Người lao động là F0 điều trị tại nhà có được hưởng bảo hiểm xã hội không?

(Dân trí) - Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Công văn 238/BYT-KCB tháng 1/2022 của Bộ Y tế, các trường hợp bệnh nhân bị F0 điều trị nội trú hoặc ngoại trú đều được hưởng bảo hiểm.

Tuy nhiên, quy trình để được nhận hưởng bảo hiểm xã hội giữa các đối tượng khác nhau. Cụ thể, người là F0 điều trị nội trú tại bệnh viện cần xuất trình bản chính hoặc bản sao giấy ra viện. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú thì phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội; sau đó chuyển cho người sử dụng lao động để làm thủ tục hưởng chế độ.

Người lao động là F0 điều trị tại nhà có được hưởng bảo hiểm xã hội không? - 1

Người lao động là F0 dù điều trị tại nhà hay tại bệnh viện đều được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định (Ảnh Mạnh Quân).

Theo Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động bị mắc Covid-19 mà có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền, được giải quyết hưởng chế độ ốm đau. Thời gian hưởng chế độ sẽ được căn cứ theo giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội hoặc giấy ra viện.

Luật Bảo hiểm xã hội quy định rõ, trường hợp làm việc trong điều kiện bình thường, người lao động đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm, được nghỉ hưởng chế độ 30 ngày; đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến 30 năm, nghỉ hưởng chế độ 40 ngày; và người lao động đóng bảo hiểm từ 30 năm trở lên, nghỉ hưởng chế độ 60 ngày.

Các trường hợp người lao động làm việc có tính chất độc hại, nặng nhọc sẽ được hưởng số ngày nghỉ cao hơn. Luật Bảo hiểm xã hội cũng quy định, trong thời gian nghỉ, người lao động được hưởng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Theo Công văn 238/BYT-KCB của Bộ Y tế năm 2022, để được hưởng chế độ ốm đau, người lao động là F0 cần xin cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Sau khi hoàn thành cách ly, điều trị tại nhà, người lao động là F0 cần liên hệ trung tâm y tế, trạm y tế chăm sóc, quản lý để xin cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Người lao động phải nộp giấy này cho người sử dụng lao động, thời hạn nộp trong 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc. Sau khi nhận hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động sẽ lập thêm Mẫu số 01B-HSB và gửi toàn bộ hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong 10 ngày làm việc.

Thời hạn giải quyết trả trợ cấp cho người lao động là tối đa 6 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ. Số tiền trợ cấp được tính theo công thức như sau: Mức hưởng = 75% x Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ/24 ngày x số ngày nghỉ.

Sau thời gian điều trị Covid-19 kết thúc, người lao động có đóng bảo hiểm xã hội còn được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Trong 30 ngày đầu, nếu sức khỏe người lao động chưa hồi phục, người lao động được giải quyết hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tối đa không quá 5 ngày (Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội 2014). Mức tiền được hưởng trong thời gian nghỉ dưỡng sức là 30% mức lương cơ sở.