Thứ tư, 06/01/2021 - 14:32

Quảng Ninh

Xác định điều trị cai nghiện ma túy tập trung tại cơ sở là mũi nhọn chủ đạo

Dân trí

Xác định hình thức cai nghiện tập trung tại cơ sở là mũi nhọn chủ đạo nên thời gian qua, Quảng Ninh đã tiếp nhận và tổ chức cai nghiện cho gần 3.500 lượt người nghiện ma túy an toàn, đúng quy định...

Xác định điều trị cai nghiện ma túy tập trung tại cơ sở là mũi nhọn chủ đạo - 1

Các học viên tại một cơ sở cai nghiện học đan lưới (ảnh Th.Ch.)

Theo đánh giá mới đây của ngành Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, công tác phòng, chống mại dâm và cai nghiện ma túy (giai đoạn 2016 -20120) đã thu được những kết quả tích cực.

Quảng Ninh  giai đoạn vừa qua cũng là địa phương được đánh giá đi đầu cả nước về việc ban hành những quyết sách quan trọng về cơ chế chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được trung ương và các tỉnh thành bạn đánh giá cao.

Theo đó, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như: thông tin về phòng, chống mại dâm đã được đăng tải trên cơ quan báo chí cấp tỉnh và trung ương ít nhất một tháng một lần; 100% các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch lồng ghép và tổ chức, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương; giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm thông qua 5 nhóm thực hiện 3 mô hình thí điểm và 8 mô hình phát huy sức mạnh cộng đồng trong phòng, chống mại dâm…

Về lĩnh vực cai nghiện ma túy, thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu theo Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Nhờ đó đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội trong công tác cai nghiện ma túy, giảm tác hại của nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và nâng cao sức khỏe nhân dân, hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Đặc biệt, hình thức cai nghiện tập trung tại cơ sở cai nghiện ma túy luôn được tỉnh Quảng Ninh quan tâm và xác định là mũi nhọn chủ đạo trong công tác điều trị cai nghiện ma túy của tỉnh. Do đó, giai đoạn 2016-2020, cơ sở đã tiếp nhận và tổ chức cai nghiện cho gần 3.500 lượt người nghiện ma túy đảm bảo an toàn, đúng quy trình, quy định.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của cơ sở tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện; công tác tổ chức bộ máy được củng cố; các biện pháp điều trị, cai nghiện từng bước được hoàn thiện, đổi mới, tập trung đến các hoạt động tư vấn tâm lý, xã hội, các hoạt động lao động trị liệu và vui chơi, giải trí; công tác an ninh trật tự tại cơ sở cũng uôn được đảm bảo, không để xảy ra tình trạng "thẩm lậu" ma túy vào trong Cơ sở, không xảy ra hiện tượng tổ chức bỏ trốn, mất an ninh trật tự nghiêm trọng…

Các xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy đều thành lập tổ công tác cai nghiện ma túy; giai đoạn 2016-2020, các địa phương đã lập hồ sơ, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng cho 1.254 lượt người nghiện ma túy.

An Nhiên