Rà soát việc nuôi dưỡng trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội, quỹ từ thiện

(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Bình mới ban hành công văn về việc rà soát, kiểm tra việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội, các quỹ từ thiện.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát việc đăng ký cấp phép hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập, quỹ từ thiện chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, việc tiếp nhận và quản lý đối tượng trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.

Đồng thời tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em của cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, quỹ từ thiện liên quan đến hỗ trợ trẻ em trên địa bàn.

Rà soát việc nuôi dưỡng trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội, quỹ từ thiện - 1

Lãnh đạo TP Đồng Hới tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần tới các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Đồng Hới.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản quy định về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em của cơ sở trợ giúp xã hội, quỹ từ thiện theo quy định; rà soát việc đăng ký, cấp phép hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện và các quỹ từ thiện, chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cũng như việc tiếp nhận, quản lý các đối tượng trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.

Ngoài ra, các địa phương cần quan tâm, tạo điều kiện, đồng thời rà soát thường xuyên việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nói riêng, bảo đảm trẻ em mồ côi được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt về cả thể chất, tinh thần, ưu tiên chăm sóc thay thế bởi người thân thích theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các địa phương kiểm tra việc vận động xã hội, tiếp nhận, sử dụng các nguồn vận động xã hội của cơ sở trợ giúp xã hội, quỹ từ thiện cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật; thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội, quỹ từ thiện chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em, không để tình trạng vi phạm, trục lợi hoặc trái quy định.