Thanh Hóa thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP

Duy Tuyên

(Dân trí) - Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ngày 16/7, ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ký quyết định số 615-QĐ/TU về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ban chỉ đạo có 15 thành viên, trong đó, ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Thanh Hóa thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP - 1

Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ký quyết định số 615-QĐ/TU về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ.

Đồng thời, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao là cơ quan thường trực tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP.

Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các Phó trưởng Ban chỉ đạo là Trưởng Ban của Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các Ủy viên Ban chỉ đạo sử dụng con dấu và tổ chức bộ máy, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Trước đó, ngày 12/7, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã có công văn về việc triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, đúng nguyên tắc, đúng đối tượng, điều kiện, nội dung hỗ trợ và đảm bảo công khai, minh bạch; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong thực hiện chính sách hỗ trợ; tuyệt đối không để xảy ra lợi dụng, trục lợi chính sách…

Thanh Hóa thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP - 2

Hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình dự thảo kế hoạch lên UBND tỉnh Thanh Hóa.

Cũng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bí thư các huyện, thị, thành ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện ở địa phương mình trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và pháp luật.

Ngày 16/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Vũ Thị Hương - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa, cho biết: "Sau khi Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, Tỉnh ủy đã có công văn chỉ đạo và UBND tỉnh đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Hiện Sở đã trình dự thảo kế hoạch lên UBND tỉnh để ban hành".