Thứ năm, 04/03/2021 - 16:11

Từ năm 2025: Tối thiểu 27 % giám đốc, chủ doanh nghiệp, HTX là nữ giới

Dân trí

Đây là một tiêu chí được nêu tại Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm Nghị quyết số 28/NQ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 3/3/2021.

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 là nhằm tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Chiến lược có 6 mục tiêu chính với 20 chỉ tiêu cụ thể về việc làm, thu nhập, đời sống, chính trị, tỷ suất sinh, giáo dục, thông tin…

Trong đó, mục tiêu về lĩnh vực kinh tế, lao động, gồm: Đưa tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương lên đạt 50% vào năm 2025 và khoảng 60% vào năm 2030; giảm tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm xuống dưới 30% vào năm 2025 và dưới 25% vào năm 2030.

Đồng thời, tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt ít nhất 27% vào năm 2025 và 30% vào năm 2030.

Về mục tiêu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, Chiến lược hướng tới việc đưa nội dung về giới, bình đẳng giới được đưa vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và được giảng dạy chính thức ở các trường sư phạm từ năm 2025 trở đi.

Bên cạnh đó, tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái dân tộc thiểu số hoàn thành giáo dục tiểu học đạt trên 90% vào năm 2025 và khoảng 99% vào năm 2030; tỷ lệ hoàn thành cấp trung học cơ sở đạt khoảng 85% vào năm 2025 và 90% vào năm 2030.

Đồng thời, tỷ lệ nữ học viên, học sinh, sinh viên được tuyển mới thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp đạt trên 30% vào năm 2025 và 40% vào năm 2030; tỷ lệ nữ thạc sĩ trong tổng số người có trình độ thạc sĩ đạt không dưới 50% từ năm 2025 trở đi. Tỷ lệ nữ tiến sĩ trong tổng số người có trình độ tiến sĩ đạt 30% vào năm 2025 và 35% vào năm 2030…

Hoàng Mạnh

Đáng quan tâm
Mới nhất