1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Phục vụ quán ăn phải có xác nhận mới được xét hỗ trợ?

Quê tôi tại tỉnh Hậu Giang nhưng đang làm phục vụ cho quán ăn tại thành phố Cần Thơ. Do ảnh hưởng của dịch, quán đóng cửa từ tháng 6/2021 đến nay.

Tôi có làm đơn xin trợ cấp thất nghiệp gửi UBND thị trấn, nhưng được cán bộ yêu cầu phải có chữ ký xác nhận của chủ quán hoặc trở lại nơi tôi tạm trú để nhận trợ cấp. Tôi xin hỏi, cán bộ hướng dẫn như vậy có đúng quy định không?

Trả lời:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 và Kế hoạch 136/KH-UBND ngày 18/7/2021 của UBND  tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, người lao động bị mất việc làm được hỗ trợ khi đủ các điều kiện:

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang bị mất việc làm, không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 1.300.000 đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị và 1.000.000 đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn làm một trong các công việc sau:

- Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định;

- Mua bán phế liệu lưu động;

- Bốc vác;

- Vận chuyển hàng hóa bằng xe thô sơ;

- Lái xe honda ôm;

- Bán lẻ vé số lưu động (bán vé số dạo);

- Tự làm hoặc làm việc tại các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống; cắt tóc, uốn tóc.

Căn cứ các quy định nêu trên, để được xem xét, hỗ trợ thì bà Bùi Thị Trúc Ly phải có đơn đề nghị gửi UBND xã nơi cư trú hợp pháp của bà Ly trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, kèm theo xác nhận của quán ăn nơi bà đang làm các công việc như đã nêu trên và xác nhận của chính quyền địa phương nơi đang lao động bị mất việc làm nhưng chưa được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.

Tuy nhiên, trong trường hợp bà Ly không đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang; nếu có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, hỗ trợ nhu yếu phẩm thì liên hệ với UBND thị trấn để được xem xét.