1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng vẫn được nhận tiền gói 38.000 tỷ

Hoàng Mạnh

(Dân trí) - Người lao động chưa chấm dứt hợp đồng, có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp vẫn được coi là đang đóng bảo hiểm và được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng…

Nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng vẫn được nhận tiền gói 38.000 tỷ - 1

Người lao động tại Đà Nẵng được nhận số tiền hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng (Ảnh: Khánh Hồng).

Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản trả lời Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về thắc mắc liên quan tới việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg.

Cụ thể, căn cứ theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm, người lao động được xác định là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi thực hiện giao kết một trong các loại hợp đồng sau: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật thì người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian này.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, đối tượng được hỗ trợ là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 (có tên trong danh sách đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội).

Mặt khác, nội dung này đã được nêu trong Báo cáo thẩm định số 139 ngày 28/9/2021 của Bộ Tư pháp về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp và đã được Bộ LĐ-TB&XH giải trình tại Báo cáo số 138 ngày 30/9/2021 kèm theo Tờ trình số 84 ngày 30/9/2021 trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28.

Trên cơ sở đó, công văn của Bộ LĐ-TB&XH nêu rõ: "Tại thời điểm ngày 30/9/2021 người lao động chưa chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc, có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội nên vẫn được coi là đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp (bao gồm cả các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, việc hưởng chế độ thai sản… trong thời gian từ 1/1/2020 đến 30/9/2021 cũng như trước ngày 1/1/2020).

Trước đó, BHXH Việt Nam đã gửi công văn tới Bộ LĐ-TB&XH đề nghị làm rõ hơn đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định 28.

Cụ thể, công văn này nêu rõ, trong quá trình triển khai Quyết định số 28, cơ quan bảo hiểm xã hội chưa nhận thấy có căn cứ rõ ràng để áp dụng đối với các đối tượng người lao động, gồm: Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động; Người lao động nghỉ việc không hưởng lương; Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái quy định pháp luật (tự ý bỏ việc).

Như vậy, với nội dung công văn trả lời của Bộ LĐ-TB&XH đã giải đáp những thắc mắc trên.