ4448/TC-QLTS ngày 04/9/1999 hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong công tác, đền bù giải phóng mặt bằng đó là:

5. Về hỗ trᷣ chi phí đào tạo theo khoản 4 Điều 25 Nghị định 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ

Trong trường hợp một hộ bị thu hồi từ 30% đến 50% diện tích đất nông nghiệp được giao thì được 01 suất hỗ trợ; từ trên 50% - 70% thì được 02 suất hỗ trợ; trên 70% thì được hỗ trợ cho tổng số lao động nông nghiệp trong độ tuổi có tên trong sổ hộ khẩu ţủa hộ đó. Mức chi đào tạo cho 1 suất hỗ trợ do UBND cấp tỉnh quyết định cho phù hợp với thực tế của địa phương”.

Sai phạm Ůày đã được Thanh tra tỉnh Nam Định xác minh và tại Báo cáo số 18 ngày ngày 09/02/2006 đã chính thức kết luận: “Qua thanh tra cho thấy, đối với dự án này, tài liệu hiện có, đối chiếu với các qui định tại thời điểm UBND tỉnh phê duyệt thì Thanh tra tỉnh Nam Định nhận thấy: phần hỗ trợ đối với các hộ dân bị thu hồi đất tại thôn Đông Mạc, P.Lộc Hạ, TP.Nam ĐịŮh do hội đồng thẩm định trình UBND tỉnh Nam Định phê duyệt là không sát với thực tế, mức hỗ trợ do hội đồng thẩm định trình Tỉnh phê duyệt là vận dụng không có căn cứ sát thực… Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu hiện có UBND tỉnh Nam Định phải ra quyết định thu hồi QĐ 1260 QĐ-UB ngày 01/06/2004, dẫn tới tình hình sẽ rất phức tạp”.

Mặc dù sau đó, tại Điều 1 Quyết định 1715/QĐ-UBND ngǠy 24/7/2006, UBND tỉnh Nam Định đã thừa nhận “Riêng phần hỗ trợ kinh phí đào tạo, UBND tỉnh giao UBND thành phố Nam Định chỉ đạo UBND phường Lộc Hạ lập phương án hỗ trợ kinh phí đào tạo đối với lao động nông nghiệp trong độ tuổi bị thu hồi đất, vận dụng tinh thần Công văn số 4448/TC-QLCS ngày 04/9/1999Ġcủa Bộ tài chính trình UBND tỉnh” nhưng trên thực tế, cho đến nay các hộ dân vẫn không nhận được mức hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật.

Và cũng tại quyết định 1715/QĐ-UBND này, UBND tỉnh Nam Định đã giao cho UBND TP Nam Định ổn định đời sống cho các hộ dân theo tinh thần của Công văn số 4448/TC-QLTS ngày 04/9/1999. Sau đó, UBND TŐ. Nam Định mở khu chợ tái định cư Đông Đông Mạc để ổn định cuộc sống, hỗ trợ người dân sau khi bị thu hồi 70% - 100% diện tích đất. Khi dự án Chợ Đông ĐôngĠMạc đã hoàn thành xong, UBND phường Lộc Hạ lại ra Quyết định cho đấu giá ki ốt chợ Đông Mạc đối với tất cả các đối tưng trong và ngoài phường với thời hạn 5 năm và UBND hỗ trợ cho người bị thuĠhồi đất 70% -100% thì đưc hưļspan style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; letter-spacing:-.2pt">ởng hỗ trợ giá 20%.

Tuy nhiên, mức giá mà UBND TP.Nam Định đưa ra là từ 7 - 12 triệu/1 ki ốt thì lại quá cao, vì với mức giá đó người dân bị thu hồi đất khó có thể mua được 1 kiot do đất đã bị thu hồi, họ kŨông có đất để canh tác nữa, lại không có nghề phụ nên đời sống vô cùng khó khăn, thì lấy đâu ra được số tiềnĠlớn như vậy để có thể tham gia đấu giá được? Do vậy, nói là xây chợ hỗ trợ người dân có đất bị thu hồi nhưng trên thực tế những ngưi dân này đâu có đưc hưởng lợi.

Có thể nói, quy trình bồi thườnŧ, hỗ trợ, tái định cư sau khi thu hồi đất của UBND tỉnh Nam Định trong việc thu hồi đất tại thôn Đông Mạờng Lộc Hạ, TP Nam Định có rất nhiều điểm vi phạm các quy định pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pŨáp của người dân.

Xin cảm ơn lut sư!

Dân trí sẽ tũếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế

 

 

 

Tag :
MỚI NHẤT
Công an xã dùng dép bạt tai, quật dùi cui đánh dân trọng thương ngay tại trụ sở
Công an xã dùng dép bạt tai, quật dùi cui đánh dân trọng thương ngay tại trụ sở

(Dân trí) - Lên trụ sở UBND xã Dĩnh Trì - TP Bắc Giang (Bắc Giang) trình báo việc ô nhiễm môi trường, không những không được giải quyết, ông Hoàng Văn Thể còn bị công an xã này hành hung, đánh đập trọng thương, phải nhập viện cấp cứu với thương tích lên tới 16%.

Thứ sáu, 08/08/2014 - 07:00

Huyện Đan Phượng lý giải tình trạng biệt thự mọc tràn lan trên đất nông nghiệp
Huyện Đan Phượng lý giải tình trạng biệt thự mọc tràn lan trên đất nông nghiệp

(Dân trí) - Để xảy ra tình trạng hàng loạt biệt thự mọc trên đất V.A.C thuộc địa phận xã Thượng Mỗ và vùng lân cận, lãnh đạo UBND huyện Đan Phượng cho rằng nguyên nhân do chính quyền địa phương, Phòng Tài nguyên & Môi trường đã quản lý lỏng lẻo và không xử lý kịp thời.

Thứ năm, 07/08/2014 - 09:00

Nhà dân bị chiếm giữ, quận Ba Đình “bỏ ngoài tai” chỉ đạo của TP Hà Nội?
Nhà dân bị chiếm giữ, quận Ba Đình “bỏ ngoài tai” chỉ đạo của TP Hà Nội?

(Dân trí) - TP Hà Nội đã nhiều lần đốc thúc chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp nhà số 2, hẻm 210/41/11 phố Đội Cấn, các cơ quan chức năng quận Ba Đình đều thừa nhận việc cấp sổ đỏ lô đất là hợp pháp nhưng đến nay vụ việc vẫn im lặng khó hiểu.

Thứ năm, 07/08/2014 - 03:47

"Phù phép" hồ sơ qua mặt Ngân hàng chính sách xã hội vay vốn hộ nghèo
"Phù phép" hồ sơ qua mặt Ngân hàng chính sách xã hội vay vốn hộ nghèo

(Dân trí) - Liên quan đến việc chi nhánh Ngân hành Chính sách xã hội Vĩnh Phúc cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo vay vốn không đúng đối tượng hàng trăm triệu đồng, lãnh đạo đơn vị này cho biết đã tiến hành thu toàn bộ số tiền, đồng thời sẽ kiểm điểm trách nhiệm cá nhân liên quan.

Thứ tư, 06/08/2014 - 08:44

Huyện chỉ đạo "giải cứu" nhà dân bị truy bức, chính quyền xã vẫn “ngó lơ”
Huyện chỉ đạo "giải cứu" nhà dân bị truy bức, chính quyền xã vẫn “ngó lơ”

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nhà cựu Công an bị xâm phạm, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh đã chỉ đạo chính quyền xã Mê Linh xử lý, phá dỡ công trình vi phạm của ông Bếnh trước ngày 10/8/2014, nhưng đến nay công trình vẫn tồn tại và có dấu hiệu tái xây dựng.

Thứ tư, 06/08/2014 - 07:45

Công ty Môi trường đô thị Hà Nội trần tình trước hàng loạt sai phạm
Công ty Môi trường đô thị Hà Nội trần tình trước hàng loạt sai phạm

(Dân trí) - Về tình trạng máy móc, thiết bị của dự án Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải phát điện tại xã Nam Sơn do Công ty Urenco làm chủ đầu tư trị giá hàng triệu USD bị “đắp chiếu”, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức họp báo làm rõ sai phạm.

Thứ tư, 06/08/2014 - 07:36

Truy trách nhiệm vụ biệt thự mọc tràn lan trên đất nông nghiệp ở Đan Phượng
Truy trách nhiệm vụ biệt thự mọc tràn lan trên đất nông nghiệp ở Đan Phượng

(Dân trí) - Thừa nhận có một số biệt thự xây dựng trái quy định trên đất V.A.C ở xã Thượng Mỗ, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng khẳng định sẽ yêu cầu thanh tra làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân dẫn đến sai phạm để xử lý nghiêm minh theo quy định.

Thứ tư, 06/08/2014 - 07:13

"UBND quận Long Biên sai phạm nghiêm trọng khi xác định nguồn gốc đất bị thu hồi"
"UBND quận Long Biên sai phạm nghiêm trọng khi xác định nguồn gốc đất bị thu hồi"

(Dân trí) - "Nằm cùng 1 thửa đất, chỉ duy nhất một hộ được cấp "sổ đỏ" hưởng đền bù hơn 32 triệu/m2. 9 hộ còn lại nhận mức bèo bọt 32 nghìn đồng/m2 gây bức xúc, khiếu kiện kéo dài là do quận Long Biên sai phạm nghiêm trọng khi xác định nguồn gốc đất", luật sư Trần Quang Khải phân tích.

Thứ ba, 05/08/2014 - 07:42

Ủy ban tư pháp đề nghị điều tra vụ tranh chấp có dấu hiệu lừa đảo ở Sa Pa
Ủy ban tư pháp đề nghị điều tra vụ tranh chấp có dấu hiệu lừa đảo ở Sa Pa

(Dân trí) - Trong lúc huyện Sa Pa chưa thu hồi sổ đỏ cấp trái pháp luật cho lô đất ở đường Thác Bạc theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai, ông Trịnh Hoài Nam tiếp tục làm đơn tố cáo bà Trịnh Lan Phương giả mạo chữ ký chuyển đất và nhà cho con gái.

Thứ ba, 05/08/2014 - 06:31

Thanh Hóa: Bán công trình phúc lợi cũ xây công trình phúc lợi mới để chống lãng phí?
Thanh Hóa: Bán công trình phúc lợi cũ xây công trình phúc lợi mới để chống lãng phí?

(Dân trí) - Nhiều công trình công cộng như nhà làm việc của công an, trường mẫu giáo đều được chính quyền xã Hoằng Anh (TP Thanh Hóa) mang bán. Ngay cả nhà phòng chống lụt bão xây chưa lâu cũng bán đi rồi lại xây tiếp nhà mới gần đó khiến dư luận bức xúc, hoài nghi.

Thứ ba, 05/08/2014 - 05:36

Bài 5: "Cơ quan thi hành án nhận định sai lệch vụ bắt dân thi hành bản án...trên trời"
Bài 5: "Cơ quan thi hành án nhận định sai lệch vụ bắt dân thi hành bản án...trên trời"

(Dân trí) - “Trả lời của Tổng cục Thi hành án về vụ bắt dân thi hành bản án...trên trời tại Yên Phong - Bắc Ninh thể hiện sự nhận định sai lệch nội dung sự việc dẫn đến việc hướng dẫn giải quyết khiếu nại vi phạm pháp luật ", luật sư Nguyễn Thị Hương phân tích.

Thứ hai, 04/08/2014 - 09:21

"Có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong sai pham tại Urenco"
"Có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong sai pham tại Urenco"

(Dân trí) - "Ngoài việc sẽ bị xử phạt hành chính, những sai phạm trong việc đấu thầu tại Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) phải được làm rõ mức độ thiệt hại. Đó là căn cứ để xác định có hay không dấu hiệu tội phạm", luật sư Vi Văn Diện phân tích.

Thứ hai, 04/08/2014 - 07:46

ĐÁNG QUAN TÂM
Tiếng kêu cứu của 6 người sống cạnh nhà ông bác sĩ
Tiếng kêu cứu của 6 người sống cạnh nhà ông bác sĩ

(Dân trí) - Do ảnh hưởng từ việc xây dựng nhà của ông Quách Hồng Đông (cán bộ Phòng Y tế huyện Thới Bình - Cà Mau) mà nhà 6 người của hộ bà Nguyễn Thị Rảnh (ngụ thị trấn Thới Bình) phải sống trong sợ hãi cả năm nay vì không biết nhà sẽ sập vào lúc nào.

Thứ hai, 04/08/2014 - 06:59

8 bạn đọc Dân trí nhận giải thưởng "Mỗi bạn đọc - một nhà báo" tháng 7
8 bạn đọc Dân trí nhận giải thưởng "Mỗi bạn đọc - một nhà báo" tháng 7

(Dân trí) - Giải thưởng “Mỗi bạn đọc – một nhà báo” tháng 7 bao gồm 2 giải nhất và 6 giải nhì được trao đến tận tay những độc giả có đóng góp video và bình luận hay, xuất sắc nhất cho báo Dân trí.

Thứ hai, 04/08/2014 - 06:50

Lùm xum dự án Trung tâm thương mại bị khiếu kiện kéo dài tại phường Nhân Chính
Lùm xum dự án Trung tâm thương mại bị khiếu kiện kéo dài tại phường Nhân Chính

(Dân trí) - Liên quan đến việc hàng loạt hộ dân phường Nhân Chính - Thanh Xuân (Hà Nội) bức xúc khi con đường dân sinh bị xâm chiếm thô bạo, Công ty CP Phát triển XD&XNK Sông Hồng cho rằng đã thực hiện đúng quy định của TP Hà Nội trong khi các hộ dân vẫn khiếu kiện kéo dài.

Chủ nhật, 03/08/2014 - 01:46

Thái Nguyên: "Cơ quan thi hành án khấu nợ tùy tiện là vi phạm pháp luật nghiêm trọng"
Thái Nguyên: "Cơ quan thi hành án khấu nợ tùy tiện là vi phạm pháp luật nghiêm trọng"

(Dân trí) - "Việc làm kỳ lạ của Chi cục THADS TX Sông Công khi cưỡng chế thi hành án bằng cách khấu trừ tiền của cả một công ty vào nghĩa vụ trả nợ của riêng một cổ đông khiến cho doanh nghiệp khốn đốn là vi phạm pháp luật", luật sư Trương Quốc Hòe phân tích.

Thứ bảy, 02/08/2014 - 07:25

Nhịp cầu bạn đọc số 11: Đề nghị làm rõ dấu hiệu bao che, dung túng sai phạm tại phường Liễu Giai
Nhịp cầu bạn đọc số 11: Đề nghị làm rõ dấu hiệu bao che, dung túng sai phạm tại phường Liễu Giai

(Dân trí) - Tuần qua (từ 21 - 26/07), Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Thứ bảy, 02/08/2014 - 06:07

TP Hà Nội chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ nhà dân bị xâm chiếm thô bạo
TP Hà Nội chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ nhà dân bị xâm chiếm thô bạo

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh nhà cựu Công an bị chiếm đất thô bạo ở xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Mê Linh kiểm tra, điều tra làm rõ hành vi xâm hại tài sản của công dân.

Thứ bảy, 02/08/2014 - 05:39

Vĩnh Long: Hiểm họa đường điện đe dọa thường trực an toàn người dân
Vĩnh Long: Hiểm họa đường điện đe dọa thường trực an toàn người dân

(Dân trí) - Nhiều người qua sông Hậu bằng phà sẽ không hỏi giật mình khi chứng kiến cuộc dây điện (đường dẫn xuống bến phà, bờ Vĩnh Long) treo thấp lè tè cách mặt đất khoảng 1 - 1,5m. Với chiều cao này, các em nhỏ dễ dàng chạm tay vào cuộc dây điện, rất nguy hiểm.

Thứ sáu, 01/08/2014 - 10:01

Hàng loạt hộ dân bị truy bức và sự im lặng bất thường của phường Nhân Chính
Hàng loạt hộ dân bị truy bức và sự im lặng bất thường của phường Nhân Chính

(Dân trí) - Con đường được sử dụng hơn 20 năm tại số 23 ngách 72/125 Quan Nhân - Nhân Chính - Thanh Xuân (Hà Nội) bỗng dưng bị rào chắn thô bạo truy bức hàng loạt hộ dân. Người dân bất bình cho rằng bị..."đánh úp" vì không hề được chính quyền địa phương thông báo trước.

Thứ sáu, 01/08/2014 - 06:32

Dấu hiệu oan khuất tại Nam định: “Bắt tạm giam bị cáo khi Tòa yêu cầu điều tra lại là không cần thiết”
Dấu hiệu oan khuất tại Nam định: “Bắt tạm giam bị cáo khi Tòa yêu cầu điều tra lại là không cần thiết”

(Dân trí) - Nhận thấy chưa đủ bằng chứng kết tội Nam và Quang, Tòa án huyện Xuân Trường đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Ngày 21/7/2014, Công an Xuân Trường bất ngờ thay đổi biện pháp ngăn chặn khiến gia đình bị cáo bức xúc gửi đơn kêu cứu đến nhiều cơ quan.

Thứ sáu, 01/08/2014 - 05:54

Bất thường mức đền bù “khập khiễng” hơn 32 triệu và 35 nghìn đồng/m2 tại quận Long Biên
Bất thường mức đền bù “khập khiễng” hơn 32 triệu và 35 nghìn đồng/m2 tại quận Long Biên

(Dân trí) - Diện tích đất của các hộ dân có sự tương đồng nhưng khi bị thu hồi có hộ được bồi thường 32,4 triệu đồng/1 m2 trong khi các hộ dân còn lại chỉ được bồi thường 35 nghìn đồng/1 m2 khiến nhiều hộ dân phường Đức Giang - Long Biên (Hà Nội) bức xúc.

Thứ năm, 31/07/2014 - 09:26

UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ trách nhiệm trong sai phạm tại Urenco
UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ trách nhiệm trong sai phạm tại Urenco

(Dân trí) - Về những sai phạm tại Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) để hàng triệu USD thiết bị nằm “đắp chiếu”, dự án chậm tiến độ, UBND TP Hà Nội đã có văn bản thúc Urenco khẩn trương thực hiện gói thầu, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan.

Thứ năm, 31/07/2014 - 07:35

Dân tố cán bộ đô thị xông vào quầy thu quần áo kiểu...cưỡng đoạt tài sản
Dân tố cán bộ đô thị xông vào quầy thu quần áo kiểu...cưỡng đoạt tài sản

(Dân trí) - Một số hộ dân kinh doanh bán áo quần ở đường Mai Thúc Loan (phường Thuận Thành, TP Huế) vừa gửi đơn lên báo Dân trí tố cáo cán bộ đô thị thuộc Đội Quản lý đô thị TP Huế trong đợt đi dẹp trật tự vỉa hè đã xông vào quầy lấy áo quần.

Thứ năm, 31/07/2014 - 05:06