1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Sắp có bộ quy tắc ứng xử bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Trẻ em chính là đối tượng đầu tiên cần tuân thủ quy tắc ứng xử trên mạng để tự bảo vệ mình trước các nguy cơ: bị xâm hại, nghiện game và máy tính…

Dự thảo bộ quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng quy định trách nhiệm của 5 nhóm đối tượng cần tuân thủ quy tắc này. Trong đó, trẻ em là đối tượng đầu tiên cần bảo vệ mình. 

Theo dự thảo, quy tắc ứng xử dành cho trẻ em là: Tìm hiểu các biện pháp an toàn khi sử dụng các thiết bị CNTT, mạng xã hội và khi sử dụng các dịch vụ trên mạng và chia sẻ với bạn bè một cách an toàn, lành mạnh và có trách nhiệm; Cẩn thận khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng, khi tìm kiếm các thông tin trên Internet; không truy cập vào các đường dẫn, nội dung có nguồn gốc không rõ ràng, do người lạ gửi;

Không chia sẻ, cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân trên không gian mạng hoặc khi truy cập các trang web, dịch vụ mạng lạ; không làm quen, gặp gỡ với người lạ qua không gian mạng khi chưa có sự đồng ý của bố mẹ.; Không tham gia các hoạt động kéo bè, công kích, mạo danh, bắt nạt, hạ nhục bạn bè, người khác; không truy cập, sử dụng và chia sẻ các thông tin, có nội dung độc hại; giao tiếp, ứng xử tích cực trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, trẻ em cũng cần chia sẻ với cha mẹ, thầy cô khi gặp các vấn đề, khó khăn, khi bị bắt nạt, cô lập hoặc bị xâm hại trên không gian mạng.

Đối với cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ, dự thảo nêu nhiệm vụ, nhóm đối tượng này cần tôn trọng quyền tự do cá nhân của trẻ trên không gian mạng; đồng thời hướng dẫn kỹ năng cần thiết cho trẻ em lên mạng an toàn.

Đối với người dùng mạng, ngoài việc tuân thủ điều kiện chung của nhà cung cấp dịch vụ trên mạng, nhóm đối tượng này không chia sẻ các thông tin không lành mạnh ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em như bạo lực, khiêu dâm, tệ nạn...; không bình luận, không cổ súy cho các hành vi làm ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý, tình cảm của trẻ em trên môi trường mạng; Đồng thời, chia sẻ các biện pháp bảo vệ trẻ em trên mạng.

Đáng chú ý, dự thảo cũng nêu quy tắc ứng xử cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp truyền thông và người sáng tạo nội dung trên không gian mạng, là cần xây dựng các nội dung truyền thông phù hợp, lành mạnh với trẻ em. Ngoài ra, cần giám sát và phản biện độc lập về việc thực hiện các cam kết của các bên liên quan.

Nhóm đối tượng cuối cùng là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và doanh nghiệp cung cấp nền tảng. Bộ quy tắc đặt ra nhiệm vụ cho nhóm này là xây dựng, công khai và thường xuyên truyền thông về các chính sách, tiêu chuẩn cộng đồng và tiêu chuẩn đạo đức (nếu có) về việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng;

Chủ động phát hiện, ngăn chặn các nội dung không lành mạnh, các hành vi xâm hại trẻ em; cung cấp thông tin về các nội dung không lành mạnh, hành vi xâm hại trẻ em cho cơ quan chức năng; tích cực thực hiện ngăn chặn các nội dung, hành vi xâm hại trẻ em khi người dùng phản ánh;

Kiểm soát độ tuổi, tần suất sử dụng của trẻ em khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ; thiết lập các công cụ kỹ thuật để rà soát, chặn lọc và loại bỏ các nội dung độc hại đối với trẻ em; cung cấp và liên tục cải tiến các bộ lọc nội dung, cảnh báo, hạn chế tiếp cận thông tin phù hợp với từng độ tuổi.

Với các nội dung không lành mạnh với trẻ em, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và doanh nghiệp cung cấp nền tảng cần phối hợp ngăn chặn và gỡ bỏ; cùng với đó là phát triển các nội dung lành mạnh cho trẻ em.