Chủ nhật, 02/06/2019 - 07:05

10 khu vực mỏ khoáng sản chính thức bị đóng cửa tại Nghệ An

Dân trí

Ngày 29/5, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1950/QĐ -UBND về việc đóng cửa mỏ khoáng sản đối với 10 khu vực mỏ trên địa bàn huyện Quỳ Hợp được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản cho 9 doanh nghiệp.

10 khu vực mỏ khoáng sản chính thức bị đóng cửa tại Nghệ An - 1

Ngày 29/5, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1950/QĐ -UBND về việc đóng cửa mỏ khoáng sản đối với 10 khu vực mỏ trên địa bàn huyện Quỳ Hợp được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản cho 9 doanh nghiệp.

Trong Quyết định nói rõ, việc đóng cửa mỏ là nhằm bàn giao các khu vực mỏ cho chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định.

10 khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn huyện Quỳ Hợp gồm: Mỏ đá xây dựng Bù Hem, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp được UBND tỉnh cấp phép theo Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 11/2/2009 cho Công ty CPKT và XNK khoáng sản Thiên Long.

Mỏ đá xây dựng Đồi Chùa - Làng Đò, xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp được UBND tỉnh cấp phép theo Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 05/3/2009 cho Doanh nghiệp tư nhân Lượng Vỹ; Mỏ đá xây dựng Thung Vĩnh Trung, xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp được UBND tỉnh cấp phép theo Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 06/3/2009 cho Doanh nghiệp tư nhân Lê Đình Âu.

Mỏ đá xây dựng Thung Cồn, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp được UBND tỉnh cấp phép theo Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 25/7/2008 cho Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hoàng Long; Mỏ đá xây dựng Thung Xụ, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp được UBND tỉnh cấp phép theo Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 22/1/2009 cho Công ty TNHH Thiên Minh; Mỏ đá xây dựng Kiền Kiền, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp được UBND tỉnh cấp phép theo Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 24/3/2004 cho Hợp tác xã Hợp Thành.

Mỏ đá xây dựng Thung Na Nhân, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp được UBND tỉnh cấp phép theo Quyết định số 4718/QĐ-UBND ngày 27/10/2008 cho Công ty CP khai thác khoáng sản Quang Sơn; Mỏ đá xây dựng Thung Lũng, xóm Đan, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp được UBND tỉnh cấp phép theo Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 19/2/2009 cho Hợp tác xã Hợp Thành và mỏ đá xây dựng Thung Kền Kền, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp được UBND tỉnh cấp phép theo Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 04/3/2009 cho Hợp tác xã Liên Hợp.

Trong đó đặc biệt lưu ý, mỏ sắt Trại Bò, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp được UBND tỉnh cấp phép theo Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 cho Công ty CPLK&KK Việt Đức.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Quỳ Hợp, UBND các xã: Châu Quang, Thọ Hợp, Liên Hợp, Châu Lộc, Yên Hợp có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại khu vực mỏ nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nguyễn Phê

Tin liên quan

Mới nhất

Đáng quan tâm