Quảng Nam:

Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trước tình hình dịch bệnh Covid-19

(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn yêu cầu tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Tài chính, các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung tại Quyết định số 623/QĐ-LĐTBXH ngày 29/5/2021 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH về việc hỗ trợ cho trẻ em bị nhiễm Covid-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn do lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam ký nêu rõ yêu cầu sử dụng nguồn lực của địa phương, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hỗ trợ kinh phí, đồ dùng thiết yếu, tăng cường dinh dưỡng đối với các đối tượng trẻ em nêu trên.

Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trước tình hình dịch bệnh Covid-19 - 1

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam thăm hỏi và cùng vui chơi với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Phương châm hành động là không một trẻ em nào rơi vào hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 mà không được hỗ trợ, chăm sóc kịp thời.

Đồng thời, tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các sở, ngành khác và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trách nhiệm, phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em.

Theo bà Lưu Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam, thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh nhà luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Cục Trẻ em, Tỉnh ủy, HĐND, UBND UBMTTQVN tỉnh, sự phối hợp của các cấp, sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là xu thế hội nhập với khu vực và thế giới ngày càng gia tăng; đại dịch Covid-19 và hậu quả của biến đổi khí hậu đã tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội và tác động trực tiếp đến đối tượng trẻ em.

"Tỷ lệ trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh vẫn còn ở mức cao. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chiếm tỷ lệ 5,13%, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt chiếm tỷ lệ 11,47% so với tổng số trẻ em toàn tỉnh", Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam cho hay.

Bên cạnh đó, tình hình tai nạn, thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, trẻ em lạm dụng đồ chơi công nghệ, nghiện games, điện tử, trẻ em truy cập các trang mạng internet có nội dung độc hại hoặc các trò chơi không lành mạnh vẫn còn xảy ra.

Khu vui chơi, giải trí cho trẻ em còn thiếu. Một số địa phương chưa quan tâm quy hoạch, bố trí đất để xây dựng các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em. Đội ngũ làm công tác trẻ em cấp huyện còn kiêm nhiệm.

Một số nơi cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em chưa được bố trí theo quy định. Các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm bố trí kinh phí thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tuy nhiên nguồn lực đầu tư cho công tác trẻ em vẫn còn chưa đáp ứng được các mục tiêu đề ra.

Bài liên quan