1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Trị rà soát tình hình thiếu đói trong kỳ giáp hạt

Đăng Đức

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Trị tổ chức rà soát tình hình thiếu đói trong kỳ giáp hạt năm 2021 để hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân, đảm bảo không có người ở địa phương bị thiếu đói.

Ngày 26/2, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Quảng Trị có văn bản gửi các địa phương, đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố triển khai việc rà soát tình hình thiếu đói trong kỳ giáp hạt năm 2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị.

Qua đó, Sở LĐ-TB&XH đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo, triển khai việc rà soát tình hình thiếu đói của nhân dân cần hỗ trợ gạo trong kỳ giáp hạt năm 2021. 

Trên cơ sở số hộ, số nhân khẩu thực sự thiếu đói, đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố huy động nguồn lực để hỗ trợ kịp thời cho các hộ thiếu đói, đảm bảo không có người ở địa phương bị thiếu đói (mức cứu trợ gạo thiếu đói theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ). 

Quảng Trị rà soát tình hình thiếu đói trong kỳ giáp hạt - 1

Quảng Trị rà soát để hỗ trợ gạo kịp thời cho người dân, đảm bảo không ai bị thiếu đói.

Trường hợp nguồn lực của địa phương không đáp ứng đủ để cứu trợ gạo thiếu đói, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo bằng văn bản về tình hình thiếu đói của địa phương mình về Sở LĐ-TB&XH trước ngày 15/3.

Trước Tết Nguyên đán, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị hỗ trợ hơn 807 tấn gạo tới nhân dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đối tượng hỗ trợ là gần 11.500 hộ/53.838 nhân khẩu trong thời gian 1 tháng (mức 15kg/khẩu/tháng).

Đây là những hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt cuối năm 2020.