Quảng Nam đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp không dùng tiền mặt

(Dân trí) - Ngày 27/4, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn đề nghị triển khai đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu của tỉnh Quảng Nam nhằm đạt chỉ tiêu tối thiểu có 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, 80% số người nhận các chế độ BHXH một lần và 80% số người nhận trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị theo quyết định của BHXH Việt Nam.

Quảng Nam đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp không dùng tiền mặt - 1

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị chi trả các chế độ BHXH không dùng tiền mặt (Ảnh minh họa).

Do đó, tỉnh Quảng Nam yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Tỉnh Quảng Nam giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tấn, báo chí, Bưu điện tỉnh, các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác vận động, hướng dẫn, tuyên truyền về tính ưu việt của việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Đảm bảo an toàn cho người thụ hưởng khi xảy ra các sự cố, thiên tai, dịch bệnh không thể trực tiếp nhận tiền mặt thông qua các hình thức, phương pháp phù hợp với điều kiện và nhu cầu thiết thực của người hưởng, các sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi của ngân hàng...

Giao chỉ tiêu cụ thể về số người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt cho các đơn vị trực thuộc, các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện đảm bảo mục tiêu đề ra.

Tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội và các ngân hàng thương mại tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người lao động kê khai số tài khoản ngân hàng khi lập hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc hướng dẫn mở tài khoản ATM (nếu chưa có tài khoản) để chi trả trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản thẻ ATM, nhằm hướng tới việc chi trả chế độ trợ cấp thất nghiệp hoàn toàn qua tài khoản cá nhân.

Bưu điện tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu và các chế độ BHXH đăng ký nhận tiền qua tài khoản thẻ ATM; đồng thời tạo điều kiện để các Ngân hàng thương mại tiếp cận, hướng dẫn triển khai mở thẻ ATM tại các điểm chi trả hàng tháng.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn đầu tư cơ sở hạ tầng, bố trí, sắp xếp, phát triển thêm số lượng cây ATM trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng cao, các khu công nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động khi nhận lương hưu và trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân.