1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Việc chi 27 tỷ đồng hỗ trợ thoát nghèo ở Quảng Ngãi có nhiều sai phạm

Quốc Triều

(Dân trí) - Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi kết luận, quá trình chi gần 27 tỷ đồng hỗ trợ, biểu dương các hộ gia đình, thôn, xã, huyện miền núi thoát nghèo ở tỉnh này có nhiều sai phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa ký ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo vùng miền núi giai đoạn 2016-2020.

Theo kết luận thanh tra, năm 2018, để thực hiện chính sách nói trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi phân bổ gần 28 tỷ đồng hỗ trợ 1.584 hộ thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo, 2.786 lượt học sinh là con em hộ nghèo và 2.178 hộ thoát cận nghèo 2 năm liên tục. Kết quả, các địa phương đã chi hỗ trợ gần 27 tỷ đồng. Sau đợt chi trả hỗ trợ đầu tiên, các địa phương phát hiện chính sách này có nhiều bất cập nên tạm dừng thực hiện.

Theo kết luận thanh tra, tất cả các trường hợp là hộ gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo và con em hộ thoát nghèo đã được chi trả tiền hỗ trợ trong đợt đầu tiên năm 2018 đều chưa đủ thời gian thoát nghèo, thoát cận nghèo theo quy định.

Việc chi 27 tỷ đồng hỗ trợ thoát nghèo ở Quảng Ngãi có nhiều sai phạm - 1

Qua thanh tra phát hiện việc chi hỗ trợ hộ gia đình thoát nghèo năm 2018 tại Quảng Ngãi có nhiều sai phạm.

Ngoài ra, qua thanh tra, theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên còn phát hiện nhiều sai phạm. Theo đó, nhiều hộ gia đình được hỗ trợ sai đối tượng, mức hỗ trợ không đúng quy định.

Kết luận thanh tra nêu rõ, về nguyên tắc tất cả các hộ dân được nhận hỗ trợ tại thời điểm 2018 là chưa đủ điều kiện. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này thì phần lớn trong số đó đã đủ điều kiện được nhận hỗ trợ.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương thu hồi số tiền trên 753 triệu đồng đã chi vào năm 2018 nhưng đến nay các hộ dân nhận hỗ trợ vẫn chưa đủ điều kiện theo quy định. Đối với những trường hợp còn lại, cần tiếp tục rà soát, nếu phát hiện chi sai đối tượng phải thu hồi kinh phí đã hỗ trợ nộp vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi còn yêu cầu các địa phương liên quan, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo các Sở Tư pháp, Tài chính cần kiểm điểm trách nhiệm đối với các sai sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thuộc trách nhiệm về các nội dung được thanh tra; đề xuất hình thức xử lý kỷ luật đối với các cá nhân trực tiếp chịu trách nhiệm về việc tham mưu xây dựng, ban hành và thực hiện chính sách này.