Thủ tục chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu cho trẻ dưới 6 tuổi

Con của tôi được 10 tháng tuổi, có BHYT tại tỉnh Thái Bình. Gia đình tôi hiện tạm trú tại tỉnh Tiền Giang. Vậy, con của tôi có được khám chữa bệnh BHYT ở nơi tạm trú không? Nếu không thì thủ tục chuyển nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu như thế nào?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp con của bà Thủy được cấp thẻ BHYT đăng ký ban đầu tại tỉnh Thái Bình nhưng hiện tạm trú tại tỉnh Tiền Giang, để được hưởng quyền lợi BHYT đi khám chữa bệnh thì có thể lựa chọn một trong các phương án sau:

- Đi khám chữa bệnh BHYT tại các bệnh viện tuyến huyện và có xuất trình thẻ BHYT: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi chi trả và mức hưởng ghi trên thẻ của con bà;

- Đi khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh và có xuất trình thẻ BHYT: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh nội trú, không được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh ngoại trú;

- Đi khám chữa bệnh BHYT tại cơ sở khám chữa bệnh BHYT tương đương với tuyến của nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ BHYT (xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú): Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT và mức hưởng ghi trên thẻ.

Ngoài ra, bà có thể thực hiện thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho con hoặc thực hiện thủ tục hoàn trả thẻ được cấp tại tỉnh Thái Bình để đề nghị tỉnh Tiền Giang cấp thẻ mới cho con nhằm thuận tiện sử dụng và bảo đảm quyền lợi của con, cụ thể như sau:

Thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ BHYT: Vào đầu mỗi quý, đề nghị bà mang thẻ của con đến cơ quan BHXH nơi phát hành thẻ (ở tỉnh Thái Bình) để được hướng dẫn thủ tục đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu;

- Chuyển thẻ BHYT về tỉnh Tiền Giang cấp: Đến UBND nơi cư trú tại tỉnh Thái Bình để thực hiện hoàn trả thẻ BHYT mã TE đã được cấp trước đó, sau đó đề nghị UBND nơi đăng ký tạm trú tại tỉnh Tiền Giang lập danh sách để cấp thẻ BHYT mã TE mới cho con.