Sóc Trăng: Năm 2020 giảm được 6.600 hộ nghèo

(Dân trí) - Năm 2021, tỉnh Sóc Trăng phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2%-3%, trong đó tỷ lệ hộ Khmer nghèo giảm từ 3%-4% so với năm 2020.

UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, thời gian qua, công tác giảm nghèo của tỉnh này đạt kết quả tích cực, bình quân giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 3%/năm; trong đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo Khmer trên 4%/năm.

Năm 2020, toàn tỉnh giảm được 6.600 hộ nghèo (tương đương giảm 2%), trong đó tỷ lệ hộ Khmer nghèo giảm 3%. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh còn 8.617 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,66%; hộ Khmer nghèo là 4.140 hộ, tỷ lệ 4,13%.

Sóc Trăng: Năm 2020 giảm được 6.600 hộ nghèo - 1

Người dân Sóc Trăng với mô hình chăn nuôi bò vươn lên thoát nghèo.

Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, nhưng với tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", tỉnh đã tích cực huy động các nguồn vốn, hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công vào năm 2019.

Các chủ trương, chính sách về giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội... được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Trong 5 năm, toàn tỉnh đã hỗ trợ trên 38.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách; đào tạo nghề cho 69.582 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 50,18% năm 2015 lên trên 60% năm 2020; giải quyết việc làm cho 129.609 lao động (trong đó, lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 1.852 người).

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ là 30%. Tỷ lệ lao động đang làm việc so với tổng số lao động trong độ tuổi là 85%.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết, năm 2021, tỉnh phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ là 28%; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2%-3%, trong đó tỷ lệ hộ Khmer nghèo giảm từ 3%-4% so với năm 2020.

"Mục tiêu xuyên suốt của UBND tỉnh là tập trung phát triển tỉnh theo hướng công nghiệp để tạo việc làm tại chỗ cho người dân địa phương, hạn chế người dân phải bỏ đi làm ăn xa, đời sống xã hội ổn định, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho mọi người.

Phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người bằng bình quân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nâng cao chất lượng đời sống của người dân", Chủ tịch Sóc Trăng nhấn mạnh.

Đang được quan tâm