Thứ sáu, 01/02/2013 - 19:15

Trên 1 triệu người thiếu việc làm trên cả nước

Dân trí

Cả nước hiện có 984.000 người thất nghiệp, chiếm tỷ lệ 2,01% và 1.369.000 người thiếu việc làm, chiếm 2,74% do nền kinh tế không tạo đủ việc làm cho cả lao động mới gia nhập thị trường và bộ phận lao động thất nghiệp cũ...

Đó là những cảnh báo mà Tổng cục thống kê đưa ra mới đây. Theo thống kê này, số người thất nghiệp ở khu vực thành thị là 494.000 người, khu vực nông thôn là 459.000 người. Tuy nhiên, thống kê lại cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị là 3,53% cao hơn ở khu vực nông thôn là 1,55%. TP. Hồ Chí Minh được xếp vào diện cao nhất với 3,92%; tiếp theo là vùng đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung với 2,21%. Tiếp đến là Hà Nội 2,15%. Và thấp nhất là vùng trung du và miền núi phía Bắc với 0,77%

 

Trên 1 triệu người thiếu việc làm trên cả nước

Trong khi đó, về tỷ lệ thiếu việc làm ở TP Hồ Chí Minh lại có con số thấp nhất với 0,54%, đứng đầu cả nước là vùng đồng bằng sông Cửu Long với 4,6%. Và số lao động (LĐ) thiếu việc làm ở nông thôn là 1,1 triệu người, cao hơn rất nhiều so với thành thị là 246.000 người. Điều này được chứng minh qua cuộc khảo sát của Tổ chức Lao động Quốc tế- ILO tại một số tỉnh phía Bắc. Nhiều thanh niên nông thôn cho biết họ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề về việc làm, từ thiếu việc, ít được tiếp cận với các thông tin việc làm, lương thấp, thiếu các kỹ năng cần thiết cho tới môi trường làm việc không đảm bảo.

Phạm Thanh 

Mới nhất