Từ 2022, tiêu chuẩn thu nhập hộ nghèo thành thị tăng lên 2 triệu đồng/người

Hoàng Mạnh

(Dân trí) - Từ 1/1/2022, chuẩn nghèo được điều chỉnh nhiều tiêu chí so với năm 2021. Đây là căn cứ quan trọng để triển khai các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và kinh tế xã hội giai đoạn 2022-2025.

Từ 2022, tiêu chuẩn thu nhập hộ nghèo thành thị tăng lên 2 triệu đồng/người - 1

Trước đó, Nghị định 07/2021/NĐ-CP đã quy định, từ ngày 1/1/2021 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Từ 1/1/2022, chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều được quy định theo mức mới như trên.

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM