1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Nam chi trả hơn 2.800 tỷ đồng BHXH, BHTN

Công Bính

(Dân trí) - Trong năm 2020, BHXH tỉnh Quảng Nam thu BHXH, BHYT, BHTN số tiền gần 4.300 tỷ đồng, trong đó đã chi trả các chế độ BHXH, BHTN hơn 2.811 tỷ đồng.

Theo BHXH tỉnh Quảng Nam, trong năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; thiên tai bão, lũ… gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Tuy nhiên, BHXH tỉnh Quảng Nam đã tập trung, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đặt ra.

Quảng Nam chi trả hơn 2.800 tỷ đồng BHXH, BHTN  - 1

BHXH tỉnh Quảng Nam trao thưởng giải vận động người tham gia BHXH tự nguyện đến nhân viên đại lý thu huyện Thăng Bình vào cuối năm 2020

Theo đó, năm 2020, BHXH tỉnh Quảng Nam đã phát triển số người tham gia BHXH bắt buộc hơn 172 nghìn người, đạt 100,01% so với kế hoạch được giao; BHXH tự nguyện gần 18 nghìn người, đạt 103,45% so với kế hoạch được giao; BH thất nghiệp đạt hơn 158 nghìn người, đạt 100,01% so với kế hoạch được giao.

Đối với BHYT đã có 1,43 triệu người tham gia, đạt 100,01% so với kế hoạch được giao, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt khoảng 95,06% dân số toàn tỉnh, cao hơn chỉ tiêu do UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ giao.

Tính đến 31/12/2020, toàn tỉnh đã thu BHXH, BHYT, BHTN số tiền gần 4.300 tỷ đồng, đạt 101,27% so với kế hoạch. Trong đó, thu BHXH bắt buộc hơn 2.500 tỷ đồng; thu BHXH tự nguyện gần 45 tỷ đồng; thu BH thất nghiệp hơn 187 tỷ đồng; thu BHYT gần 1.500 tỷ đồng.

Cũng theo BHXH tỉnh Quảng Nam, trong năm 2020, BHXH tỉnh đã chi trả các chế độ BHXH, BHTN hơn 2.8 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách nhà nước 443 tỷ đồng; nguồn quỹ BHXH 2.104 tỷ đồng; nguồn quỹ BHTN 264 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19, BHXH tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả tận nhà cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH gộp 2 tháng vào cùng 1 kỳ chi trả (chi trả tháng 4, 5/2020 và tháng 8, 9/2020).