Việc hỗ trợ tiền ăn F0, F1 căn cứ theo mốc thời gian nào?

(Dân trí) - Nhiều Sở LĐ-TB&XH gửi đề nghị về Bộ LĐ-TB&XH xin hướng dẫn về thời điểm kết thúc điều trị với F0 và cách ly với F1 để áp dụng chính sách hỗ trợ tiền ăn.

Việc hỗ trợ tiền ăn F0, F1 căn cứ theo mốc thời gian nào? - 1

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho hàng nghìn công nhân ở các khu công nghiệp.

Trung tuần tháng 2/2022, Bộ LĐ-TB&XH có công văn trả lời thắc mắc của các Sở LĐ-TB&XH về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người điều trị Covid-19 (F0) và người thực hiện cách ly y tế (F1) theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng.

Bộ LĐ-TB&XH dẫn chiếu, tại Khoản 8 Mục II, Nghị quyết 68 đã nêu rõ: "Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải điều trị Covid-19 (F0), từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thực tế nhưng tối đa không quá 45 ngày".

Việc hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày áp dụng đối với người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng áp dụng từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày". 

Đồng thời, theo cơ quan phúc đáp, khoản 1 và 2 Điều 26 Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

"1.Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người các trường hợp nhiễm Covid-19 (F0), từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

2. Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày".

Trên cơ sở các quy định trên, Bộ LĐ-TB&XH nêu rõ, các văn bản dẫn chiếu đều không quy định thời điểm kết thúc điều trị, cách ly. Do vậy, nếu các đối tượng phải điều trị Covid-19 (F0), cách ly y tế (F1) mà thời gian bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021 thì thời gian được hỗ trợ theo thực tế, tối đa 45 ngày đối với F0 hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tối đa 21 ngày đối với F1.